Islamitische Basisschool Er Riseleh in Leiden

Verken alle cijfers over Islamitische Basisschool Er Riseleh in Leiden. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over Islamitische Basisschool Er Riseleh in Leiden. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals uitstroom, toetsen, en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen, kinderopvang en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
Islamitische Basisschool Er Riseleh telt 158 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging Er Riseleh.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Er Riselehtitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Er Riseleh% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-20241588,2%
2022-202314611%
2021-202213219%
2020-202111125%
2019-2020893,49%
2018-20198612%
2017-20187722%
2016-201763-29%
2015-201689-8,2%
2014-201597-11%
2013-2014109-9,2%
2012-201312011%
2011-20121084,85%
2010-2011103geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. Het meest recente schooljaar 2023-2024 is ook het schooljaar met het hoogste aantal leerlingen.

Kaart met scholen in de omgeving
Er Riseleh (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Islamitische Basisschool Er Riseleh biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Islamitisch" aan 158 leerlingen in schooljaar 2023-2024.

Advertentie:

Toetsen groep 8, gemiddelde scores
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op niveau (Er Riseleh, gemeente Leiden of Nederland) en op schooljaar:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


De grafiek toont de gemiddelde score op de Cito toets in het schooljaar 2022-2023 voor Er Riseleh. Gebruik het filter boven de grafiek om de data voor andere schooljaren en voor de gemeente Leiden en Nederland weer te geven.

De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 513 tot de maximale waarde van 549 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de Cito toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 532 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 537 punten).

Toelichting op de toetsresultaten:

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022-2023: de scholen hebben de keuze uit diverse toetsen. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Sinds schooljaar (2023-2024) gebruikt het basisonderwijs de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was de eindtoets in gebruik, deze werd in april afgenomen. Net zoals bij de eindtoets, hebben scholen bij de doorstroomtoets de keuze uit verschillende toetsen. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties zoals de AMN-doorstroomtoets, de Dia-toets van Diataal, de IEP-doorstroomtoets van Bureau ICE, de Leerling in beeld doorstroomtoets van Cito, de Route 8-doorstroomtoets van A-VISION en de DOE-toets van de Rijksoverheid. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van al deze toetsen. Tot 2014 was de Cito-toets nog de enige optie, en deze werd op vrijwillige basis afgenomen.
Gemiddelde Cito scores per schooljaar
De gemiddelde score op de Cito toets in schooljaar 2022-2023 voor Er Riseleh was 534,12.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


De grafiek toont de gemiddelde scores op de Cito toets van het schooljaar 2014-2015 tot en met schooljaar 2022-2023 voor Er Riseleh. Bovendien worden de gemiddelde scores op de Cito toets per schooljaar voor de gemeente Leiden en Nederland getoond.

Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Leiden. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.

Soorten toetsen
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Schooljaren 2011-2012 tot en met 2022-2023, Er Riseleh
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welke soort middelbare school opleiding is gegaan.

Vanaf schooljaar 2022-2023 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal 5 leerlingen naar een soort opleiding gaan. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO. Om zoveel mogelijk data te kunnen tonen zijn daarom enkele opleidingen samengevoegd. Zie de toelichting voor het overzicht van de samengenomen opleidingen.

Toelichting op de uitstroom informatie:

Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de leerkracht op de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de scores op de toets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de toetsscore en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Zes categorieën uitstroom:
In bovenstaande grafiek worden zes categorieën uitstroom getoond. Hierbij zijn sommige soorten opleidingen in het voortgezet onderwijs samengevoegd. Dit is gedaan om de grafiek beter leesbaar te houden en om minder groepen met minder dan 5 leerlingen over te houden aangezien deze vanaf schooljaar 2022-2023 in verband met de door DUO toegepaste AVGregels niet getoond mogen worden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Overzicht van de samengenomen soorten vervolgopleidingen:
Onderstaande tabel toont de koppeling van de verschillende opleidingen in het voortgezet onderwijs waarnaar leerlingen vanuit het primair onderwijs kunnen doorstromen aan de samengevoegde categorieën.
Soort opleidingSamengenomen opleiding
Voortgezet speciaal onderwijsSpeciaal/praktijk: Voortgezet speciaal onderwijs & Praktijkonderwijs
PraktijkonderwijsSpeciaal/praktijk: Voortgezet speciaal onderwijs & Praktijkonderwijs
VMBO Basisberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Basis- en kaderberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Kaderberoepsgerichte leerwegVMBO-B/K: VMBO basis/kader
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerwegVMBO-T: VMBO theoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerwegVMBO-T: VMBO theoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVOHAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet OnderwijsHAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO/VWOVWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijsVWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Advies niet mogelijkOverig
Overige adviezenOverig
Uitstroom naar een praktijkgerichte of een theoretische middelbare school
Vergelijking tussen de schoolvestiging Er Riseleh, het schoolbestuur Noor, de gemeente Leiden, de provincie Zuid-Holland en Nederland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont voor schooljaar 2022-2023 hoeveel groep 8 leerlingen naar een praktische of een theoretische middelbare school zijn gegaan. Dit wordt getoond voor de schoolvestiging en voor het gemiddelde van de uitstroom van de scholen in het schoolbestuur en in de gemeente, in de provincie en in Nederland.

Bekijk de tabel met de indeling van alle soorten middelbare school opleidingen naar de groepen praktisch of theoretisch in de toelichting:

Toelichting op de uitstroom informatie:

Praktische of theoretische uitstroom:
Onderstaande tabel toont de indeling van alle soorten middelbare school opleidingen naar de groepen praktisch of theoretisch:
Soort opleidingPraktisch of theoretisch
Voortgezet speciaal onderwijsPraktisch
PraktijkonderwijsPraktisch
VMBO Basisberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Basis- en kaderberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Kaderberoepsgerichte leerwegPraktisch
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerwegTheoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerwegTheoretisch
VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVOTheoretisch
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet OnderwijsTheoretisch
HAVO/VWOTheoretisch
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijsTheoretisch
Advies niet mogelijkOverig
Overige adviezenOverig
Uitstroom van groep 8 naar de middelbareschool
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen in schooljaar 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont voor schooljaar 2022-2023 hoeveel procent van de groep 8 leerlingen naar één van de soorten middelbare school opleidingen is gegaan.

Van de groep 8 leerlingen van Islamitische Basisschool Er Riseleh ging in schooljaar 2022-2023 26% naar een VMBO basis of kader opleiding, 37% naar de HAVO en 37% naar een andere opleiding.

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!

Huttenbouw of timmerdorp deze zomer?
Voorkom verwondingen aan je voeten en voel je veilig! Gebruik veiligheidszooltjes, die beschermen goed tegen scherpe objecten in je voet! Het materiaal van de zolen lijkt op dat van een kogelvrij vest. Bescherm je voeten tegen spijkers en schroeven bij het klussen, gebruik ze bij evenementen, draag ze in je laarzen voor extra isolatie en bescherming of gebruik ze in je waterschoenen.
Klik hier voor de veiligheidszolen van VeiligeVoeten.nl

Percentage zittenblijvers
Gegevens over het percentage leerlingen van Islamitische Basisschool Er Riseleh dat is blijven zitten voor de schooljaren van 2012-2013 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen per schooljaar dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten. De gegevens gelden voor Er Riseleh.

De grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.

Bron zittenblijven
Aantal zittenblijvers
Gegevens over het aantal leerlingen van Islamitische Basisschool Er Riseleh dat is blijven zitten voor de schooljaren van 2012-2013 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal groep 8 leerlingen en het aantal leerlingen in groep 8 dat meer dan 8 jaar op school heeft gezeten. De gegevens gelden voor Er Riseleh.

Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).

Gegevens van deze basisschoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 juli 2024.

Vestigingsnaam: Islamitische Basisschool Er Riseleh.

BRIN en vestigingsnummer: 24DH00.

Denominatie: Islamitisch.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Islamitische Basisschool Er Riseleh.

Schoolbestuur: Noor. Bestuursnummer: 40077.

Adres: Stadhouderslaan 1-B, 2313AB, Leiden. Gemeente Leiden, Zuid-Holland. Telefoon: 0715128850.

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: Islamitische Basisschool Er Riseleh is de enige vestiging binnen de school Islamitische Basisschool Er Riseleh en 1 van de 5 vestigingen binnen het bestuur Noor. Daarbij vallen er 3 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.035 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.067 schoolvestigingen).

Vakantiespreiding: Islamitische Basisschool Er Riseleh valt in de vakantieregio Midden Nederland.

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 12 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Er Riseleh in 2023-2024. Bekijk de data voor de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Er Riseleh per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Er Riseleh is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-2013
2321317363640352324191522212125
2332178151819161914141114131213
2312651488443443256
2331471165200224456
2324143913779106713182420
231542943410225444
234316850000000111
2316897791298777655
225337665322222322
231348632224434657
231461677553234676
223520575300000000

De meeste leerlingen (36) van Er Riseleh wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 2321.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Leeftijdsgroepen
Leerlingen per leeftijdsgroep en per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijdsgroepen per schooljaar voor Er Riseleh. Klik in de grafiek om het aantal en het percentage leerlingen per leeftijdsgroep te zien. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leeftijdsgroepen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een groep voorkomen. De overige groepen zijn samengenomen onder de categorie ‘overige’.

In schooljaar 2023-2024 had Islamitische Basisschool Er Riseleh 41 leerlingen in de leeftijdsgroep 0-5 jaar, 66 leerlingen in de leeftijdsgroep 6-8 jaar en 51 leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar.

Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:

De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Leeftijden
Leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leeftijd in schooljaar 2023-2024 voor Er Riseleh. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen een bepaalde leeftijd hebben.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Er Riseleh was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Er Riseleh
<40
423
518
623
724
819
918
1017
1113
121 tot 5
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
25+0
Overige3

24 leerlingen van Er Riseleh waren in schooljaar 2023-2024 7 jaar oud.

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de vestiging Islamitische Basisschool Er Riseleh. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de vestiging Islamitische Basisschool Er Riseleh. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Leiden zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Leiden.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de vestiging Islamitische Basisschool Er Riseleh.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de vestiging Islamitische Basisschool Er Riseleh.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Noor.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de vestiging Islamitische Basisschool Er Riseleh.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de vestiging Islamitische Basisschool Er Riseleh.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de vestiging Islamitische Basisschool Er Riseleh.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
KwaliteitszorgVoldoende1 december 2020Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
KwaliteitscultuurVoldoende1 december 2020Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
VeiligheidVoldoende1 december 2020Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
HerstelonderzoekVoldoende2 oktober 2018Toezicht PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
KwaliteitszorgVoldoende2 oktober 2018Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
KwaliteitscultuurVoldoende2 oktober 2018Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Verantwoording en dialoogVoldoende2 oktober 2018Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Zicht op ontwikkelingVoldoende2 oktober 2018Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Didactisch handelenVoldoende2 oktober 2018Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
ResultatenVoldoende2 oktober 2018Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
VeiligheidVoldoende2 oktober 2018Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.5: niet te beoordelen17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.3: voldoende17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De inspectie is in het bezit gesteld van de geldende schoolgids (art. 16, lid 2 en 3, WPO).Ja17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
In de schoolgids is informatie opgenomen over standaard gecontroleerde onderdelen (art. 13 WPO).Ja17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De inspectie is in het bezit gesteld van het geldende schoolplan (art. 16, lid 1 en 3, WPO).Ja17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
In het schoolplan is informatie opgenomen over een of meer standaard gecontroleerde onderdelen (art. 12 WPO).Ja17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen voldoen aan de daarvoor gestelde minima (art. 8, lid 7 onder b, WPO).Ja17 november 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende14 juni 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan.3: voldoende14 juni 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De schoolontwikkeling is verbonden met de visie op onderwijs, zoals geformuleerd in het schoolplan.3: voldoende14 juni 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur.3: voldoende14 juni 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Bij de zorg voor kwaliteit zijn bestuur, directie, team en andere belanghebbenden betrokken.3: voldoende14 juni 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.3: voldoende14 juni 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school.3: voldoende14 juni 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.3: voldoende14 juni 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.3: voldoende14 juni 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.3: voldoende14 juni 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.3: voldoende14 juni 2017Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leerinhouden voor Nederlandse taal worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.3: voldoende9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leerinhouden voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.3: voldoende9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.3: voldoende9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.3: voldoende9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.3: voldoende9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.3: voldoende9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.3: voldoende9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De inspectie is in het bezit gesteld van de geldende schoolgids (art. 16, lid 2 en 3, WPO).Ja9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
In de schoolgids is informatie opgenomen over standaard gecontroleerde onderdelen (art. 13 WPO).Ja9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De inspectie is in het bezit gesteld van het geldende schoolplan (art. 16, lid 1 en 3, WPO).Ja9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
In het schoolplan is informatie opgenomen over een of meer standaard gecontroleerde onderdelen (art. 12 WPO).Ja9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen voldoen aan de daarvoor gestelde minima (art. 8, lid 7 onder b, WPO).Ja9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Er is maximaal zevenmaal een onvolledige schoolweek geprogrammeerd voor de groepen 3 t/m 8 (artikel 8, lid 7 onder b, WPO).Ja9 november 2016Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.3: voldoende13 november 2015Onderzoek PO vestigingbasisschool Er-Risèlèh
EindoordeelVoldoende14 september 2023Toezicht BestuurStichting Noor
EindoordeelOnvoldoende6 maart 2023Toezicht BestuurStichting Noor
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 februari 2023Toezicht BestuurStichting Noor
Oordeel over het financiële beheerVoldoende20 maart 2020Toezicht BestuurStichting Noor
Financieel beheerVoldoende20 maart 2020Onderzoek BestuurStichting Noor
ContinuïteitVoldoende20 maart 2020Onderzoek BestuurStichting Noor
DoelmatigheidGeen oordeel20 maart 2020Onderzoek BestuurStichting Noor
RechtmatigheidVoldoende20 maart 2020Onderzoek BestuurStichting Noor
KwaliteitscultuurVoldoende20 maart 2020Onderzoek BestuurStichting Noor
Verantwoording en dialoogVoldoende20 maart 2020Onderzoek BestuurStichting Noor
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende9 november 2017Toezicht BestuurStichting Noor

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Basisschool Er Riseleh ligt in de buurt Tuinstadwijk.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Tuinstadwijk getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

2.767 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Leiden is 2.520 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Tuinstadwijk: 16%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Tuinstadwijk.

Meer over buurt Tuinstadwijk
Inkomen in buurt Tuinstadwijk: €34.300


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Tuinstadwijk.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Leiden via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Leiden. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor deze basisschool via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!

Download!
Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Tuinstadwijk wonen 580 jongeren en zijn 148 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 85 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 0 bij gastouders (VGO) en 63 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,26 opvangplaats per jongere in de buurt van Er Riseleh is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Er Riseleh beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Leiden):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Kinderopvang Konijn63KDVDrie Octoberstraat 27 Leiden
Kinderopvang Konijn85BSODrie Octoberstraat 27 Leiden
Waterlelie16KDVVreewijkstraat 12C Leiden
Kinderopvang Klein en Knus B.V.16KDVMorellenweg 16 Leiden
Veeragathy6VGOMangoweg 33 Leiden
Kindergarden Leiden Raamsteeg100KDVDoezastraat 2A Leiden
Kindergarden Leiden Raamsteeg64BSODoezastraat 2A Leiden
Teddy Kids KDV Zeemanlaan90KDVZeemanlaan 22A Leiden
Leistroom16KDVHoflaan 80 Leiden
Teddy Kids Lorentzkade BSO162BSOLorentzkade 15A Leiden
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Noor.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Leiden op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Leiden.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Islamitische Basisschool Er Riseleh in Leiden op de buurtpagina voor Tuinstadwijk.

Aanmelden bij de basisschool in Leiden?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.