Vergelijk de basisscholen in Amsterdam

Bekijk de eindtoets scores, percentages uitstroom naar type voortgezet onderwijs (VWO, HAVO, VMBO, ...), leerlingaantallen en de doorstroom van basisscholen naar middelbare scholen.


Uitstroom groep 8 naar de middelbare school voor de basisscholen in Amsterdam op basis van het schooladvies 2017:

(dit is een verkort overzicht met 6 scholen, bekijk hier het volledige uitstroom overzicht met alle 274 scholen in Amsterdam)


even geduld alsjeblieft, de gegevens worden geladen, het is de moeite waard! :)
De grafiek toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen in schooljaar 2017 naar (1) het praktijk-, speciaal-, beroeps- of kader-onderwijs, (2) het VMBO of (3) de HAVO of het VWO is gegaan. Lees hier hoe de schooladviezen hierbij zijn samengevat.

Gemiddelde score eindtoetsen groep 8
(2017, gemeente Amsterdam)

Klik op de kolomnamen om te sorteren & klik op de schoolnaam om alle informatie per school te zien:


2 seconden geduld alsjeblieft...

de eindtoets scores worden geladen!De tabel toont de scholen in Amsterdam waarvoor de gemiddelde uitslag van de in groep 8 afgenomen eindtoets beschikbaar is (eventueel van een vorig schooljaar indien het cijfer voor het huidige schooljaar niet beschikbaar is).

Aantal leerlingen per schooljaar
(schooljaar 2010-2011 t/m 2017-2018, woonplaats Amsterdam)


2 seconden geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens worden geladen!De school Europaschool Amsterdam is met 1182 leerlingen de grootste vestiging voor primair onderwijs in Amsterdam.

Overzicht naar levensbeschouwing / religieuze overtuiging (2017, gemeente Amsterdam)

aantal leerlingen


2 seconden geduld alsjeblieft...

de denominatie worden geladen!Het aantal scholen, het aantal leerlingen en het percentage uitstroom van de groep 8 leerlingen in 2017 naar de HAVO of het VWO per levensbeschouwing voor de gemeente Amsterdam. Hoe ziet dit eruit voor de provincie Noord-Holland en heel Nederland? Klik hier!

Toelichting op de tabel met toetsresultaten:

De tabel toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2017: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.

4628

leerlingen uit woonplaats Amsterdam gingen van groep 8 naar de HAVO of het VWO.

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school:
(2017, woonplaats Amsterdam)

Onderstaand 'taart diagram' toont per type middelbare school hoeveel procent van de groep 8 leerlingen uit de woonplaats Amsterdam hier naar toe is gegaan.


2 seconden geduld alsjeblieft...

gemiddeld niveau groep 8 wordt geladen!49%

van de leerlingen uit gemeente Amsterdam volgde in 2017-2018 onderwijs van het type openbaar.

Percentage leerlingen per levensbeschouwing van de school
(2017-2018, gemeente Amsterdam)


geef je computer, tablet of telefoon een momentje alsjblieft...

...het is de moeite waard!Download alle gegevens als Excel document!

Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Amsterdam via de download website Docupedia.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in 1 Excel document! Voor de informatie over het primair onderwijs in deze download zijn meer dan 25 bronnen (met gegevens per schooljaar) uit 7 verschillende datasets gecombineerd. Zie ook deze bronbeschrijving. Het Excel document bevat alle primair onderwijs schoolverstigingen voor de gemeente Amsterdam.

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school:
(2017, provincie Noord-Holland)

Onderstaand 'taart diagram' toont per type middelbare school hoeveel procent van de groep 8 leerlingen uit de provincie Noord-Holland hier naar toe is gegaan. Hierin zijn alle groep 8 leerlingen (speciaal onderwijs en reguliere basisscholen) meegenomen. (gemeente Amsterdam heeft slechts 1 woonplaats, het overzicht voor de gemeente is daardoor gelijk aan dat voor de woonplaats Amsterdam en wordt daarom niet apart getoond)


2 seconden geduld alsjeblieft...

gemiddeld niveau groep 8 wordt geladen!Uitstroom groep 8 naar de middelbare school:
(2017, gemiddeld voor heel Nederland)

Onderstaand 'taart diagram' toont per type middelbare school hoeveel procent van de groep 8 leerlingen voor heel Nederland hier naar toe is gegaan. Hierin zijn alle groep 8 leerlingen uit het primair onderwijs meegerekend waarvoor voor 2017 schooladvies gegevens beschikbaar zijn.


2 seconden geduld alsjeblieft...

gemiddeld niveau groep 8 wordt geladen!Interessant? Deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Blijf op de hoogte!

Doorstroom van leerlingen van het primair onderwijs in Amsterdam naar de middelbare school in 2016:

Onderstaand overzicht is een "Sankey diagram". Hierin wordt de doorstroom van leerlingen vanaf de basisscholen in Amsterdam naar de diverse middelbare scholen in de omgeving weergegeven. De kleinere leerlingenstromen zijn uit het overzicht weggelaten ter bevordering van de leesbaarheid. Alle leerling stromen worden wel weergegeven op de pagina's per school voor zowel het primair- als het middelbaar onderwijs. Daar zijn alle doorstroom gegevens tussen individuele scholen per jaar over de periode 2012 tot en met 2016 opgenomen. Leuke wetenswaardigheid: de naam Sankey diagram komt van de kapitein Sankey die een dergelijk diagram voor het eerst gebruikte om de efficiency van een stoommachine in kaart te brengen.


even geduld alsjeblieft: dan zie de prachtige de sankey doorstroom grafiek :)

het diagram met doorstroomgegevens wordt geladen!Vergelijk de scores op de eind toets en de schoolinspectie resultaten en de uitstroom naar type middelbare school voor alle basisscholen in Amsterdam

Benieuwd naar de resultaten van de basisscholen in je buurt? Er zijn 274 basisscholen in Amsterdam. Vergelijk de resultaten van deze scholen op basis van diverse gegevens die door de overheid als open data worden gepubliceerd.

Klik hier en bekijk veel extra informatie op een aparte pagina voor iedere school in Amsterdam.

Aanmelden bij de basisschool in Amsterdam?

Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

En welke informatie kun je gebruiken om de resultaten van basisscholen te vergelijken?

Naast de hier boven genoemde kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 10 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.