Statistieken postcode 9833

Aantal inwoners per jaar
(5% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 9833, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 9833 is tussen 2003 en 2022 met 15 personen toegenomen (afgerond is dat 5%): van 265 in 2003 tot 280 in 2022.

Over postcode 9833

Postcode 9833 ligt binnen de gemeente Westerkwartier. Postcode 9833 telt 280 inwoners en 110 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,60 personen. Er zijn 100 woningen in postcodegebied 9833 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €230.000. Postcodegebied 9833 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 9804, 9831, 9883, 9891, 9892 en 9893. Bekijk de straatnamen voor postcode 9833 in de tabel met adressen in Westerkwartier. De numerieke (viercijferige) postcode 9833 telt 12 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 9833
Kaart van het postcodegebied 9833. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 9833 binnen de gemeente Westerkwartier. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 9833


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 9833 in 2022 is 280. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Westerkwartier. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 9833


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 124 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 9833 telt in totaal 124 adressen, met 110 verblijfsobjecten en 14 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 9833. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor het postcodegebied 9833. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 9833

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 9833. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 12 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 11 numerieke postcodes in de gemeente Westerkwartier.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
9833PA1745
9833PB1430
9833PC1330
9833PD1440
9833TA1030

Toon alle 12 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 9833

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 9833 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Aduarderdiep19
Ds Koppiusweg14
Evert Harm Woltersweg11
Fransumerweg5
Lageweg3
Medenerweg9
Sietse Veldstraweg58
Spanjaardsdijk Noord5
Aantal adressen per postcode, gemeente Westerkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Westerkwartier bestaat uit 46 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Westerkwartier (postcode 9833 behoort met 124 adressen niet tot de top 10 en is als elfde postcode aan de grafiek toegevoegd).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 9833


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 9833


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 9833 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 9833 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 9833 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning2.110gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.720gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens110aantal2020
Huishoudens eenpersoons25aantal2020
Huishoudens meerpersoons35aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen5aantal2018
Huishoudens twee ouders kinderen45aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,60gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middencategorie2018
% laag huishoudinkomen22%percentage2018
% hoog huishoudinkomen30%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering10aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners280aantal2021
Mannen150aantal2020
Vrouwen140aantal2020
0 tot 15 jaar45aantal2021
15 tot 25 jaar40aantal2021
25 tot 45 jaar65aantal2021
45 tot 65 jaar85aantal2021
65 jaar of ouder45aantal2021
Geboorte totaal5aantal2017

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond100%percentage2020
% Westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand5,70kilometer2018
Café - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Café - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Café - aantal 5 KM0,10aantal2018
Cafetaria - afstand5,50kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Cafetaria - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Cafetaria - aantal 5 KM0,20aantal2018
Hotel - afstand2,60kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM1,90aantal2018
Hotel - aantal 10 KM6,10aantal2018
Hotel - aantal 20 KM40,50aantal2018
Restaurant - afstand2,60kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,10aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM0,70aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM1,80aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand11,50kilometer2018
Podiumkunsten - afstand11,50kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KM0,80aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM6,10aantal2018
Museum - afstand2,90kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM2,90aantal2018
Museum - aantal 20 KM13,30aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand2,60kilometer2018
Huisartsenpost - afstand14,00kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,10aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM0,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM1,20aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand12,70kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0,10aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand12,70kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM0,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM3,00aantal2018
Apotheek - afstand5,60kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand2,50kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,10aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM0,70aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM1,80aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand2,50kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM0,70aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM2,20aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand2,70kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM0,10aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM0,50aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM1,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand6,80kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM3,70aantal2018
VMBO - afstand6,80kilometer2018
VMBO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 10 KM3,00aantal2018
HAVO VWO - afstand10,20kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 10 KM1,50aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand11,90kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM0,30aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM4,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM24,50aantal2018
Zwembad - afstand6,40kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand12,30kilometer2018
Bioscoop - afstand12,30kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM0,20aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM3,00aantal2018
Sauna - afstand13,00kilometer2018
Zonnebank - afstand9,40kilometer2018
Aantal adressen124aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand0,60kilometer2018
Treinstation - afstand6,40kilometer2018
Overstapstation - afstand12,10kilometer2018
Bibliotheek - afstand2,60kilometer2018
Brandweer - afstand5,70kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand3,00kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Supermarkt - aantal 3 KM0,40aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM1,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand2,90kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM1,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM3,50aantal2018
Warenhuis - afstand6,60kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Warenhuis - aantal 10 KM1,90aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM11,40aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode9833string2020
Omgevingsadressendichtheid35gemiddelde2020
Stedelijkheid5categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad100aantal2020
Niet bewoonde woningen5aantal2016
Woningen voor 194565aantal2020
Woningen 1945 tot 196515aantal2020
Woningen 1965 tot 19755aantal2020
Woningen 1975 tot 1985geen dataaantalgeen data
Woningen 1985 tot 19955aantal2020
Woningen 1995 tot 2005geen dataaantalgeen data
Woningen 2005 tot 2015geen dataaantalgeen data
Woningen 2015 en latergeen dataaantalgeen data
Meergezinswoningengeen dataaantalgeen data
% Huurwoningen20%percentage2020
% Koopwoningen80%percentage2020
Huurwoningen corporatiegeen dataaantalgeen data
Gemiddelde WOZ waarde€230.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Westerkwartier.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"60-80 boven midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 9833. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Westerkwartier
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Westerkwartier. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Westerkwartier
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Westerkwartier:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Westerkwartier:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Westerkwartier. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerkwartier. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Westerkwartier. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 9833

  • Vorige postcode: 9832
  • Volgende postcode: 9841
  • Buurt Den Ham in Westerkwartier (meer dan 90% van de adressen in Den Ham heeft postcode 9833)