Praktijkonderwijs De Noordhoek in Gorinchem

Verken alle cijfers over Praktijkonderwijs De Noordhoek in Gorinchem. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals slagingspercentages, opstromers en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over Praktijkonderwijs De Noordhoek in Gorinchem. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals slagingspercentages, opstromers en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
Praktijkonderwijs De Noordhoek telt 188 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging De Noordhoek.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij De Noordhoektitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen De Noordhoek% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-2024188-2,59%
2022-2023193-7,7%
2021-2022209-0,48%
2020-20212102,44%
2019-20202054,06%
2018-201919710%
2017-20181794,07%
2016-2017172-4,97%
2015-20161815,8%
2014-201517112%
2013-2014153-1,29%
2012-20131557,6%
2011-2012144geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2020-2021 (210 leerlingen) en 2021-2022 (209 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
De Noordhoek (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


De Noordhoek biedt praktijkonderwijs met de denominatie "Bijzonder". Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op praktisch werk of om verder te leren op het MBO. aan 188 leerlingen in schooljaar 2023-2024.

Advertentie:

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 12 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Noordhoek in 2023-2024. Bekijk de data voor de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van De Noordhoek per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar De Noordhoek is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-2012
4251137191613141514101096353
420513015161599689978118
41421001214139655347877
3371109111213121086578863
4241518896543211112
4254357443233222111
4286737799744244565
33726666810455564124
4171566679732002365
3381525543243556433
4147545765454544311
4285415453343233222

De meeste leerlingen (19) van De Noordhoek wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 4251.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Soorten opleidingen
Aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar voor De Noordhoek. Omdat sommige scholen gecombineerde brugklassen kennen, is het niet altijd duidelijk of een leerling onder VMBO, HAVO of VWO valt. Daarom zijn voor VMBO, HAVO en VWO de eerste 2 leerjaren onder de noemer 'Brugjaar' geplaatst. HAVO VWO combinatieklassen in leerjaar 3 worden als 'HAVO/VWO' weergegeven.

Met het filter boven de grafiek kan het totaal aantal leerlingen of het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen worden weergegeven.

Leerlingen per leerjaar
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leerjaar in schooljaar 2023-2024 voor De Noordhoek. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een leerjaar voorkomen.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij De Noordhoek was ingeschreven:

LeerjaarAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van De Noordhoek
146
221
346
431
534
610
Overige0

46 leerlingen van De Noordhoek zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 1 of klas of leerjaar 3.

Leerjaren
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per leerjaar en per schooljaar voor De Noordhoek.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.

Definitie van leerjaren:

Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld::
Het aantal leerlingen in klas 1 in schooljaar 2023-2024 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in schooljaar 2024-2025. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de vestiging Praktijkonderwijs De Noordhoek. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de vestiging Praktijkonderwijs De Noordhoek. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Gorinchem zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Gorinchem.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de vestiging Praktijkonderwijs De Noordhoek.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de vestiging Praktijkonderwijs De Noordhoek.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur LOGOS.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de vestiging Praktijkonderwijs De Noordhoek.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de vestiging Praktijkonderwijs De Noordhoek.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de vestiging Praktijkonderwijs De Noordhoek.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
Specifiek onderzoek school/opleidingVoldoende5 juli 2023Toezicht VO vestigingPRO
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel17 maart 2021Toezicht VO vestigingPRO
KwaliteitscultuurVoldoende17 maart 2021Onderzoek VO vestigingPRO
Zicht op ontwikkeling en begeleidingVoldoende17 maart 2021Onderzoek VO vestigingPRO
Voortgezet Onderwijs KwaliteitsonderzoekVoldoende23 februari 2017Toezicht VO vestigingPRO
De leerlingen behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De leerlingen van het praktijkonderwijs functioneren naar verwachting in de vervolgopleiding of het werkveld.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
Het bevoegd gezag stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De leerling ontvangt onderwijs zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De school evalueert systematisch het onderwijsproces.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De school ondersteunt de leerlingen en de ouders/verzorgers bij de keuzes tijdens de schoolloopbaan.4: goed23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De school kent een op ondersteuning en begeleiding gerichte cultuur.4: goed23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De leerlingen zijn actief betrokken.4: goed23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen.3: voldoende23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld.ja23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.ja23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De schoolgids bevat informatie over: het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat.ja23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De schoolgids bevat informatie over:Verzuimbeleidja23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De schoolgids bevat informatie over:De wijze waarop de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven.ja23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
De schoolgids bevat informatie over:bij welk(e) samenwerkingsverband(en) het bevoegd gezag van de school is aangesloten.ja23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
In het schoolplan is het onderwijskundig beleid opgenomen waarbij tevens het schoolondersteuningsprofiel is betrokken (de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven).ja23 februari 2017Onderzoek VO vestigingPRO
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 januari 2024Toezicht BestuurLOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Oordeel over het financiële beheerVoldoende17 maart 2021Toezicht BestuurLOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel17 maart 2021Toezicht BestuurLOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Financieel beheerVoldoende17 maart 2021Onderzoek BestuurLOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
ContinuïteitVoldoende17 maart 2021Onderzoek BestuurLOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
DoelmatigheidGeen oordeel17 maart 2021Onderzoek BestuurLOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
RechtmatigheidVoldoende17 maart 2021Onderzoek BestuurLOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
KwaliteitszorgVoldoende17 maart 2021Onderzoek BestuurLOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
KwaliteitscultuurVoldoende17 maart 2021Onderzoek BestuurLOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Verantwoording en dialoogVoldoende17 maart 2021Onderzoek BestuurLOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende1 september 2014Toezicht BestuurLOGOS Stichting voor Protestant Christelijk Onderwijs

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

 • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gegevens van deze middelbare-schoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 3 juni 2024.

Vestigingsnaam: Praktijkonderwijs De Noordhoek.

BRIN en vestigingsnummer: 26MP00.

Denominatie: Bijzonder.

Soort onderwijs: Praktijkonderwijs.

Schoolnaam: De Noordhoek.

Schoolbestuur: LOGOS. Bestuursnummer: 41396.

Adres: Hoefslag 8, 4205NK, Gorinchem. Gemeente Gorinchem, Zuid-Holland. Telefoon: 0183625350.

Website van de school: https://www.denoordhoek.com/

Titel van de website: Praktijkschool De Noordhoek - Allemaal anders ieder zijn talent!

Beschrijving van de website: De Noordhoek is een kleinschalige praktijkschool met ruim 190 leerlingen. Een veilige school waar jongeren hun eigen mogelijkheden en talenten optimaal ontwikke...

Organisatiestructuur: Praktijkonderwijs De Noordhoek is de enige vestiging binnen de school De Noordhoek en 1 van de 1 vestigingen binnen het bestuur LOGOS. Daarbij vallen er 14 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 240 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.622 schoolvestigingen).

Vakantiespreiding: Praktijkonderwijs De Noordhoek valt in de vakantieregio Midden Nederland.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Gorinchem via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente Gorinchem. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!

Advertentie:

Middelbare school De Noordhoek ligt in de buurt Schotdeuren

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Schotdeuren getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt Schotdeuren
€29.200 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Misdrijven in de buurt Schotdeuren
92 per 1.000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal misdrijven totaal per 1.000 inwoners per jaar.

Tips bij de keuze van een middelbare school
 1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
 2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
 3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
 4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
 5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
 6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.
Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 12 middelbare scholen in de gemeente Gorinchem op de overzichtspagina voor Gorinchem.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: