Statistieken postcode 2811

Aantal inwoners per jaar
(11% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 2811, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 2811 is tussen 2003 en 2022 met 1.135 personen toegenomen (afgerond is dat 11%): van 9.500 in 2003 tot 10.635 in 2022.

Over postcode 2811

Postcode 2811 ligt binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Postcode 2811 telt 10.635 inwoners en 4.440 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,40 personen. Er zijn 4.580 woningen in postcodegebied 2811 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €395.000. Postcodegebied 2811 grenst aan de volgende 8 postcodegebieden: 2411, 2741, 2771, 2804, 2805, 2807, 2851 en 3465. Bekijk de straatnamen voor postcode 2811 in de tabel met adressen in Bodegraven-Reeuwijk. De numerieke (viercijferige) postcode 2811 telt 316 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 2811
Kaart van het postcodegebied 2811. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 2811 binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 2811


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 2811 in 2022 is 10.635. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 2811


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 5.790 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 2811 telt in totaal 5.790 adressen, met 5.787 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 2811. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 2811. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 2811

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 2811. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 316 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 6 numerieke postcodes in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
2811AA1015
2811AB615
2811AC1025
2811AD620
2811AE610

Toon alle 316 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 2811

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 2811 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
's-Gravenbroek3
's-Gravenbroekseweg169
't Kerkestuk89
Albert Schweitzerstraat37
Alys Ambacht17

Toon alle 177 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Bodegraven-Reeuwijk


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Bodegraven-Reeuwijk bestaat uit 6 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 2811 telt 5.790 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 2811


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 2811


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 2811 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 2811 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 2811 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.400gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.140gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens4.440aantal2020
Huishoudens eenpersoons1.250aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.550aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen270aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen1.350aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,40gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middencategorie2018
% laag huishoudinkomen28%percentage2018
% hoog huishoudinkomen34%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering380aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners10.635aantal2021
Mannen5.175aantal2020
Vrouwen5.365aantal2020
0 tot 15 jaar1.725aantal2021
15 tot 25 jaar1.175aantal2021
25 tot 45 jaar2.060aantal2021
45 tot 65 jaar3.015aantal2021
65 jaar of ouder2.660aantal2021
Geboorte totaal85aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,00kilometer2018
Café - aantal 1 KM1,20aantal2018
Café - aantal 3 KM2,20aantal2018
Café - aantal 5 KM13,10aantal2018
Cafetaria - afstand1,10kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM2,30aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM5,00aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM35,80aantal2018
Hotel - afstand3,50kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM1,90aantal2018
Hotel - aantal 10 KM8,90aantal2018
Hotel - aantal 20 KM23,90aantal2018
Restaurant - afstand0,80kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM1,30aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM4,40aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM36,70aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand6,00kilometer2018
Podiumkunsten - afstand4,50kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM4,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM9,50aantal2018
Museum - afstand4,70kilometer2018
Museum - aantal 5 KM0,80aantal2018
Museum - aantal 10 KM4,80aantal2018
Museum - aantal 20 KM11,60aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,40kilometer2018
Huisartsenpost - afstand4,40kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,40aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM1,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM12,30aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand4,40kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0,80aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM2,90aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand4,30kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0,80aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM7,80aantal2018
Apotheek - afstand1,50kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,30kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM4,30aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM22,70aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand1,30kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0,40aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM4,50aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM24,80aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand1,30kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM0,50aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM3,70aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM18,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand2,80kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM1,40aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM9,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM15,90aantal2018
VMBO - afstand3,50kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM0,50aantal2018
VMBO - aantal 5 KM5,80aantal2018
VMBO - aantal 10 KM11,00aantal2018
HAVO VWO - afstand3,80kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,40aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM4,90aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM7,00aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand5,00kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM2,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM6,80aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM58,00aantal2018
Zwembad - afstand4,90kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand17,00kilometer2018
Bioscoop - afstand4,80kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM0,90aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM3,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM5,70aantal2018
Sauna - afstand4,30kilometer2018
Zonnebank - afstand1,40kilometer2018
Aantal adressen5.772aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,90kilometer2018
Treinstation - afstand4,40kilometer2018
Overstapstation - afstand5,00kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,20kilometer2018
Brandweer - afstand1,40kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,80kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,20aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM2,80aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM12,40aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,10kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM4,50aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM10,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM60,40aantal2018
Warenhuis - afstand3,40kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,90aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM5,00aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM16,30aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode2811string2020
Omgevingsadressendichtheid840gemiddelde2020
Stedelijkheid4categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.580aantal2020
Niet bewoonde woningen270aantal2020
Woningen voor 1945425aantal2020
Woningen 1945 tot 1965850aantal2020
Woningen 1965 tot 19751.130aantal2020
Woningen 1975 tot 1985420aantal2020
Woningen 1985 tot 1995615aantal2020
Woningen 1995 tot 2005365aantal2020
Woningen 2005 tot 2015530aantal2020
Woningen 2015 en later245aantal2020
Meergezinswoningen795aantal2020
% Huurwoningen30%percentage2020
% Koopwoningen70%percentage2020
Huurwoningen corporatie860aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€395.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

 1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
 2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
 3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"60-80 boven midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 2811. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Bodegraven-Reeuwijk
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Bodegraven-Reeuwijk:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Bodegraven-Reeuwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Bodegraven-Reeuwijk. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Bodegraven-Reeuwijk. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 2811

 • Vorige postcode: 2809
 • Volgende postcode: 2821
 • Basisschool De Venen in Reeuwijk
 • Basisschool De Regenboog Reeuwijk in Reeuwijk
 • Basisschool De Bron Reeuwijk in Reeuwijk
 • Buurt Randenburg in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Randenburg heeft postcode 2811)
 • Buurt Gravekoop in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Gravekoop heeft postcode 2811)
 • Buurt Platteweg in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Platteweg heeft postcode 2811)
 • Buurt Sluipwijk in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Sluipwijk heeft postcode 2811)
 • Buurt Reeuwijkse Hout in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Reeuwijkse Hout heeft postcode 2811)
 • Buurt Reeuwijk-Brug-Zuidoost in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Reeuwijk-Brug-Zuidoost heeft postcode 2811)
 • Buurt Reeuwijk-Brug-Oost in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Reeuwijk-Brug-Oost heeft postcode 2811)
 • Buurt Oude Tol in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Oude Tol heeft postcode 2811)
 • Buurt Oukoop in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Oukoop heeft postcode 2811)
 • Buurt Zoutman in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Zoutman heeft postcode 2811)
 • Buurt Reeuwijkse Poort in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Reeuwijkse Poort heeft postcode 2811)
 • Buurt Oud-Reeuwijk in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Oud-Reeuwijk heeft postcode 2811)
 • Buurt Reeuwijk-Dorp Kern in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Reeuwijk-Dorp Kern heeft postcode 2811)
 • Buurt Tempel in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Tempel heeft postcode 2811)
 • Buurt Middelburg in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Middelburg heeft postcode 2811)
 • Buurt Negen Viertel in Bodegraven-Reeuwijk (meer dan 90% van de adressen in Negen Viertel heeft postcode 2811)
 • Buurt Reeuwijk-Brug-Midden in Bodegraven-Reeuwijk (81%-90% van de adressen in Reeuwijk-Brug-Midden heeft postcode 2811)
 • Buurt Reeuwijk-Brug-Noord in Bodegraven-Reeuwijk (81%-90% van de adressen in Reeuwijk-Brug-Noord heeft postcode 2811)
 • Buurt Abessinie in Bodegraven-Reeuwijk (81%-90% van de adressen in Abessinie heeft postcode 2811)
 • Buurt Reeuwijk-Brug-Zuidwest in Bodegraven-Reeuwijk (81%-90% van de adressen in Reeuwijk-Brug-Zuidwest heeft postcode 2811)