Statistieken postcode 1117

Aantal inwoners per jaar
Er zijn 5 inwoners in 2022 in het postcodegebied 1117.
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar in postcodegebied 1117 op basis van de bevokingsdata van het CBS.

De bevolking van het postcodegebied 1117 is met 5 inwoners gestegen van 0 inwoners in 2012 tot 5 inwoners in 2022 (dat is een stijging van 5,0%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2012 tot en met 2022 was 0 inwoners (-12%).

Over postcode 1117

Postcode 1117 ligt binnen de gemeente Haarlemmermeer. Postcode 1117 telt 5 inwoners. Postcodegebied 1117 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 1118, 1171, 1182, 1187, 1432 en 1438. Bekijk de straatnamen voor postcode 1117 in de tabel met adressen in Haarlemmermeer. De numerieke (viercijferige) postcode 1117 telt 29 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 1117
Kaart van het postcodegebied 1117. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 1117 binnen de gemeente Haarlemmermeer. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 1117


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 1117 in 2022 is 5. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Haarlemmermeer. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2012 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 1117


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 259 totaal in het postcodegebied 1117

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 1117 telt in totaal 259 adressen, met 258 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 1117. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor het postcodegebied 1117. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 1117

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 1117. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 29 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 11 numerieke postcodes in de gemeente Haarlemmermeer.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
1117BC22< 5
1117BD25< 5
1117BE4< 5
1117BG2< 5
1117BJ1< 5

Toon alle 29 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 1117

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 1117 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Amsterdam-Bataviaweg3
Behoudenvaartweg1
Dakotaweg1
E.L.T.A. straat3
Halim P.K. straat1

Toon alle 21 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Advertentie:

Aantal adressen per postcode, gemeente Haarlemmermeer


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Haarlemmermeer bestaat uit 32 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Haarlemmermeer (postcode 1117 behoort met 259 adressen niet tot de top 10 en is als elfde postcode aan de grafiek toegevoegd).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 1117


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 1117


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 1117 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 1117 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 1117. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 5 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in het postcodegebied 1117
Er zijn 46 elektrische auto’s in mei 2023 in het postcodegebied 1117.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in het postcodegebied 1117 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 46 elektrische auto’s in het postcodegebied 1117. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in het postcodegebied 1117 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 149 voertuigen met ‘diesel’ als energiebron in het postcodegebied 1117 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 1117 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 285 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 1117 (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 157 voertuigen van het type ‘personenauto’ in het postcodegebied 1117 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 1117 geregistreerd staat.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 1117 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woninggeen datagemiddeld jaarverbruikgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woninggeen datagemiddeld jaarverbruikgeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudensgeen dataaantalgeen data
Huishoudens eenpersoonsgeen dataaantalgeen data
Huishoudens meerpersoonsgeen dataaantalgeen data
Huishoudens eenouder kinderengeen dataaantalgeen data
Huishoudens twee ouders kinderengeen dataaantalgeen data
Gemiddelde huishoudgroote1,50gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomenonclassificeerbaarcategorie2018
% laag huishoudinkomengeen datapercentagegeen data
% hoog huishoudinkomengeen datapercentagegeen data
Inwoners met WW bijstand AO uitkeringgeen dataaantal inwonersgeen data
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners5aantal2021
Mannengeen dataaantalgeen data
Vrouwengeen dataaantalgeen data
0 tot 15 jaar0aantal2021
15 tot 25 jaar0aantal2021
25 tot 45 jaar5aantal2021
45 tot 65 jaar0aantal2021
65 jaar of ouder0aantal2021
Geboorte totaalgeen dataaantalgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrondgeen datapercentagegeen data
% Westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand3,00kilometer2015
Café - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Café - aantal 3 KM1,20aantal2015
Café - aantal 5 KM4,00aantal2015
Cafetaria - afstand2,30kilometer2015
Cafetaria - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Cafetaria - aantal 3 KM1,40aantal2015
Cafetaria - aantal 5 KM13,00aantal2015
Hotel - afstand0,70kilometer2015
Hotel - aantal 5 KM7,20aantal2015
Hotel - aantal 10 KM54,40aantal2015
Hotel - aantal 20 KM447,00aantal2015
Restaurant - afstand0,80kilometer2015
Restaurant - aantal 1 KM0,40aantal2015
Restaurant - aantal 3 KM4,40aantal2015
Restaurant - aantal 5 KM38,80aantal2015
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand5,00kilometer2015
Podiumkunsten - afstand5,00kilometer2015
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,20aantal2015
Podiumkunsten - aantal 10 KM8,80aantal2015
Podiumkunsten - aantal 20 KM58,40aantal2015
Museum - afstand3,80kilometer2015
Museum - aantal 5 KM1,00aantal2015
Museum - aantal 10 KM4,00aantal2015
Museum - aantal 20 KM60,00aantal2015
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand3,70kilometer2015
Huisartsenpost - afstandgeen datakilometergeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM7,80aantal2015
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand6,00kilometer2015
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM4,40aantal2015
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM10,40aantal2015
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand6,00kilometer2015
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM4,40aantal2015
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM16,40aantal2015
Apotheek - afstand4,10kilometer2015
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand3,40kilometer2015
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM15,60aantal2015
Kinderdagverblijf - afstand3,20kilometer2015
Kinderdagverblijf - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM0,40aantal2015
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM16,20aantal2015
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand3,60kilometer2015
Basisschool - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Basisschool - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Basisschool - aantal 5 KM5,40aantal2015
Voortgezet onderwijs - afstand4,20kilometer2015
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM1,40aantal2015
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM25,80aantal2015
VMBO - afstand4,90kilometer2015
VMBO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 5 KM0,40aantal2015
VMBO - aantal 10 KM17,20aantal2015
HAVO VWO - afstand4,20kilometer2015
HAVO VWO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 5 KM1,40aantal2015
HAVO VWO - aantal 10 KM18,60aantal2015
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand5,30kilometer2015
Attractiepark - aantal 10 KM1,80aantal2015
Attractiepark - aantal 20 KM9,00aantal2015
Attractiepark - aantal 50 KM50,00aantal2015
Zwembad - afstand5,20kilometer2015
Kunstijsbaan - afstand14,30kilometer2015
Bioscoop - afstand10,70kilometer2015
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 20 KM16,40aantal2015
Sauna - afstand4,00kilometer2015
Zonnebank - afstand4,10kilometer2015
Aantal adressen259aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand0,90kilometer2015
Treinstation - afstand8,20kilometer2015
Overstapstation - afstand8,20kilometer2015
Bibliotheek - afstand4,20kilometer2015
Brandweer - afstand5,50kilometer2015
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand4,10kilometer2015
Supermarkt - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Supermarkt - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Supermarkt - aantal 5 KM6,00aantal2015
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,80kilometer2015
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,40aantal2015
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM1,00aantal2015
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM29,00aantal2015
Warenhuis - afstand5,40kilometer2015
Warenhuis - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Warenhuis - aantal 10 KM10,40aantal2015
Warenhuis - aantal 20 KM46,60aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode1117string2020
Omgevingsadressendichtheid84gemiddelde2020
Stedelijkheid5categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraadgeen dataaantalgeen data
Niet bewoonde woningengeen dataaantalgeen data
Woningen voor 1945geen dataaantalgeen data
Woningen 1945 tot 1965geen dataaantalgeen data
Woningen 1965 tot 1975geen dataaantalgeen data
Woningen 1975 tot 1985geen dataaantalgeen data
Woningen 1985 tot 1995geen dataaantalgeen data
Woningen 1995 tot 2005geen dataaantalgeen data
Woningen 2005 tot 2015geen dataaantalgeen data
Woningen 2015 en latergeen dataaantalgeen data
Meergezinswoningengeen dataaantalgeen data
% Huurwoningengeen datapercentagegeen data
% Koopwoningengeen datapercentagegeen data
Huurwoningen corporatiegeen dataaantalgeen data
Gemiddelde WOZ waardegeen dataEurogeen data

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"onclassificeerbaar"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 1117. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Haarlemmermeer
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Haarlemmermeer. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Haarlemmermeer
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Haarlemmermeer:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Haarlemmermeer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Haarlemmermeer. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 1117

  • Vorige postcode: 1115
  • Volgende postcode: 1118