Statistieken postcode 1689

Aantal inwoners per jaar
Er zijn 17.595 inwoners in 2022 in het postcodegebied 1689.
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar in postcodegebied 1689 op basis van de bevokingsdata van het CBS.

De bevolking van het postcodegebied 1689 is met 5.865 personen toegenomen van 11.730 personen in 2003 tot 17.595 personen in 2022 (dat is een zeer grote toename van 50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2003 tot en met 2022 was 309 personen (2,18%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Over postcode 1689

Postcode 1689 ligt binnen de gemeente Hoorn. Postcode 1689 telt 17.595 inwoners en 7.315 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,40 personen. Er zijn 7.200 woningen in postcodegebied 1689 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €240.000. Postcodegebied 1689 grenst aan de volgende 10 postcodegebieden: 1617, 1625, 1628, 1647, 1684, 1685, 1686, 1687, 1695 en 1696. Bekijk de straatnamen voor postcode 1689 in de tabel met adressen in Hoorn. De numerieke (viercijferige) postcode 1689 telt 336 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 1689
Kaart van het postcodegebied 1689. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 1689 binnen de gemeente Hoorn. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 1689


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 1689 in 2022 is 17.595. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Hoorn. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 1689


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 8.606 totaal in het postcodegebied 1689

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 1689 telt in totaal 8.606 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 1689. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 1689. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 1689

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 1689. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 336 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 9 numerieke postcodes in de gemeente Hoorn.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
1689AA43< 5
1689AB21< 5
1689AC50< 5
1689AD47< 5
1689AG7555

Toon alle 336 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 1689

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 1689 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
't Bon9
Achterkogge23
Adam Smithweg6
Adriaan Anthoniszstraat29
Akkerwinde98

Toon alle 145 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Advertentie:

Aantal adressen per postcode, gemeente Hoorn


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Hoorn bestaat uit 9 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 1689 telt 8.606 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 1689


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 1689


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 1689 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 1689 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 1689. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 5 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in het postcodegebied 1689
Er zijn 279 elektrische auto’s in mei 2023 in het postcodegebied 1689.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in het postcodegebied 1689 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 279 elektrische auto’s in het postcodegebied 1689. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in het postcodegebied 1689 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.531 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in het postcodegebied 1689 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 1689 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.876 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 1689 (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.545 voertuigen van het type ‘personenauto’ in het postcodegebied 1689 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 1689 geregistreerd staat.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 1689 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.130gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.840gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens7.315aantal2020
Huishoudens eenpersoons2.340aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.880aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen640aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen2.435aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,40gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen34%percentage2018
% hoog huishoudinkomen19%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering1.375aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners17.595aantal2021
Mannen8.755aantal2020
Vrouwen8.590aantal2020
0 tot 15 jaar3.695aantal2021
15 tot 25 jaar1.875aantal2021
25 tot 45 jaar5.210aantal2021
45 tot 65 jaar4.135aantal2021
65 jaar of ouder2.680aantal2021
Geboorte totaal230aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond80%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,00kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,80aantal2018
Café - aantal 3 KM4,60aantal2018
Café - aantal 5 KM21,90aantal2018
Cafetaria - afstand0,60kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM1,20aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM10,00aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM37,90aantal2018
Hotel - afstand3,40kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM4,20aantal2018
Hotel - aantal 10 KM6,50aantal2018
Hotel - aantal 20 KM23,70aantal2018
Restaurant - afstand1,30kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,40aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM13,30aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM61,30aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand3,80kilometer2018
Podiumkunsten - afstand3,70kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,60aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM3,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM4,50aantal2018
Museum - afstand3,90kilometer2018
Museum - aantal 5 KM2,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM3,00aantal2018
Museum - aantal 20 KM13,20aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,00kilometer2018
Huisartsenpost - afstand3,60kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM4,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM14,20aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand3,50kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand3,50kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0,90aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM3,20aantal2018
Apotheek - afstand1,40kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,60kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM2,20aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM15,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM40,80aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,60kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM2,50aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM13,00aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM40,40aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,70kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM1,20aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM7,70aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM22,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand2,40kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM2,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM6,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM8,00aantal2018
VMBO - afstand2,40kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM2,20aantal2018
VMBO - aantal 5 KM6,70aantal2018
VMBO - aantal 10 KM8,00aantal2018
HAVO VWO - afstand2,60kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM1,40aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM3,70aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM4,00aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,50kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM2,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM5,50aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM26,40aantal2018
Zwembad - afstand3,60kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand3,10kilometer2018
Bioscoop - afstand3,30kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM1,50aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM2,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM3,60aantal2018
Sauna - afstand4,80kilometer2018
Zonnebank - afstand3,30kilometer2018
Aantal adressen8.437aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,20kilometer2018
Treinstation - afstand3,20kilometer2018
Overstapstation - afstand4,20kilometer2018
Bibliotheek - afstand2,30kilometer2018
Brandweer - afstand2,00kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,70kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM0,90aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM6,10aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM18,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,90kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM2,40aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM16,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM57,40aantal2018
Warenhuis - afstand4,40kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM0,70aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM2,40aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM8,60aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode1689string2020
Omgevingsadressendichtheid1.293gemiddelde2020
Stedelijkheid3categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.200aantal2020
Niet bewoonde woningen140aantal2020
Woningen voor 1945135aantal2020
Woningen 1945 tot 1965155aantal2020
Woningen 1965 tot 1975270aantal2020
Woningen 1975 tot 19853.910aantal2020
Woningen 1985 tot 1995205aantal2020
Woningen 1995 tot 2005310aantal2020
Woningen 2005 tot 20151.630aantal2020
Woningen 2015 en later590aantal2020
Meergezinswoningen1.215aantal2020
% Huurwoningen30%percentage2020
% Koopwoningen70%percentage2020
Huurwoningen corporatie1.800aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€240.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hoorn.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 1689. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Hoorn
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Hoorn. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Hoorn
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Hoorn:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Hoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Hoorn. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Hoorn. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 1689