Statistieken postcode 2324

Aantal inwoners per jaar
(2% daling)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 2324, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 2324 is tussen 2003 en 2022 met 245 personen afgenomen (afgerond is dat 2%): van 10.025 in 2003 tot 9.780 in 2022.

Over postcode 2324

Postcode 2324 ligt binnen de gemeente Leiden. Postcode 2324 telt 9.780 inwoners en 5.560 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 1,70 personen. Er zijn 5.020 woningen in postcodegebied 2324 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €225.000. Postcodegebied 2324 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 2251, 2253, 2321, 2323, 2331 en 2332. Bekijk de straatnamen voor postcode 2324 in de tabel met adressen in Leiden. De numerieke (viercijferige) postcode 2324 telt 248 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 2324
Kaart van het postcodegebied 2324. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 2324 binnen de gemeente Leiden. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 2324


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 2324 in 2022 is 9.780. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Leiden. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 2324


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 5.779 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 2324 telt in totaal 5.779 adressen, met 5.753 verblijfsobjecten en 26 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 2324. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 2324. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 2324

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 2324. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 248 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 10 numerieke postcodes in de gemeente Leiden.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
2324AA4865
2324AB75
2324AC2445
2324AD2435
2324AE2550

Toon alle 248 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 2324

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 2324 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Aaltje Noordewierlaan64
Aidapad10
Ann Burtonstraat26
Apollolaan420
Apollotoren73

Toon alle 90 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Leiden


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Leiden bestaat uit 16 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Leiden (postcode 2324 behoort met 5.779 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 2324


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 2324


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 2324 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 2324 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 2324 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning850gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.150gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens5.560aantal2020
Huishoudens eenpersoons3.115aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.225aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen370aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen795aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote1,70gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen20-40 onder middencategorie2018
% laag huishoudinkomen51%percentage2018
% hoog huishoudinkomen11%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering865aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners9.780aantal2021
Mannen4.790aantal2020
Vrouwen5.135aantal2020
0 tot 15 jaar990aantal2021
15 tot 25 jaar1.595aantal2021
25 tot 45 jaar2.575aantal2021
45 tot 65 jaar2.355aantal2021
65 jaar of ouder2.265aantal2021
Geboorte totaal75aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond60%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond20%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,80kilometer2018
Café - aantal 1 KM1,00aantal2018
Café - aantal 3 KM56,20aantal2018
Café - aantal 5 KM89,60aantal2018
Cafetaria - afstand0,60kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM2,20aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM79,50aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM140,20aantal2018
Hotel - afstand1,20kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM20,10aantal2018
Hotel - aantal 10 KM29,20aantal2018
Hotel - aantal 20 KM166,00aantal2018
Restaurant - afstand0,50kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM3,40aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM136,60aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM219,80aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand2,90kilometer2018
Podiumkunsten - afstand2,60kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM4,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM5,70aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM34,10aantal2018
Museum - afstand2,20kilometer2018
Museum - aantal 5 KM11,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM14,90aantal2018
Museum - aantal 20 KM49,60aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,40kilometer2018
Huisartsenpost - afstand3,30kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM2,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM26,90aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM42,30aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand3,30kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM3,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM4,60aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM11,60aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand3,30kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM3,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM6,50aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM19,10aantal2018
Apotheek - afstand0,60kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,80kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,80aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM25,80aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM58,40aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,50kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM3,00aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM37,40aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM81,10aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,60kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM1,70aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM18,70aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM34,30aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand0,60kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM5,40aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM15,30aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM29,70aantal2018
VMBO - afstand0,60kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM3,80aantal2018
VMBO - aantal 5 KM11,10aantal2018
VMBO - aantal 10 KM22,20aantal2018
HAVO VWO - afstand0,60kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM2,90aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM8,90aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM13,70aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand5,00kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM4,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM16,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM52,50aantal2018
Zwembad - afstand1,00kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand2,40kilometer2018
Bioscoop - afstand2,50kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM4,00aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM5,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM14,30aantal2018
Sauna - afstand1,00kilometer2018
Zonnebank - afstand1,30kilometer2018
Aantal adressen5.779aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,10kilometer2018
Treinstation - afstand1,60kilometer2018
Overstapstation - afstand3,00kilometer2018
Bibliotheek - afstand2,10kilometer2018
Brandweer - afstand1,30kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,60kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,70aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM16,40aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM30,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,50kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM5,80aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM110,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM179,00aantal2018
Warenhuis - afstand1,30kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM4,50aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM11,10aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM43,40aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode2324string2020
Omgevingsadressendichtheid3.287gemiddelde2020
Stedelijkheid1categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.020aantal2020
Niet bewoonde woningen190aantal2020
Woningen voor 194535aantal2020
Woningen 1945 tot 19652.020aantal2020
Woningen 1965 tot 19751.570aantal2020
Woningen 1975 tot 1985150aantal2020
Woningen 1985 tot 1995735aantal2020
Woningen 1995 tot 2005310aantal2020
Woningen 2005 tot 2015100aantal2020
Woningen 2015 en later100aantal2020
Meergezinswoningen3.915aantal2020
% Huurwoningen50%percentage2020
% Koopwoningen50%percentage2020
Huurwoningen corporatie2.095aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€225.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leiden.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"20-40 onder midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 2324. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Leiden
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Leiden. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Leiden
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Leiden:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Leiden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Leiden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leiden. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Leiden. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 2324