Informatie postcode 6645:

Informatie postcode 6645:

Hier vind je informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 6645. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 6645


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 6645. Het totaal aantal inwoners voor postcode 6645 is 1.960.

Woningen naar bouwjaar voor postcode 6645


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2017 per leeftijdscategorie.

Autochtoon of migratie in postcode 6645


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 6645 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Vrouwen en mannen in postcode 6645


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2017 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2017. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Beuningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Beuningen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Beuningen. Met verschillende handige overzichten voor alle wijken en buurten en alle jaren sinds !

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor postcode 6645 voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Meer informatie voor postcode 6645

  • Vorige postcode: 6644
  • Volgende postcode: 6651
  • Basisschool Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer in Winssen
  • Buurt Winssen-Buitengebied Noord in Beuningen (meer dan 90% van de adressen in Winssen-Buitengebied Noord heeft postcode 6645, dit zijn de postcodes: 6645AA, 6645AB, 6645AC, 6645AJ, 6645AK, 6645BV, 6645CA, 6645KA, 6645KB, 6645KC, 6645KD en 6645KH)
  • Buurt Winssen-Buitengebied Zuid-1 in Beuningen (meer dan 90% van de adressen in Winssen-Buitengebied Zuid-1 heeft postcode 6645, dit zijn de postcodes: 6645AW, 6645BB, 6645BC, 6645BS, 6645CB, 6645CC, 6645KC, 6645KD, 6645KE, 6645KG, 6645KJ, 6645KK, 6645KL, 6645KM, 6645KN, 6645KP, 6645KR, 6645KS en 6645KW)
  • Buurt Winssen-Buitengebied Zuid-2 in Beuningen (meer dan 90% van de adressen in Winssen-Buitengebied Zuid-2 heeft postcode 6645, dit zijn de postcodes: 6645KT en 6645KV)
  • Buurt Winssen-Centrum in Beuningen (meer dan 90% van de adressen in Winssen-Centrum heeft postcode 6645, dit zijn de postcodes: 6645AB, 6645AC, 6645AD, 6645AE, 6645AG, 6645AH, 6645AJ, 6645AL, 6645AM, 6645AN, 6645AP, 6645AR, 6645AS, 6645AT, 6645AV, 6645AW, 6645AX, 6645AZ, 6645BA, 6645BC, 6645BD, 6645BE, 6645BG, 6645BH, 6645BJ, 6645BK, 6645BL, 6645BM, 6645BN, 6645BP, 6645BR, 6645BS, 6645BT, 6645BV, 6645BW, 6645CB, 6645CC en 6645KJ)

Over postcode 6645

Postcode 6645 telt 1.960 inwoners waarvan 90% autochtonen. Er zijn 860 woningen en de gemiddelde huishoudgroote is 2,4 personen. Het mediaan huishoudinkomen is "Midden".


Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kenmerken van de woningen in Beuningen
Informatie over de  woningen per 2017 in deze  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Beuningen. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Beuningen:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Beuningen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Brongegevens laatst gewijzigd 15-11-2018 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!