Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog Ede

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Uitstroom / Eindtoets / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / Burgemeestersbuurt / Bronnen en definities / Download

School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog Ede biedt primair onderwijs van het type "Speciaal Basisonderwijs" met de denominatie "Protestants-Christelijk" aan 175 leerlingen in schooljaar 2021-2022. Er zijn 98 scholen met "De Regenboog" in hun naam.

Scholen gemeente Ede
Aantal leerlingen per schooljaar (175 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, De Regenboog

Aantal leerlingen per jaar, De Regenboog Ede. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2021-2022. De Regenboog Ede telt 175 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

De Regenboog Ede (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2022, De Regenboog Ede


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!Voor De Regenboog ging in 2022 96,88% van de leerlingen naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs en 3,12% naar het VMBO.

Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2021-2022

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor De Regenboog Ede worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2022 in Nederland door scholen van het type Speciaal Basisonderwijs op de Route 8 eindtoets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 134 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 155 punten). Bekijk ook de eindtoetscores van de andere scholen in Ede.

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar
Schooljaren 2012-2013 tot en met 2021-2022, De Regenboog Ede


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor De Regenboog Ede wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Ede, provincie Gelderland en heel Nederland vind je op de pagina voor Ede.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:
Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor De Regenboog zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2013 tot en met 2022.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2022:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 16
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 13
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 1
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 1
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 1
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 0
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 0
Naar de HAVO: 0
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 0
Naar het VWO of het gymnasium: 0.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 32
Totaal aantal leerlingen: 32

Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, De Regenboog


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Regenboog in schooljaar 2021-2022.

De meeste (41) leerlingen van De Regenboog wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 6717.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, De Regenboog


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog Ede. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, De Regenboog


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor De Regenboog Ede in Ede.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog Ede.

BRIN en vestigingsnummer: 14RX00.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: Speciaal Basisonderwijs.

Schoolnaam: School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog.

Schoolbestuur: Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede en omgeving. Bestuursnummer: 42587.

Adres: Generaal Spoorlaan 2-4, 6711 LX, Ede. Gemeente Ede, Gelderland. Telefoon: 0318658770.

Website van de school: https://www.sboderegenboog.cnsede.nl/

Titel van de website: CNS Ede - Regenboog > Home

Organisatiestructuur: School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog Ede is de enige vestiging binnen de school School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog en 1 van de 13 vestigingen binnen het bestuur Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede en omgeving. Daarbij vallen er 13 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.025 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.069 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog Ede. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog Ede.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog Ede.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog Ede.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede en omgeving.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog Ede.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel09 oktober 2019Toezicht PO vestigingDe Regenboog
KwaliteitszorgVoldoende09 oktober 2019Onderzoek PO vestigingDe Regenboog
KwaliteitscultuurVoldoende09 oktober 2019Onderzoek PO vestigingDe Regenboog
Zicht op ontwikkeling en begeleidingVoldoende09 oktober 2019Onderzoek PO vestigingDe Regenboog
Didactisch handelenVoldoende09 oktober 2019Onderzoek PO vestigingDe Regenboog

Klik hier en toon alle 15 rijen met inspectieresultaten...

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool De Regenboog Ede ligt in de Burgemeestersbuurt.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Burgemeestersbuurt getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

3.303 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Ede is 2.349 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in Burgemeestersbuurt: 14,66%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de Burgemeestersbuurt.

Meer over Burgemeestersbuurt
Inkomen in Burgemeestersbuurt: €32.400


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor Burgemeestersbuurt.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Ede via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Ede. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de Burgemeestersbuurt wonen 305 jongeren en zijn 253 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 107 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 28 bij gastouders (VGO) en 118 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,83 opvangplaats per jongere in de buurt van De Regenboog Ede is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De Regenboog Ede beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Ede):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Kinderdagverblijf Eigen Wijs BV86KDVvan Heutszlaan 60A Ede
Kinderopvang Prins Vleermuis Kazerne BV60KDVVerbindelaarsweg 140 Ede
Kinderopvang Prins Vleermuis Kazerne BV66BSOVerbindelaarsweg 140 Ede
Voorst6VGOBivak 14 Ede
de Zoete6VGOvan Heutszlaan 112 Ede
Kamminga van Wirdum6VGOBezuidenhout 20 Ede
BSO De Thuisclub, locatie Calluna77BSOSijsseltselaan 16 Ede
Kinderopvang BijdeHandjes32KDVPlatteelhof 3 Ede
Visser6VGOBuurtscheuterlaan 50 Ede
Schweitzer-Adams6VGOKlinkenbergerweg 9 Ede
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede en omgeving.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Ede op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Ede.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog Ede op de buurtpagina voor Burgemeestersbuurt.

Aanmelden bij de basisschool in Ede?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.