Data postcode 5026: meer dan 100 onderwerpen!

Data postcode 5026:
100 onderwerpen!

Kerncijfers postcode 5026
Over het postcodegebied 5026

Postcode 5026 ligt binnen de gemeente Tilburg. Postcode 5026 telt 1.675 inwoners en 585 huishoudens met een gemiddelde huishoudgrootte van 2,7 personen. Er zijn 580 woningen in het postcodegebied 5026 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €496.000. Bekijk de straatnamen voor postcode 5026 in de tabel met alle adressen in de gemeente Tilburg.De numerieke (viercijferige) postcode 5026 telt 47 volledige postcodes van zes posities.

Postcode 5026 op de kaart
Afbeelding van het postcodegebied 5026 op de kaart.

Bovenstaande afbeelding toont de kaart van het postcodegebied 5026. Klik op de kaart om de kaart met alle postcodes binnen de gemeente Tilburg te tonen.

Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente Tilburg of voor heel Nederland.

Vorige postcode Volgende postcode

Advertentie:

Postcodes binnen het postcodegebied 5026
Tabel met de 47 postcodes die binnen het postcodegebied 5026 vallen.
PostcodeInwonersHuishoudensAdressenWoningenWoningwaardeInkomenAfstand tot boodschappen
5026DD90353940€440.000nangeen dataKM
5026DE85302830€606.000nangeen dataKM
5026CC85252525€503.00060-100 boven midden tot hoog1,1KM
5026DA85252725€439.000onclassificeerbaargeen dataKM
5026CJ80302625€566.000onclassificeerbaargeen dataKM
5026CD70252325€496.000onclassificeerbaar1,0KM
5026PA606010010€160.000onclassificeerbaar0,7KM
5026PB50202220€799.00080-100 hoog0,7KM
5026PD45201820€606.00060-80 boven midden0,9KM
5026PM45151515€732.00080-100 hoog0,8KM
5026PC35152015€617.00060-80 boven midden0,7KM
5026CA235808180€432.00060-100 boven midden tot hoog0,9KM
5026DB205909090€430.000onclassificeerbaargeen dataKM
5026PH20595€458.000onclassificeerbaar1,9KM
5026CG140504850€452.00060-80 boven midden1,0KM
5026DG135555355€411.000onclassificeerbaargeen dataKM
5026DH110403940€479.000nangeen dataKM
5026CE105353230€542.000onclassificeerbaar1,2KM
5026PE10555€581.000onclassificeerbaar0,7KM
5026SP00130geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026SR0040geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026SN0010geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026SM0010geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RP0050geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026SL0070geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026SK00160geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026SE0040geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026SC0030geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026SB0060geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RT0030geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RS0050geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RR00140geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RA0040geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RN0040geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RM00110geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RK00120geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RJ00390geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RH00200geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RE0010geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RD0090geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RC00100geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026RB00100geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026PP00520geen datanangeen dataKM
5026PN001150geen datanangeen dataKM
5026PL0020geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026PG0010geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
5026SW0010geen dataonclassificeerbaargeen dataKM

Bovenstaande tabel toont enkele van de meer dan 100 onderwerpen die voor de postcodes in het postcodegebied 5026 bekend zijn. De cijfers over inwoners, huishoudens en woningen zijn afgerond op vijftallen. Klik op de postcode om de pagina met alle gegevens voor die postcode te tonen.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Tilburg
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in postcodegebied 5026 was €496.000 in 2022.
Eigendom van woningen
In 2022 was 20% van de woningen in het postcodegebied 5026 een koopwoning en 80% was een huurwoning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont de verdeling van woningen naar type eigendom, koop of huur, per jaar tot en met 2022.

Woningen naar eigendom: Informatie over huur- en koopwoningen op basis van de cijfers van het CBS. Dit is gedaan met een koppeling tussen de BAG en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster.

Aantal inwoners per jaar
Postcodegebied 5026 telt 1.675 inwoners in 2023.
Vrouwen en mannen in het postcodegebied 5026
51% van de inwoners in het postcodegebied 5026 staat als man geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht (klik op de vlakken in de donutgrafiek om de aantallen te zien).

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Bevolking naar leeftijd in postcode 5026
Postcode 5026 telt 770 inwoners in de leeftijdsgroep 25-45 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is afgerond op vijftallen en wordt alleen getoond bij minimaal vijf inwoners. De download voor de gemeente Tilburg bevat veel meer leeftijdgegevens: Er is een document met het aantal inwoners in de gemeente per levensjaar en met een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht. Daarnaast bevat het document met postcodedata het aantal inwoners voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van ‘0 tot 5 jaar’ tot en met ‘90 jaar en ouder’ per viercijferige (numerieke) postcode voor alle jaren in de periode van 1998 tot en met 2023.

Advertentie:

Gemiddelde huishoudgrootte
Er wonen gemiddeld 2,7 personen per huishouden in het postcodegebied 5026.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde grootte van huishoudens per gebied. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op het gemiddeld aantal personen in een huishouden. De gegevens gelden voor 2022.

De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 19 postcodegebieden (blauw), 3 postcode5gebieden (roze), 1 gemeente (geel), 1 provincie (bruin) en 1 land (grijs). Het postcodegebied 5026 wordt in het rood weergegeven.

Soorten huishoudens
In 2022 waren er 585 huishoudens in het postcodegebied 5026. Er waren 90 eenpersoonshuishoudens en 490 meerpersoonshuishoudens (afgerond op vijftallen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont de verdeling naar soorten huishoudens voor het postcodegebied 5026. De gegevens gelden voor 2022.

De cijfers gaan over de particuliere huishoudens op 1 januari 2022. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen wonen en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. In deze grafiek worden de huishoudens onderverdeeld in eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, huishoudens eenouder kinderen en huishoudens twee ouders kinderen. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen.

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
In 2021 was het gemiddelde jaarlijkse aardgasverbruik per woning in het postcodegebied 5026 1.350 m³ en het gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning was 3.450 kWh.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde elektriciteitsverbruik en het gemiddelde aardgasverbruik per woning per jaar. De gegevens gelden voor 2021. Het gemiddelde energieverbruik in het postcodegebied 5026 wordt vergeleken met dat in het grotere postcodegebied 50264, de gemeente Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Nederland.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik van aardgas in m³. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen in het postcodegebied 5026 en de andere gebieden.

Toelichting
Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in het postcodegebied 5026 zijn A (456 adressen) en A+++ (153 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in het postcodegebied 5026. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in het postcodegebied 5026: 456 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 382 panden uit de bouwperiode 2020+ in het postcodegebied 5026.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 5026. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2023.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bron & definities
Inkomensdata
Het mediaan inkomen per huishouden in het postcodegebied 5026 is €39.700 en hoger.

€39.700 en hoger
(categorie: hoog)

Het mediaan inkomen in het postcodegebied 5026 valt in de categorie hoog. Dit betekent dat het €39.700 en hoger is. Per postcodegebied is de mediaan van het inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in Nederland. De gegevens gelden voor 2019. Zie onderstaande voor een verdere toelichting op de cijfers.

Toelichting

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 5026. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in het postcodegebied 5026
Er zijn 68 elektrische auto’s in september 2023 in het postcodegebied 5026.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in het postcodegebied 5026 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 68 elektrische auto’s in het postcodegebied 5026. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in het postcodegebied 5026 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 830 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in het postcodegebied 5026 in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 5026 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.333 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 5026 (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 955 voertuigen van het type ‘personenauto’ in het postcodegebied 5026 in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 5026 geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 5026 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode5026Gebied2023
Adressen met postcode1.060Aantal2023
Adressen met woonfunctie842Aantal2023
Panden817Aantal2023
Percelen809Aantal2023
Omgevingsadressendichtheid1.364Gemiddelde2022
Stedelijkheid3Categorie2022
Huisnummer start1Aantal2023
Huisnummer eind506Aantal2023
Soort huisnummers reeksGemengdtekst2023
Aantal openbareruimtes31Aantal2023
Centrum(563449.9686269977, 6717032.046171821)Geometrie2023
Postcode45026Gebied2023
Soort regioPostcode4Categorie2023
GemeentecodeGM0855Gebied2023
GemeentenaamTilburgGebied2023
ProvinciecodePV30Gebied2023
ProvincienaamNoord-BrabantGebied2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het postcodegebied 5026. De gebiedsafbakening van postcodes kan in de tijd wijzigen als gevolg van nieuwbouw, sloop en wijzigingen van gebouwen en openbare ruimtes binnen het gebied van de postcode 5026. Een postcodegebied kan bestaan uit enkel even huisnummers, uit alleen oneven huisnummers of uit zowel even als oneven huisnummers. Dit wordt aangegeven met de ‘soort huisnummers reeks’. En een postcodegebied kan in één of meerdere openbare ruimtes voorkomen. Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, stoep of trottoir zijn. Het kan ook gebieden betreffen die tussen gebouwen liggen, zoals binnenplaatsen. Het aantal openbare ruimtes geeft aan of een postcode in slechts één of in meerdere openbare ruimtes voorkomt. Met postcode5 wordt het numerieke deel van de postcode en de eerste letter bedoeld, dit zijn 5 posities. Met postcode4 wordt het numerieke deel van de postcode bedoeld.
InwonersWaardeEenheidJaar
Inwoners1.675Aantal2023
Mannen855Aantal2023
Vrouwen820Aantal2023
0 tot 15 jaar480Aantal2023
15 tot 25 jaar125Aantal2023
25 tot 45 jaar770Aantal2023
45 tot 65 jaar255Aantal2023
65 jaar of ouder45Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2021
De inwonersaantallen voor het postcodegebied 5026 worden op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners. Bij minder dan vijf inwoners worden er geen gegevens weergegeven. Dit is gedaan in verband met de geheimhoudingsregels uit de AVG. Geboorte totaal toont het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in het postcodegebied 5026. Levendgeborenen zijn kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens585Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens90Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens490Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen175Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens met kinderen315Aantal2022
Huishoudens eenouder kinderen15Aantal2022
Huishoudens twee ouders kinderen300Aantal2022
Gemiddelde huishoudgrootte2,70Gemiddelde2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,80Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte eenpersoonshuishoudens1,00Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens met kinderen3,70Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens zonder kinderen2,01Gemiddelde2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen80-100 hoogCategorie2019
Gemiddeld huishoudinkomen€45.100Gemiddelde2020
% laag huishoudinkomen12%Percentage2020
% hoog huishoudinkomen52%Percentage2020
Inwoners met WW bijstand AO uitkering40Aantal2022
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad580Aantal2022
Niet bewoonde woningen10Aantal2022
Meergezinswoningengeen dataAantalgeen data
% Huurwoningen20%Percentage2022
% Koopwoningen80%Percentage2022
Huurwoningen corporatie10Aantal2021
Gemiddelde WOZ waarde€496.000Euro2022
WOZ klasse€400.000 tot €500.000Euro2022
Woningen voor 194530Aantal2022
Woningen 1945 tot 196515Aantal2022
Woningen 1965 tot 19750Aantal2022
Woningen 1975 tot 19850Aantal2022
Woningen 1985 tot 19950Aantal2022
Woningen 1995 tot 20050Aantal2022
Woningen 2005 tot 201520Aantal2022
Woningen 2015 en later505Aantal2022
De getoonde cijfers over woningen in het postcodegebied 5026 komen van het CBS en zijn aangevuld met extra woningdata van het Kadaster. Het CBS leidt de cijfers over de woningvoorraad af uit de BAG. Het CBS definieert een woning als een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan in totaal vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
MigratieWaardeEenheidJaar
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst80%Percentage2022
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst0%Percentage2022
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa10%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst0%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa0%Percentage2022
% Nederlandse achtergrond90%Percentage2021
% Westerse migratie achtergrond10%Percentage2021
% Niet-westerse migratie achtergrond10%Percentage2021
Totaal inwoners naar achtergrond1.670Aantal2023
Nederlandse achtergrond1.415Aantal2023
Met migratieachtergrond255Aantal2023
Migratieachtergrond Afrika25Aantal2023
Migratieachtergrond Amerika35Aantal2023
Migratieachtergrond Azië55Aantal2023
Migratieachtergrond Europa135Aantal2023
Migratieachtergrond Europese Unie60Aantal2023
Migratieachtergrond Oceanië5Aantal2023
Migratieachtergrond Antillen5Aantal2023
Migratieachtergrond België25Aantal2023
Migratieachtergrond Duitsland10Aantal2023
Migratieachtergrond Indonesië20Aantal2023
Migratieachtergrond Marokko20Aantal2023
Migratieachtergrond Polen15Aantal2023
Migratieachtergrond Suriname15Aantal2023
Migratieachtergrond Turkije45Aantal2023
Niet-westerse migratieachtergrond130Aantal2023
Overige niet-westerse migratieachtergrond45Aantal2023
Overige westerse migratieachtergrond50Aantal2023
Westerse migratieachtergrond120Aantal2023
De onderwerpen binnen de categorie migratie gaan over de herkomst van personen. Iemands herkomst geeft weer in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. De herkomst van personen die in Nederland geboren zijn, wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.350Gemiddeld jaarverbruik in m³2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.450gemiddeld jaarverbruik in kWh2021
Energielabels Definitief676Aantal2023
Energielabels Voorlopig58Aantal2023
Energielabels Onbepaald326Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++153Aantal2023
Energielabels A++7Aantal2023
Energielabels A+8Aantal2023
Energielabels A456Aantal2023
Energielabels B22Aantal2023
Energielabels C34Aantal2023
Energielabels D10Aantal2023
Energielabels E2Aantal2023
Energielabels F20Aantal2023
Energielabels G20Aantal2023
De onderwerpen in de categorie energie geven aan wat het gemiddelde energieverbruik per jaar in het postcodegebied 5026 is en hoeveel panden in het postcodegebied 5026 welk type energielabel hebben. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. De data over energieverbruik komt van het CBS, de data over energielabels komt van de RVO.
Pand bouwperiodeWaardeEenheidJaar
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19252Aantal2023
Panden 1925 tot 195088Aantal2023
Panden 1950 tot 197016Aantal2023
Panden 1970 tot 198016Aantal2023
Panden 1980 tot 199014Aantal2023
Panden 1990 tot 200094Aantal2023
Panden 2000 tot 201077Aantal2023
Panden 2010 tot 2020370Aantal2023
Panden 2020 en later382Aantal2023
De pand bouwperiode toont het percentage van de adressen in in het postcodegebied 5026 dat in de BAG data van het Kadaster in een bepaalde periode gebouwd is.
WoningtypeWaardeEenheidJaar
Woningtype appartement177Aantal2023
Woningtype tussen of geschakelde woning277Aantal2023
Woningtype hoekwoning148Aantal2023
Woningtype tweeonder1kap172Aantal2023
Woningtype vrijstaande woning68Aantal2023
Woningtype standplaats0Aantal2023
Woningtype ligplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype niet van toepassing218Aantal2023
Het woningtype toont het percentage van de adressen dat in de BAG data van het Kadaster een bepaald woningtype heeft. De woningtypering bestaat uit de volgende typen woningen:  appartement,  hoekwoning,  twee-onder-één-kapwoning,  tussen- of geschakelde woning,  vrijstaande woning. Het type woning is geografisch-algoritmisch bepaald.
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,20Kilometer2020
Huisartsenpost - afstand4,20Kilometer2020
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM13Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM30Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand3,80Kilometer2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM2Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM2Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM3Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand3,80Kilometer2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM2Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM2Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM4Aantal2020
Apotheek - afstand1,40Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5026. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5026 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5026 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5026 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook het overzicht van data over de gezondheidszorg en de gezondheid van inwoners op AlleCijfers.
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand1,20Kilometer2020
Supermarkt - aantal 1 KM0Aantal2020
Supermarkt - aantal 3 KM16Aantal2020
Supermarkt - aantal 5 KM41Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,00Kilometer2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM1Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM58Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM150Aantal2020
Warenhuis - afstand2,90Kilometer2020
Warenhuis - aantal 5 KM4Aantal2020
Warenhuis - aantal 10 KM8Aantal2020
Warenhuis - aantal 20 KM14Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5026. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5026 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5026 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5026 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,70Kilometer2020
Café - aantal 1 KM2Aantal2020
Café - aantal 3 KM40Aantal2020
Café - aantal 5 KM109Aantal2020
Cafetaria - afstand1,30Kilometer2020
Cafetaria - aantal 1 KM0Aantal2020
Cafetaria - aantal 3 KM72Aantal2020
Cafetaria - aantal 5 KM192Aantal2020
Hotel - afstand1,60Kilometer2020
Hotel - aantal 5 KM11Aantal2020
Hotel - aantal 10 KM14Aantal2020
Hotel - aantal 20 KM49Aantal2020
Restaurant - afstand1,10Kilometer2020
Restaurant - aantal 1 KM0Aantal2020
Restaurant - aantal 3 KM50Aantal2020
Restaurant - aantal 5 KM142Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5026. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5026 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5026 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5026 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,40Kilometer2020
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM16Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM38Aantal2020
Kinderdagverblijf - afstand1,20Kilometer2020
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM21Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM55Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5026. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5026 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5026 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5026 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont.Bekijk ook het overzicht van kinderopvanglocaties per gemeente op AlleCijfers.
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand1,50Kilometer2020
Basisschool - aantal 1 KM0Aantal2020
Basisschool - aantal 3 KM14Aantal2020
Basisschool - aantal 5 KM32Aantal2020
Voortgezet onderwijs - afstand1,70Kilometer2020
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM4Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM5Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM7Aantal2020
VMBO - afstand1,70Kilometer2020
VMBO - aantal 3 KM4Aantal2020
VMBO - aantal 5 KM7Aantal2020
VMBO - aantal 10 KM14Aantal2020
HAVO VWO - afstand1,70Kilometer2020
HAVO VWO - aantal 3 KM6Aantal2020
HAVO VWO - aantal 5 KM9Aantal2020
HAVO VWO - aantal 10 KM16Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5026. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5026 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5026 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5026 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook heel veel data over het onderwijs op AlleCijfers.
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,90Kilometer2020
Treinstation - afstand3,10Kilometer2020
Overstapstation - afstand3,10Kilometer2020
Bibliotheek - afstand2,80Kilometer2020
Brandweer - afstand2,90Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5026. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5026 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5026 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5026 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand3,40Kilometer2020
Podiumkunsten - afstand2,70Kilometer2020
Podiumkunsten - aantal 5 KM5Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 10 KM6Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 20 KM9Aantal2020
Museum - afstand3,20Kilometer2020
Museum - aantal 5 KM3Aantal2020
Museum - aantal 10 KM5Aantal2020
Museum - aantal 20 KM6Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5026. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5026 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5026 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5026 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,80Kilometer2020
Attractiepark - aantal 10 KM5Aantal2020
Attractiepark - aantal 20 KM9Aantal2020
Attractiepark - aantal 50 KM30Aantal2020
Zwembad - afstand1,50Kilometer2020
Kunstijsbaan - afstand1,90Kilometer2020
Bioscoop - afstand2,00Kilometer2020
Bioscoop - aantal 5 KM3Aantal2020
Bioscoop - aantal 10 KM3Aantal2020
Bioscoop - aantal 20 KM4Aantal2020
Sauna - afstand2,90Kilometer2020
Zonnebank - afstand1,80Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5026. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5026 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5026 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5026 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
LeeftijdenWaardeEenheidJaar
0 tot 5 jaar235Aantal2023
5 tot 10 jaar125Aantal2023
10 tot 15 jaar120Aantal2023
15 tot 20 jaar80Aantal2023
20 tot 25 jaar45Aantal2023
25 tot 30 jaar115Aantal2023
30 tot 35 jaar250Aantal2023
35 tot 40 jaar215Aantal2023
40 tot 45 jaar190Aantal2023
45 tot 50 jaar115Aantal2023
50 tot 55 jaar85Aantal2023
55 tot 60 jaar30Aantal2023
60 tot 65 jaar25Aantal2023
65 tot 70 jaar15Aantal2023
70 tot 75 jaar10Aantal2023
75 tot 80 jaar10Aantal2023
80 tot 85 jaar5Aantal2023
85 tot 90 jaar5Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar of ouder0Aantal2023
15 tot 70 jaar1.165Aantal2023
Gegevens over het aantal inwoners naar leeftijdscategorie in het postcodegebied 5026.
BevolkingWaardeEenheidJaar
Alleenstaande100Aantal2023
Ouder in eenouderhuishouden20Aantal2023
Overig lid huishouden10Aantal2023
Partner in paar met kind(eren)635Aantal2023
Partner in paar, geen kind(eren)325Aantal2023
Persoon in institutioneel huishouden0Aantal2023
Persoon in particulier huishouden1.670Aantal2023
Thuiswonend kind580Aantal2023
Totaal personen1.670Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in het postcodegebied 5026.
VoertuigenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsauto Aardgas0Aantal2023
Bedrijfsauto Benzine0Aantal2023
Bedrijfsauto Diesel236Aantal2023
Bedrijfsauto Elektriciteit0Aantal2023
Bedrijfsauto Hybride0Aantal2023
Bedrijfsauto LNG0Aantal2023
Bedrijfsauto LPG0Aantal2023
Bedrijfsauto Waterstof0Aantal2023
Bromfiets Benzine78Aantal2023
Bromfiets Diesel0Aantal2023
Bromfiets Elektriciteit0Aantal2023
Bus Aardgas0Aantal2023
Bus Diesel0Aantal2023
Bus Elektriciteit0Aantal2023
Bus Hybride0Aantal2023
Bus Waterstof0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Benzine0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Diesel0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Elektriciteit0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig LPG0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Benzine0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Diesel0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Elektriciteit0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker LNG0Aantal2023
Mobiele machine Diesel0Aantal2023
Mobiele machine Elektriciteit0Aantal2023
Motorfiets Benzine60Aantal2023
Motorfiets Elektriciteit0Aantal2023
Motorfiets met zijspan Benzine0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Aardgas0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Benzine0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Diesel0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Elektriciteit0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Hybride0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid LPG0Aantal2023
Personenauto Aardgas0Aantal2023
Personenauto Alcohol0Aantal2023
Personenauto Benzine709Aantal2023
Personenauto Diesel94Aantal2023
Personenauto Elektriciteit58Aantal2023
Personenauto Hybride80Aantal2023
Personenauto Hybride met stekker12Aantal2023
Personenauto LPG0Aantal2023
Personenauto Waterstof0Aantal2023
De data over auto's en andere motorvoertuigen in in het postcodegebied 5026 omvat het aantal voertuigen per voertuigsoort en per type energiebron per gebied. Deze gegevens worden maandelijks aan onze dataverzameling toegevoegd op basis van de datasets met regionale voertuigdata.
Download alle postcodedata voor de gemeente Tilburg
Afbeelding van Excel documenten uit de download met postcodes voor de gemeente Tilburg.

Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Tilburg. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!

Download!
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Tilburg
Afbeelding van de postcodes in de gemeente Tilburg op de kaart.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Tilburg. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Bedankje