Statistieken postcode 5513

Aantal inwoners per jaar
(5% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 5513, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 5513 is tussen 2003 en 2022 met 105 personen toegenomen (afgerond is dat 5%): van 2.000 in 2003 tot 2.105 in 2022.

Over postcode 5513

Postcode 5513 ligt binnen de gemeente Eersel. Postcode 5513 telt 2.105 inwoners en 815 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,50 personen. Er zijn 840 woningen in postcodegebied 5513 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €332.000. Postcodegebied 5513 grenst aan de volgende 5 postcodegebieden: 5091, 5507, 5512, 5657 en 5688. Bekijk de straatnamen voor postcode 5513 in de tabel met adressen in Eersel. De numerieke (viercijferige) postcode 5513 telt 63 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 5513
Kaart van het postcodegebied 5513. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 5513 binnen de gemeente Eersel. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 5513


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 5513 in 2022 is 2.105. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Eersel. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 5513


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 1.058 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 5513 telt in totaal 1.058 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 5513. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 5513. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 5513

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 5513. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 63 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 6 numerieke postcodes in de gemeente Eersel.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
5513AA3265
5513AB4485
5513AC2235
5513AD1025
5513AG1530

Toon alle 63 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 5513

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 5513 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
't Dekske2
Akkerweg32
Biemeren26
Bijsterveld14
Bremveld11

Toon alle 50 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Eersel


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Eersel bestaat uit 6 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 5513 telt 1.058 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 5513


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 5513


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 5513 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 5513 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 5513 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.570gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.500gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens815aantal2020
Huishoudens eenpersoons215aantal2020
Huishoudens meerpersoons285aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen35aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen275aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,50gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middencategorie2018
% laag huishoudinkomen26%percentage2018
% hoog huishoudinkomen31%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering65aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.105aantal2021
Mannen1.005aantal2020
Vrouwen1.010aantal2020
0 tot 15 jaar355aantal2021
15 tot 25 jaar235aantal2021
25 tot 45 jaar485aantal2021
45 tot 65 jaar595aantal2021
65 jaar of ouder435aantal2021
Geboorte totaal20aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond100%percentage2020
% Westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,80kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,80aantal2018
Café - aantal 3 KM2,10aantal2018
Café - aantal 5 KM4,50aantal2018
Cafetaria - afstand3,00kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Cafetaria - aantal 3 KM0,70aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM3,50aantal2018
Hotel - afstand6,60kilometer2018
Hotel - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Hotel - aantal 10 KM7,40aantal2018
Hotel - aantal 20 KM57,60aantal2018
Restaurant - afstand1,50kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,20aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM1,00aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM3,50aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand13,10kilometer2018
Podiumkunsten - afstand6,90kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KM1,10aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM16,00aantal2018
Museum - afstand7,50kilometer2018
Museum - aantal 5 KM0,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM1,70aantal2018
Museum - aantal 20 KM15,00aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand5,10kilometer2018
Huisartsenpost - afstand9,00kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM0,50aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand9,00kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM3,90aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand9,00kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM0,90aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM5,00aantal2018
Apotheek - afstand5,10kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,90kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,70aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM1,10aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM5,10aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,90kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0,70aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM1,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM3,50aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,80kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM0,70aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM1,10aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM3,60aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand7,10kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM4,40aantal2018
VMBO - afstand7,10kilometer2018
VMBO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 10 KM3,50aantal2018
HAVO VWO - afstand7,30kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 10 KM2,30aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand8,40kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM1,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM3,90aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM23,20aantal2018
Zwembad - afstand6,80kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand12,40kilometer2018
Bioscoop - afstand6,90kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM1,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM5,00aantal2018
Sauna - afstand12,00kilometer2018
Zonnebank - afstand7,40kilometer2018
Aantal adressen1.015aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand6,70kilometer2018
Treinstation - afstand10,90kilometer2018
Overstapstation - afstand12,60kilometer2018
Bibliotheek - afstand6,80kilometer2018
Brandweer - afstand5,20kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,90kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM0,70aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM1,00aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM1,80aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,80kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM1,40aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM2,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM2,60aantal2018
Warenhuis - afstand7,30kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Warenhuis - aantal 10 KM3,60aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM20,20aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode5513string2020
Omgevingsadressendichtheid168gemiddelde2020
Stedelijkheid5categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad840aantal2020
Niet bewoonde woningen50aantal2020
Woningen voor 194585aantal2020
Woningen 1945 tot 1965135aantal2020
Woningen 1965 tot 1975140aantal2020
Woningen 1975 tot 1985125aantal2020
Woningen 1985 tot 1995155aantal2020
Woningen 1995 tot 200555aantal2020
Woningen 2005 tot 201575aantal2020
Woningen 2015 en later65aantal2020
Meergezinswoningen155aantal2020
% Huurwoningen20%percentage2020
% Koopwoningen80%percentage2020
Huurwoningen corporatie75aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€332.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eersel.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"60-80 boven midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 5513. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Eersel
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Eersel. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Eersel
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Eersel:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Eersel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Eersel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eersel. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Eersel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 5513