HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat in Gouda

Aantal leerlingen per schooljaar
(168 leerlingen in schooljaar 2021-2022)

Aantal leerlingen per jaar, HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat. Gegevens voor de schooljaren 2017-2018 tot en met 2021-2022. HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat telt 168 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving
HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat biedt voortgezet onderwijs van het type "HAVO / VWO" met de denominatie "Bijzonder". In schooljaar 2021-2022 telde de school 168 leerlingen. Er zijn 4 scholen met "De Goudse Waarden" in hun naam.

Advertentie:

Aantal leerlingen naar klas of leerjaar
Schooljaar 2021-2022, De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat






Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!







Aantal leerlingen naar klas of leerjaar voor HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.


Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld:
Het aantal leerlingen in klas 1 in 2019 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in 2020. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat






Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!







Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meestvoorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat in schooljaar 2021-2022.

De meeste (30) leerlingen van De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 2811.

Aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!







Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar. Met het filter boven de grafiek kan het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen weergegeven worden. Omdat sommige scholen gecombineerde brugklassen kennen, is het niet altijd duidelijk of een leerling onder VMBO, HAVO of VWO valt. Daarom zijn voor VMBO, HAVO en VWO de eerste 2 leerjaren onder de noemer 'Brugjaar' geplaatst. HAVO VWO combinatieklassen in leerjaar 3 worden als 'HAVO/VWO' weergegeven.

Aantal opstromers (leerlingen die een niveau omhoog zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2018-2019 tot en met 2022-2023, HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat






Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!







Aantal opstromers per schooljaar voor HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat.

Voor Christelijke Scholengemeenschap de Goudse Waarden Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO zijn gegevens over opstromers bekend over de jaren 2019 tot en met 2023.

Percentage opstromers
2023, HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat






Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!







Percentage opstromers voor HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat, ten opzichte van het percentage voor de provincie Zuid-Holland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 58% procent van de leerlingen van Christelijke Scholengemeenschap de Goudse Waarden Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO naar een hoger schooltype gegaan.

Aantal afstromers (leerlingen die een niveau omlaag zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2018-2019 tot en met 2022-2023, HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat






Heel even geduld alsjeblieft...

de afstroomgegevens

worden geladen!







Aantal afstromers per schooljaar voor HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat.

Voor Christelijke Scholengemeenschap de Goudse Waarden Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO zijn gegevens over afstromers bekend over de jaren 2019 tot en met 2023.

Percentage afstromers
2023, HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat






Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!







Percentage afstromers voor HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat, ten opzichte van het percentage voor de provincie Zuid-Holland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 1,20% procent van de leerlingen van Christelijke Scholengemeenschap de Goudse Waarden Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2022-2023 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in schooljaar 2021-2022, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).

Advertentie:

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo Pro. De linke vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo Pro. Vestiging HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat is 1 van de 3 voortgezet onderwijs vestigingen binnen de school Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo Pro en school Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo Pro valt samen met 2 andere scholen onder het bestuur PCVO in Gouda e.o.. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Gouda zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Gouda.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo Pro.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo Pro.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur PCVO in Gouda e.o..

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo Pro.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo Pro.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo Pro.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor het bestuur van de school zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over het financiële beheerVoldoende10 januari 2023Toezicht BestuurStg. Prot. Chr. V.O. Gouda eo
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel10 januari 2023Toezicht BestuurStg. Prot. Chr. V.O. Gouda eo
Financieel beheerVoldoende16 oktober 2019Onderzoek BestuurStg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving
ContinuïteitVoldoende16 oktober 2019Onderzoek BestuurStg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving
DoelmatigheidGeen oordeel16 oktober 2019Onderzoek BestuurStg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving
RechtmatigheidVoldoende16 oktober 2019Onderzoek BestuurStg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving
KwaliteitszorgVoldoende16 oktober 2019Onderzoek BestuurStg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving
KwaliteitscultuurVoldoende16 oktober 2019Onderzoek BestuurStg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving
Verantwoording en dialoogVoldoende16 oktober 2019Onderzoek BestuurStg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende22 juli 2014Toezicht BestuurStg. Prot. Chr. V.O. Gouda eo

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 1 oktober 2023. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Aantal zittenblijvers per schooljaar
Schooljaren 2018-2019 tot en met 2022-2023, HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat






Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijfgegevens

worden geladen!







Aantal zittenblijvers per schooljaar voor HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat.

Voor Christelijke Scholengemeenschap de Goudse Waarden Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO zijn gegevens over zittenblijvers bekend over de jaren 2019 tot en met 2023.

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Percentage zittenblijvers
2023, HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat






Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!







Percentage zittenblijvers voor HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat, ten opzichte van het percentage voor de provincie Zuid-Holland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 1,80% procent van de leerlingen van Christelijke Scholengemeenschap de Goudse Waarden Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO blijven zitten. Deze leerlingen deden nog een jaar hetzelfde leerjaar, hetzij in hetzelfde schooltype als in schooljaar 2021-2022 of dit was in een lager schooltype dan in 2021-2022.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat.

BRIN en vestigingsnummer: 14SF07.

Denominatie: Bijzonder.

Soort onderwijs: HAVO / VWO.

Schoolnaam: Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo Pro.

Schoolbestuur: PCVO in Gouda e.o.. Bestuursnummer: 40334.

Adres: Calslaan 100, 2804RT, Gouda. Gemeente Gouda, Zuid-Holland. Telefoon: 0182573000.

Website van de school: www.degoudsewaarden.nl

Titel van de website: Welkom bij De Goudse Waarden – De Goudse Waarden

Organisatiestructuur: HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat is 1 van de 3 vestigingen in het voortgezet onderwijs binnen de school Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo Pro. En 1 van de 4 voortgezet onderwijs vestigingen binnen het bestuur PCVO in Gouda e.o.. Daarbij vallen er 2 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 980 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.625 voortgezet onderwijs schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Gouda via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente gemeente Gouda. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!

Advertentie:

Middelbare school HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat ligt in de buurt De Mammoet

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt De Mammoet getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt De Mammoet
€33.000 bruto per inwoner per jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!







Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Misdrijven in de buurt De Mammoet
34 per 1.000 inwoners per jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!







Misdaad per buurt: aantal misdrijven totaal per 1.000 inwoners per jaar.

Aantal leerlingen per klas per schooljaar
Schooljaar 2021-2022, De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat






Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!







Aantal leerlingen per klas (leergang) per jaar voor HAVO / VWO De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per klas en per schooljaar.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Tips bij de keuze van een middelbare school
  1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
  2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
  3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
  4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
  5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
  6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.
Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 17 middelbare scholen in de gemeente Gouda op de overzichtspagina voor Gouda.

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: