Corona-statistieken gemeente Ede

Informatie postcode 6711:

Informatie postcode 6711:

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 6711. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 6711. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 6711

Postcode 6711 ligt binnen de gemeente Ede. Postcode 6711 telt 11.115 inwoners en 5.590 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 1,80 personen. Er zijn 5.805 woningen in postcodegebied 6711 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €234.000. Bekijk de straatnamen voor postcode 6711 in de tabel met adressen in Ede.

Aantal inwoners per jaar (21% groei!)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 6711, jaren 2011 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in postcode 6711 is tussen 2011 en 2020 met 1.940 personen toegenomen (afgerond is dat 21%): van 9.175 in 2011 tot 11.115 in 2020.

Kaart van postcodegebied 6711
Kaart van het postcodegebied 6711. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!
Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd (2020)


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 6711.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 6711 in 2020 is 11.115. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Ede. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2011 tot en met 2020.

Vrouwen en mannen in postcode 6711


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 7.248 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Postcode 6711 telt in totaal 7.248 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.


Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Postcode 6711.Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

Postcodegebied telt 5.805 woningen & 7.248 adressen:
Het aantal woningen is gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Aantal adressen per "postcode-6" in postcode 6711

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per volledige postcode van 6 posities voor postcode 6711. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Postcode Aantal adressen
6711AA28
6711AB35
6711AC49
6711AD20
6711AE21

Toon alle 312 rijen...

Aantal adressen per straat in postcode 6711

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 6711 voorkomt.

Straat Aantal adressen
Acacialaan15
Achterdoelen44
Amsterdamseweg24
Ariën Thomassenstraat8
Ariënsweg38

Toon alle 158 rijen...

Aantal adressen per postcode, gemeente Ede


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Ede bestaat uit 17 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Ede (postcode 6711 behoort met 7.248 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 6711


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2020 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 6711


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2020 in postcode 6711 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 6711 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2020.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3895 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.250gemiddeld jaarverbruik2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.600gemiddeld jaarverbruik2018
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens5.590aantal2019
Huishoudens eenpersoons2.665aantal2019
Huishoudens meerpersoons1.765aantal2019
Huishoudens eenouder kinderen220aantal2019
Huishoudens twee ouders kinderen915aantal2019
Gemiddelde huishoudgroote1,80gemiddelde2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2017
% laag huishoudinkomen42%percentage2017
% hoog huishoudinkomen18%percentage2017
Inwoners met WW bijstand AO uitkering770aantal inwoners2019
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners11.115aantal2020
Mannen5.125aantal2019
Vrouwen5.425aantal2019
0 tot 15 jaar1.290aantal2020
15 tot 25 jaar1.290aantal2020
25 tot 45 jaar2.710aantal2020
45 tot 65 jaar2.840aantal2020
65 jaar of ouder2.985aantal2020
Geboorte totaal90aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2019
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2019
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,80kilometer2018
Café - aantal 1 KM3,70aantal2018
Café - aantal 3 KM19,40aantal2018
Café - aantal 5 KM27,40aantal2018
Cafetaria - afstand0,40kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM9,30aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM42,10aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM50,40aantal2018
Hotel - afstand0,90kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM4,00aantal2018
Hotel - aantal 10 KM15,60aantal2018
Hotel - aantal 20 KM50,20aantal2018
Restaurant - afstand0,40kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM12,30aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM48,80aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM60,20aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand18,20kilometer2018
Podiumkunsten - afstand1,40kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM2,10aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM10,10aantal2018
Museum - afstand1,40kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,30aantal2018
Museum - aantal 10 KM4,60aantal2018
Museum - aantal 20 KM23,90aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,00kilometer2018
Huisartsenpost - afstand4,10kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM1,60aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM10,40aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM17,60aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand4,10kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand4,10kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0,90aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM1,90aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM6,00aantal2018
Apotheek - afstand1,90kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,60kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM3,30aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM18,50aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM36,50aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,60kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM2,30aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM19,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM38,90aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,60kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM2,10aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM16,60aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM32,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,90kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM4,60aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM8,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM10,00aantal2018
VMBO - afstand1,90kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM3,70aantal2018
VMBO - aantal 5 KM7,00aantal2018
VMBO - aantal 10 KM9,00aantal2018
HAVO VWO - afstand1,90kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM2,10aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM3,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM4,00aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand8,40kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM1,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM3,90aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM34,20aantal2018
Zwembad - afstand3,20kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand35,30kilometer2018
Bioscoop - afstand4,50kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM0,70aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM2,40aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM7,00aantal2018
Sauna - afstand7,10kilometer2018
Zonnebank - afstand1,30kilometer2018
Aantal adressen7.248aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,20kilometer2018
Treinstation - afstand1,30kilometer2018
Overstapstation - afstand1,90kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,40kilometer2018
Brandweer - afstand1,00kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,90kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,50aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM11,00aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM18,60aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,70kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM6,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM39,80aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM57,10aantal2018
Warenhuis - afstand1,20kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM2,10aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM5,40aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM15,50aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode6711string2019
Omgevingsadressendichtheid1.925gemiddelde2019
Stedelijkheid2categorie2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningen5.805aantal2019
Niet bewoonde woningen500aantal2018
Woningen voor 1945875aantal2019
Woningen 1945 tot 1965980aantal2019
Woningen 1965 tot 1975895aantal2019
Woningen 1975 tot 1985435aantal2019
Woningen 1985 tot 1995735aantal2019
Woningen 1995 tot 2005475aantal2019
Woningen 2005 tot 2015960aantal2019
Woningen 2015 en later455aantal2019
Meergezinswoningen3.700aantal2019
% Huurwoningen40%percentage2018
% Koopwoningen60%percentage2018
Huurwoningen corporatie895aantal2018
Gemiddelde WOZ waarde€234.000Euro2018

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ede.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 6711. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kenmerken van de woningen in Ede
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Ede:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Ede. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2020. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Ede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Ede. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ede. Met verschillende handige overzichten voor alle wijken en buurten en alle jaren sinds !

Download!

Meer informatie voor postcode 6711