Vergelijk de basisscholen in Notter:

Vergelijk de basisscholen in Notter:

Vergelijk de uitstroom naar de middelbare school (VWO, HAVO, VMBO) en de scores op de groep 8 eindtoets. Bekijk het verloop van de leerling aantallen over de schooljaar. Vergelijk scholen op levensovertuiging. En meer!
Vergelijk de eindtoets scores, uitstroom naar de middelbare school, leerlingaantallen en meer!
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2018, woonplaats Notter & gemeente Wierden

Verkort overzicht met 5 scholen. (Bekijk hier het volledige uitstroom overzicht met alle 15 scholen in Wierden).


Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens

voor Notter worden geladen!De grafiek toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen in schooljaar 2017 naar (1) het praktijk-, speciaal-, beroeps- of kader-onderwijs, (2) het VMBO of (3) de HAVO of het VWO is gegaan.

Schooladviezen Uitstroom overzicht
Eindtoets scores groep 8
2018, Wierden

Klik op de kolomnamen om te sorteren & klik op de schoolnaam om alle informatie per school te zien:


Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Wierden worden geladen!De tabel toont de scholen in Wierden waarvoor de gemiddelde uitslag van de in groep 8 afgenomen eindtoets beschikbaar is.

Toets types

Toelichting op de tabel met toetsresultaten:
De tabel toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2018: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
Voor scholen waar het eindtoets resultaat voor het meest recente schooljaar (nog) niet beschikbaar is wordt eventueel het cijfer uit een vorig schooljaar getoond.
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, woonplaats Notter


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Notter worden geladen!De school Notter School met de Bijbel is met 105 leerlingen de enige vestiging voor primair onderwijs in Notter.

Overzicht naar levensbeschouwing van de basisscholen
2018, gemeente Wierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de denominatie gegevens

voor Wierden worden geladen!De bubbel grafiek toont het aantal scholen, het aantal leerlingen en het percentage uitstroom van de groep 8 leerlingen in 2018 naar de HAVO of het VWO per levensbeschouwing voor de gemeente Wierden. Bekijk de verdeling van scholen naar overtuiging ook voor de provincie Overijssel en heel Nederland.

8

leerlingen uit woonplaats Notter gingen in 2018 van groep 8 naar het VMBO.
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school:
2018, woonplaats Notter


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Notter worden geladen!Bovenstaand 'taart diagram' toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen uit de woonplaats Notter naar welke type voortgezet onderwijs is gegaan.

54%

van de leerlingen uit gemeente Wierden volgde in 2018-2019 onderwijs van het type protestants-christelijk.
Leerlingen naar levensbeschouwing van de school
2018-2019, gemeente Wierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de denominatie gegevens

voor Wierden worden geladen!Bovenstaand 'taart diagram' toont het percentage leerlingen per levensbeschouwing van de school.

Download alle informatie voor Wierden:
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Wierden via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Wierden in 1 handig Excel document! Voor de informatie over het primair onderwijs in deze download zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd.
Zie ook deze bronbeschrijving.

Download!
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Uitstroom groep 8 gemiddeld voor provincie Overijssel


Heel even geduld alsjeblieft...

gemiddeld niveau groep 8

voor Overijssel wordt geladen!Bovenstaand 'taart diagram' toont per type middelbare school hoeveel procent van de groep 8 leerlingen uit de provincie Overijssel hier naar toe is gegaan. Hierbij zijn alle groep 8 leerlingen (speciaal onderwijs en reguliere basisscholen) meegenomen .

Uitstroom groep 8 gemiddeld voor heel Nederland


Heel even geduld alsjeblieft...

gemiddeld niveau groep 8

voor Overijssel wordt geladen!Bovenstaand 'taart diagram' toont per type middelbare school hoeveel procent van de groep 8 leerlingen voor heel Nederland hier naar toe is gegaan. Hierbij zijn alle groep 8 leerlingen (speciaal onderwijs en reguliere basisscholen) meegenomen.

Vergelijk de scores op de eind toets en de schoolinspectie resultaten en de uitstroom naar type middelbare school voor alle basisscholen in Notter
Benieuwd naar de resultaten van de basisscholen in je buurt?

Er is 1 basisschool in Notter en er zijn 15 primair onderwijs instellingen in de gemeente Wierden. Vergelijk de resultaten van deze scholen op basis van diverse gegevens die door de overheid als open data worden gepubliceerd.

Bekijk veel extra informatie op een aparte pagina voor iedere school in Wierden.
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen
Aanmelden bij de basisschool in Notter?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschool niveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.