Máximacollege - locatie 1 in Ridderkerk

Verken alle cijfers over Máximacollege - locatie 1 in Ridderkerk. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals slagingspercentages, opstromers en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen en de omgeving van de school.
Verken alle cijfers over Máximacollege - locatie 1 in Ridderkerk. Krijg inzicht in schoolresultaten zoals slagingspercentages, opstromers en zittenblijvers. En bekijk de data over leerlingen, personeel, inspectiebeoordelingen en de omgeving van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar
Máximacollege - locatie 1 telt 84 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging Máximacollege - locatie 1.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Máximacollege - locatie 1titel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen Máximacollege - locatie 1% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-2024840%
2022-2023845%
2021-2022800%
2020-2021801,27%
2019-2020791,28%
2018-201978-2,50%
2017-2018805,3%
2016-2017760%
2015-2016762,70%
2014-201574-1,33%
2013-2014751,35%
2012-20137419%
2011-201262geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2022-2023 (84 leerlingen) en 2023-2024 (84 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
Máximacollege - locatie 1 (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Máximacollege - locatie 1 biedt praktijkonderwijs met de denominatie "Openbaar". Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op praktisch werk of om verder te leren op het MBO. aan 84 leerlingen in schooljaar 2023-2024. Er zijn 9 scholen met "Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden" in hun naam.

Advertentie:

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Máximacollege - locatie 1 in 2023-2024. Bekijk de data voor de eerdere schooljaren in de tabel.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Máximacollege - locatie 1 per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Máximacollege - locatie 1 is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.

PostcodeTotaal schooljaren2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-2012
2983599985442434223
2986819109141277430222
2981497774464321112
29828576788108686443
30771537991011101414151516149
2987556653324545543
2992496444434434423
2985405543321123344

De meeste leerlingen (9) van Máximacollege - locatie 1 wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 2983 en in postcodegebied 2986.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Soorten opleidingen
Aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar voor Máximacollege - locatie 1. Omdat sommige scholen gecombineerde brugklassen kennen, is het niet altijd duidelijk of een leerling onder VMBO, HAVO of VWO valt. Daarom zijn voor VMBO, HAVO en VWO de eerste 2 leerjaren onder de noemer 'Brugjaar' geplaatst. HAVO VWO combinatieklassen in leerjaar 3 worden als 'HAVO/VWO' weergegeven.

Met het filter boven de grafiek kan het totaal aantal leerlingen of het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen worden weergegeven.

Leerlingen per leerjaar
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leerjaar in schooljaar 2023-2024 voor Máximacollege - locatie 1. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een leerjaar voorkomen.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Máximacollege - locatie 1 was ingeschreven:

LeerjaarAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Máximacollege - locatie 1
116
215
318
416
516
61 tot 5
Overige3

18 leerlingen van Máximacollege - locatie 1 zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 3.

Leerjaren
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per leerjaar en per schooljaar voor Máximacollege - locatie 1.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.

Definitie van leerjaren:

Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld::
Het aantal leerlingen in klas 1 in schooljaar 2023-2024 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in schooljaar 2024-2025. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo. Vestiging Máximacollege - locatie 1 is 1 van de 9 voortgezet onderwijs vestigingen binnen de school Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo en school Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo valt samen met 18 andere scholen onder het bestuur Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden voor PO en VO. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Ridderkerk zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Ridderkerk.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden voor PO en VO.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
VO KO PrO tweejaarlijksGeen eindoordeel2 januari 2024Toezicht VO vestigingPRO
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel30 maart 2021Toezicht VO vestigingPRO
KwaliteitszorgVoldoende30 maart 2021Onderzoek VO vestigingPRO
KwaliteitscultuurGoed30 maart 2021Onderzoek VO vestigingPRO
VO KO PrO tweejaarlijksGeen eindoordeel7 november 2016Toezicht VO vestigingPRO
VO KO PrO tweejaarlijksVoldoende7 november 2016Toezicht VO vestigingPRO
De leerlingen behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De leerlingen van het praktijkonderwijs functioneren naar verwachting in de vervolgopleiding of het werkveld.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
Het bevoegd gezag stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De leerling ontvangt onderwijs zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De school evalueert systematisch de opbrengsten.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De school evalueert systematisch het onderwijsproces.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De leerlingen zijn actief betrokken.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen.3: voldoende7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De schoolgids bevat informatie over: het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat.ja7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De schoolgids bevat informatie over:Verzuimbeleidja7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De schoolgids bevat informatie over:De wijze waarop de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven.ja7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
De schoolgids bevat informatie over:bij welk(e) samenwerkingsverband(en) het bevoegd gezag van de school is aangesloten.ja7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
In het schoolplan is het onderwijskundig beleid opgenomen waarbij tevens het schoolondersteuningsprofiel is betrokken (de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven).ja7 november 2016Onderzoek VO vestigingPRO
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 januari 2024Toezicht BestuurStg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
Oordeel over het financiële beheerVoldoende30 maart 2021Toezicht BestuurStg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel30 maart 2021Toezicht BestuurStg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
Financieel beheerVoldoende30 maart 2021Onderzoek BestuurStg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
ContinuïteitVoldoende30 maart 2021Onderzoek BestuurStg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
DoelmatigheidGeen oordeel30 maart 2021Onderzoek BestuurStg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
RechtmatigheidVoldoende30 maart 2021Onderzoek BestuurStg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
KwaliteitszorgVoldoende30 maart 2021Onderzoek BestuurStg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
KwaliteitscultuurGoed30 maart 2021Onderzoek BestuurStg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
Verantwoording en dialoogVoldoende30 maart 2021Onderzoek BestuurStg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 2 februari 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

 • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gegevens van deze middelbare-schoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 2 april 2024.

Vestigingsnaam: Máximacollege - locatie 1 Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden.

BRIN en vestigingsnummer: 18TR10.

Denominatie: Openbaar.

Soort onderwijs: Praktijkonderwijs.

Schoolnaam: Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo.

Schoolbestuur: Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden voor PO en VO. Bestuursnummer: 42709.

Adres: Margriete van Comenestr 4, 2982PH, Ridderkerk. Gemeente Ridderkerk, Zuid-Holland. Telefoon: 0180530100.

Website van de school: https://www.maximacollege.nl/

Titel van de website: Máximacollege - van elkaar leren

Organisatiestructuur: Máximacollege - locatie 1 is 1 van de 9 vestigingen in het voortgezet onderwijs binnen de school Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo. En 1 van de 11 voortgezet onderwijs vestigingen binnen het bestuur Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden voor PO en VO. Daarbij vallen er 18 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 1.016 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.622 voortgezet onderwijs schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Ridderkerk via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente Ridderkerk. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!

Advertentie:

Middelbare school Máximacollege - locatie 1 ligt in de buurt Centrum

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Centrum getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt Centrum
€26.900 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Misdrijven in de buurt Centrum
54 per 1.000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal misdrijven totaal per 1.000 inwoners per jaar.

Tips bij de keuze van een middelbare school
 1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
 2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
 3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
 4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
 5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
 6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.
Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 6 middelbare scholen in de gemeente Ridderkerk op de overzichtspagina voor Ridderkerk.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: