Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Middelbare school X11 media en vormgeving in Utrecht

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Opstromers / Slagingspercentages / Opleidingen / Onderwijsinspectie / Personeel / buurt Rivierenwijk / Bronnen en definities / Download

Middelbare school X11 media en vormgeving biedt voortgezet onderwijs van het type "VBO / MAVO / HAVO" met de denominatie "Openbaar". In schooljaar 2021-2022 telde de school 1.044 leerlingen. Er zijn 12 scholen met "NUOVO Scholen" in hun naam.

Scholen gemeente Utrecht
Aantal leerlingen per schooljaar (1.044 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2011-2012 t/m 2021-2022, X11 media en vormgeving

Aantal leerlingen per jaar, X11 media en vormgeving. Gegevens voor de schooljaren 2011-2012 tot en met 2021-2022. X11 media en vormgeving telt 1.044 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Aantal leerlingen naar klas of leerjaar
Schooljaar 2021-2022, X11 media en vormgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar klas of leerjaar voor X11 media en vormgeving.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.


Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld:
Het aantal leerlingen in klas 1 in 2019 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in 2020. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, X11 media en vormgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meestvoorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van X11 media en vormgeving in schooljaar 2021-2022.

De meeste (70) leerlingen van X11 media en vormgeving wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 3544.

Aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar. Met het filter boven de grafiek kan het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen weergegeven worden. Omdat sommige scholen gecombineerde brugklassen kennen, is het niet altijd duidelijk of een leerling onder VMBO, HAVO of VWO valt. Daarom zijn voor VMBO, HAVO en VWO de eerste 2 leerjaren onder de noemer 'Brugjaar' geplaatst. HAVO VWO combinatieklassen in leerjaar 3 worden als 'HAVO/VWO' weergegeven.

Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per jaar. Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar.

Slagingspercentages per type onderwijs per examenjaar

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op examenjaar of type onderwijs:Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Hoeveel procent van de leerlingen van X11 media en vormgeving slaagt voor het examen? En wat is het verschil per examenjaar en per type onderwijs? Dat zie je in bovenstaand overzicht. Het gewogen gemiddelde voor alle type opleidingen is te kiezen als "Totaal", het gewogen gemiddelde voor alle beschikbare examenjaren als "Alle jaren".


Toelichting op de slagingspercentages voor X11 media en vormgeving:
De kleuren rood, oranje en groen op de schaal van de grafiek zijn gebaseerd op landelijke cijfers voor alle types onderwijs in examenjaar (zie deze uitleg)
Rood is de eerste 10% observaties van het gewogen gemiddelde slagingspercentage van alle vestigingen in het voortgezet onderwijs, oranje is de volgende 15% en groen toont de beste 25% observaties).
Bekijk hier meer informatie over de berekening en een analyse voor alle middelbare scholen in Nederland.
Aantal leerlingen per gekozen profiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de opleidingsgegevens worden geladen

voor X11 media en vormgevingBovenstaand 'gestapeld staafdiagram' toont het aantal leerlingen per gekozen opleidingsprofiel per examenjaar. Standaard worden de (maximaal) vijf grootste opleidingen voor examenjaar 2020-2021 getoond. Het is mogelijk om zelf te kiezen welke opleidingen getoond worden.

Aantal opstromers (leerlingen die een niveau omhoog zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2021-2022, X11 media en vormgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Aantal opstromers per schooljaar voor X11 media en vormgeving.

Voor Nuovo Scholen Opb VMBO HAVO VWO X11 Media en Vormgeving Vondellaan zijn gegevens over opstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2022.

Percentage opstromers
2022, X11 media en vormgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Percentage opstromers voor X11 media en vormgeving, ten opzichte van het percentage voor de provincie Utrecht en Nederland.

In schooljaar 2021-2022 is 8,16% procent van de leerlingen van Nuovo Scholen Opb VMBO HAVO VWO X11 Media en Vormgeving Vondellaan naar een hoger schooltype gegaan.

Aantal afstromers (leerlingen die een niveau omlaag zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2021-2022, X11 media en vormgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de afstroomgegevens

worden geladen!Aantal afstromers per schooljaar voor X11 media en vormgeving.

Voor Nuovo Scholen Opb VMBO HAVO VWO X11 Media en Vormgeving Vondellaan zijn gegevens over afstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2022.

Percentage afstromers
2022, X11 media en vormgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage afstromers voor X11 media en vormgeving, ten opzichte van het percentage voor de provincie Utrecht en Nederland.

In schooljaar 2021-2022 is 1,05% procent van de leerlingen van Nuovo Scholen Opb VMBO HAVO VWO X11 Media en Vormgeving Vondellaan naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2021-2022 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in schooljaar 2020-2021, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school NUOVO Scholen, opb. vmbo, havo, vwo.
Vestiging X11 media en vormgeving is 1 van de 9 voortgezet onderwijs vestigingen binnen de school NUOVO Scholen, opb. vmbo, havo, vwo en school NUOVO Scholen, opb. vmbo, havo, vwo valt samen met 8 andere scholen onder het bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en omstreken. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school NUOVO Scholen, opb. vmbo, havo, vwo.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school NUOVO Scholen, opb. vmbo, havo, vwo.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school NUOVO Scholen, opb. vmbo, havo, vwo.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en omstreken.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school NUOVO Scholen, opb. vmbo, havo, vwo.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over het financiële beheerVoldoende02 april 2019Toezicht BestuurSticht. Openb. Voortg. Onderw. Utrecht en Omstreken
Financieel beheerVoldoende02 april 2019Onderzoek BestuurStichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken
ContinuïteitVoldoende02 april 2019Onderzoek BestuurStichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken
DoelmatigheidGeen oordeel02 april 2019Onderzoek BestuurStichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken
RechtmatigheidVoldoende02 april 2019Onderzoek BestuurStichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken

Klik hier en toon alle 30 rijen met inspectieresultaten...

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Aantal zittenblijvers per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2021-2022, X11 media en vormgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijfgegevens

worden geladen!Aantal zittenblijvers per schooljaar voor X11 media en vormgeving.

Voor Nuovo Scholen Opb VMBO HAVO VWO X11 Media en Vormgeving Vondellaan zijn gegevens over zittenblijvers bekend over de jaren 2015 tot en met 2022.

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Percentage zittenblijvers
2022, X11 media en vormgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage zittenblijvers voor X11 media en vormgeving, ten opzichte van het percentage voor de provincie Utrecht en Nederland.

In schooljaar 2021-2022 is 0,21% procent van de leerlingen van Nuovo Scholen Opb VMBO HAVO VWO X11 Media en Vormgeving Vondellaan blijven zitten. Deze leerlingen deden nog een jaar hetzelfde leerjaar, hetzij in hetzelfde schooltype als in schooljaar 2020-2021 of dit was in een lager schooltype dan in 2020-2021.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Middelbare school X11 media en vormgeving NUOVO Scholen.

BRIN en vestigingsnummer: 24TR03.

Denominatie: Openbaar.

Soort onderwijs: VBO / MAVO / HAVO.

Schoolnaam: NUOVO Scholen, opb. vmbo, havo, vwo.

Schoolbestuur: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en omstreken. Bestuursnummer: 41475.

Adres: Vondellaan 178, 3521 GH, Utrecht. Gemeente Utrecht, Utrecht. Telefoon: 0302807099.

Website van de school: https://www.x11.nu/

Titel van de website: ZO X11 - X11

Beschrijving van de website: Wij zijn een school voor VMBO en HAVO. Gericht op media en vormgeving. Dit betekent dat leerlingen die zich graag willen ontwikkelen op het gebied van vormgeven, grafisch ontwerpen of digitale media bij ons op hun plek zijn!

Organisatiestructuur: X11 media en vormgeving is 1 van de 9 vestigingen in het voortgezet onderwijs binnen de school NUOVO Scholen, opb. vmbo, havo, vwo. En 1 van de 23 voortgezet onderwijs vestigingen binnen het bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en omstreken. Daarbij vallen er 8 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 953 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.604 voortgezet onderwijs schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Utrecht via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente gemeente Utrecht. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!
Middelbare school X11 media en vormgeving ligt in de buurt Rivierenwijk

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Rivierenwijk getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt Rivierenwijk
€31.200 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Misdrijven in de buurt Rivierenwijk
43 per 1.000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal misdrijven totaal per 1.000 inwoners per jaar.

Aantal leerlingen per klas per schooljaar
Schooljaar 2021-2022, X11 media en vormgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen per klas (leergang) per jaar voor X11 media en vormgeving.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per klas en per schooljaar.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Tips bij de keuze van een middelbare school

  1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
  2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
  3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
  4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
  5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
  6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.

Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 26 middelbare scholen in Utrecht op de overzichtspagina voor Utrecht.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo