Praktijkonderwijs De Meerwaarde in Barneveld

Aantal leerlingen per schooljaar
(153 leerlingen in schooljaar 2022-2023)

Aantal leerlingen per jaar, Praktijkonderwijs De Meerwaarde. Gegevens voor de schooljaren 2011-2012 tot en met 2022-2023. Praktijkonderwijs De Meerwaarde telt 153 leerlingen in schooljaar 2022-2023.

Advertentie:

Aantal leerlingen naar klas of leerjaar
Schooljaar 2022-2023, De Meerwaarde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar klas of leerjaar voor Praktijkonderwijs De Meerwaarde.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.


Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld:
Het aantal leerlingen in klas 1 in 2019 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in 2020. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2022-2023, De Meerwaarde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meestvoorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Meerwaarde in schooljaar 2022-2023.

De meeste (36) leerlingen van De Meerwaarde wonen in schooljaar 2022-2023 in postcodegebied 3772.

Aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar. Met het filter boven de grafiek kan het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen weergegeven worden. Omdat sommige scholen gecombineerde brugklassen kennen, is het niet altijd duidelijk of een leerling onder VMBO, HAVO of VWO valt. Daarom zijn voor VMBO, HAVO en VWO de eerste 2 leerjaren onder de noemer 'Brugjaar' geplaatst. HAVO VWO combinatieklassen in leerjaar 3 worden als 'HAVO/VWO' weergegeven.

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Praktijkonderwijs De Meerwaarde. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Praktijkonderwijs De Meerwaarde.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Praktijkonderwijs De Meerwaarde.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Praktijkonderwijs De Meerwaarde.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs de Meerwaarde.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Praktijkonderwijs De Meerwaarde.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel02 juli 2018Toezicht VO vestigingPRO
KwaliteitszorgVoldoende02 juli 2018Onderzoek VO vestigingPRO
Zicht op ontwikkeling en begeleidingVoldoende02 juli 2018Onderzoek VO vestigingPRO
SamenwerkingGoed02 juli 2018Onderzoek VO vestigingPRO
ContinuïteitVoldoende02 juli 2018Onderzoek BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
RechtmatigheidVoldoende02 juli 2018Onderzoek BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
KwaliteitszorgGoed02 juli 2018Onderzoek BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
KwaliteitscultuurVoldoende02 juli 2018Onderzoek BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
Verantwoording en dialoogGoed02 juli 2018Onderzoek BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende07 januari 2014Toezicht BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Praktijkonderwijs De Meerwaarde.

BRIN en vestigingsnummer: 02FO00.

Denominatie: Bijzonder.

Soort onderwijs: Praktijkonderwijs.

Schoolnaam: De Meerwaarde Praktijkonderwijs.

Schoolbestuur: Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs de Meerwaarde. Bestuursnummer: 41585.

Adres: Rietberglaan 6, 3771 RD, Barneveld. Gemeente Barneveld, Gelderland. Telefoon: 0342404777.

Website van de school: https://www.pro.demeerwaarde.nl/

Titel van de website: De Meerwaarde

Organisatiestructuur: Praktijkonderwijs De Meerwaarde is de enige vestiging binnen de school De Meerwaarde Praktijkonderwijs en 1 van de 2 vestigingen binnen het bestuur Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs de Meerwaarde. Daarbij vallen er 2 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 230 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.605 schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Barneveld via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente gemeente Barneveld. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!

Advertentie:

Middelbare school Praktijkonderwijs De Meerwaarde ligt in de buurt De Valk

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt De Valk getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt De Valk
€21.700 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Misdrijven in de buurt De Valk
71 per 1.000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal misdrijven totaal per 1.000 inwoners per jaar.

Aantal leerlingen per klas per schooljaar
Schooljaar 2022-2023, De Meerwaarde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen per klas (leergang) per jaar voor Praktijkonderwijs De Meerwaarde.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per klas en per schooljaar.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Tips bij de keuze van een middelbare school
  1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
  2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
  3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
  4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
  5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
  6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.
Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 5 middelbare scholen in de gemeente Barneveld op de overzichtspagina voor Barneveld.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo