St-Gregorius College in Utrecht

Aantal leerlingen per schooljaar
St-Gregorius College telt 425 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging St-Gregorius College.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij St-Gregorius Collegetitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen St-Gregorius College% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-202442526%
2022-2023336-68%
2021-20221.04918%
2020-20218920,34%
2019-2020889-3,68%
2018-2019923-7,6%
2017-2018999-5,6%
2016-20171.058-9%
2015-20161.1631,84%
2014-20151.142-4,52%
2013-20141.1960,76%
2012-20131.1870,08%
2011-20121.186geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2013-2014 (1.196 leerlingen) en 2012-2013 (1.187 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
St-Gregorius College (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


St-Gregorius College biedt voortgezet onderwijs van het type "MAVO / HAVO / VWO" met de denominatie "Bijzonder". aan 425 leerlingen in schooljaar 2023-2024.

Advertentie:

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 10 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van St-Gregorius College in 2023-2024.

De meeste leerlingen (18) van St-Gregorius College wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 3521.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Soorten opleidingen
Aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar voor St-Gregorius College. Omdat sommige scholen gecombineerde brugklassen kennen, is het niet altijd duidelijk of een leerling onder VMBO, HAVO of VWO valt. Daarom zijn voor VMBO, HAVO en VWO de eerste 2 leerjaren onder de noemer 'Brugjaar' geplaatst. HAVO VWO combinatieklassen in leerjaar 3 worden als 'HAVO/VWO' weergegeven.

Met het filter boven de grafiek kan het totaal aantal leerlingen of het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen worden weergegeven.

Leerlingen per leerjaar
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leerjaar in schooljaar 2023-2024 voor St-Gregorius College. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een leerjaar voorkomen.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij St-Gregorius College was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van St-Gregorius College
1102
286
3100
489
540
68
Overige0

102 leerlingen van St-Gregorius College zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 1.

Leerjaren
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per leerjaar en per schooljaar voor St-Gregorius College.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.

Definitie van leerjaren:

Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld::
Het aantal leerlingen in klas 1 in schooljaar 2023-2024 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in schooljaar 2024-2025. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per jaar. Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar.

Meer over de eindexamens

Advertentie:

Slagingspercentages per type onderwijs per examenjaar

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op examenjaar of type onderwijs:Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Hoeveel procent van de leerlingen van St-Gregorius College slaagt voor het examen? En wat is het verschil per examenjaar en per type onderwijs? Dat zie je in bovenstaand overzicht. Het gewogen gemiddelde voor alle type opleidingen is te kiezen als "Totaal", het gewogen gemiddelde voor alle beschikbare examenjaren als "Alle jaren".


Toelichting op de slagingspercentages voor St-Gregorius College:
De kleuren rood, oranje en groen op de schaal van de grafiek zijn gebaseerd op landelijke cijfers voor alle types onderwijs in examenjaar (zie deze uitleg)
Rood is de eerste 10% observaties van het gewogen gemiddelde slagingspercentage van alle vestigingen in het voortgezet onderwijs, oranje is de volgende 15% en groen toont de beste 25% observaties).
Bekijk hier meer informatie over de berekening en een analyse voor alle middelbare scholen in Nederland.
Aantal leerlingen per gekozen profiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de opleidingsgegevens worden geladen

voor St-Gregorius CollegeBovenstaand 'gestapeld staafdiagram' toont het aantal leerlingen per gekozen opleidingsprofiel per examenjaar. Standaard worden de (maximaal) vijf grootste opleidingen voor examenjaar 2022-2023 getoond. Het is mogelijk om zelf te kiezen welke opleidingen getoond worden.

Aantal opstromers (leerlingen die een niveau omhoog zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2022-2023, St-Gregorius College


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Aantal opstromers per schooljaar voor St-Gregorius College.

Voor Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum HAVO MAVO zijn gegevens over opstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2023.

Percentage opstromers
2023, St-Gregorius College


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Percentage opstromers voor St-Gregorius College, ten opzichte van het percentage voor de provincie Utrecht en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 9,5% procent van de leerlingen van Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum HAVO MAVO naar een hoger schooltype gegaan.

Aantal afstromers (leerlingen die een niveau omlaag zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2022-2023, St-Gregorius College


Heel even geduld alsjeblieft...

de afstroomgegevens

worden geladen!Aantal afstromers per schooljaar voor St-Gregorius College.

Voor Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum HAVO MAVO zijn gegevens over afstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2023.

Percentage afstromers
2023, St-Gregorius College


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage afstromers voor St-Gregorius College, ten opzichte van het percentage voor de provincie Utrecht en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 3,34% procent van de leerlingen van Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum HAVO MAVO naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2022-2023 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in schooljaar 2021-2022, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).

Advertentie:

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo. Vestiging St-Gregorius College is 1 van de 4 voortgezet onderwijs vestigingen binnen de school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo en school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo valt samen met 11 andere scholen onder het bestuur De Willibrord. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Utrecht zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Utrecht.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur De Willibrord.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering kader 2012Geen eindoordeel1 januari 2024Toezicht VO vestigingVWO
Onderwijsverslag 2016Geen eindoordeel1 januari 2024Toezicht VO vestigingHAVO
Onderzoek naar KwaliteitsverbeteringGeen eindoordeel1 januari 2024Toezicht VO vestigingVMBOGT
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel12 juni 2020Toezicht VO vestigingVMBOGT
KwaliteitszorgVoldoende12 juni 2020Onderzoek VO vestigingHAVO
KwaliteitscultuurVoldoende12 juni 2020Onderzoek VO vestigingHAVO
ResultatenVoldoende12 juni 2020Onderzoek VO vestigingHAVO
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel15 mei 2020Toezicht VO vestigingVWO
Onderwijsverslag 2016Geen eindoordeel19 juli 2016Toezicht VO vestigingHAVO
Onderwijsverslag 2016Voldoende19 juli 2016Toezicht VO vestigingHAVO
De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding havo.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De leerlingen van de opleiding havo behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
Bij de opleiding havo zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De school evalueert systematisch de opbrengsten.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De school evalueert systematisch het onderwijsproces.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De leerlingen zijn actief betrokken.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen leerlingen.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De school heeft doelen gesteld die erop gericht zijn om achterstanden te bestrijden.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De school voert de ondersteuning planmatig uit.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld.Ja19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.Ja19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De schoolgids bevat informatie over: het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat (VSV).Nee19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De schoolgids bevat informatie over: verzuimbeleid.Ja19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De schoolgids bevat informatie over: De wijze waarop de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven.Ja19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
De schoolgids bevat informatie over bij welk(e) samenwerkingsverband(en) het bevoegd gezag van de school is aangesloten.Ja19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
In het schoolplan is het onderwijskundig beleid opgenomen waarbij tevens het schoolondersteuningsprofiel is betrokken (de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven).Nee19 juli 2016Onderzoek VO vestigingHAVO
Onderzoek naar KwaliteitsverbeteringGeen eindoordeel19 juli 2016Toezicht VO vestigingVMBOGT
Onderzoek naar KwaliteitsverbeteringVoldoende19 juli 2016Toezicht VO vestigingVMBOGT
De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding vmbo-gt.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De leerlingen van de opleiding vmbo-gt behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
Bij de opleiding vmbo-gt zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau.5: niet te beoordelen19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school evalueert systematisch de opbrengsten.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school evalueert systematisch het onderwijsproces.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De leerlingen zijn actief betrokken.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen leerlingen.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school voert de ondersteuning planmatig uit.3: voldoende19 juli 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering kader 2012Geen eindoordeel4 april 2016Toezicht VO vestigingVWO
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering kader 2012Voldoende4 april 2016Toezicht VO vestigingVWO
De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding vwo.4: goed4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
Bij de opleiding vwo zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De aangeboden leerinhouden in de onderbouw voldoen aan de wettelijke vereisten van artikel 11 a-f WVO.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De aangeboden leerinhouden in de bovenbouw zijn dekkend voor de examenprogramma’s.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
Het personeel van de school zorgt ervoor dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De school voert de zorg planmatig uit.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar leerlingen.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van andere toetsinstrumenten.3: voldoende4 april 2016Onderzoek VO vestigingVWO
De leerlingen van de opleiding vmbo-gt behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
Bij de opleiding vmbo-gt zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school evalueert systematisch de opbrengsten.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school evalueert systematisch het onderwijsproces.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school programmeert voldoende onderwijstijd voor de opleiding.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school realiseert minimaal de wettelijk verplichte onderwijstijd.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
Het schoolklimaat bevordert de verwerving van sociale en maatschappelijke competenties door leerlingen.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
Alle geledingen en de randvoorwaarden binnen de school dragen bij aan het functioneren van de school als een sociale en pedagogische gemeenschap.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De leerlingen zijn actief betrokken.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen leerlingen.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
De school voert de ondersteuning planmatig uit.3: voldoende12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de onderzochte onderdelen (WVO, art. 24c en 24a).ja12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
Door of namens het bestuur is het vastgestelde schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de onderzochte onderdelen (art. 24c en 24 WVO).ja12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
Door of namens het bestuur zijn het Examenreglement en het PTA naar de inspectie gestuurd en deze documenten bevatten de onderzochte onderdelen (Eindexamenbesluit art. 31).ja12 februari 2016Onderzoek VO vestigingVMBOGT
Oordeel over het financiële beheerVoldoende1 januari 2024Toezicht BestuurDe Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 januari 2024Toezicht BestuurDe Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e
Financieel beheerVoldoende12 juni 2020Onderzoek BestuurDe Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e
ContinuïteitVoldoende12 juni 2020Onderzoek BestuurDe Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e
DoelmatigheidGeen oordeel12 juni 2020Onderzoek BestuurDe Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e
RechtmatigheidVoldoende12 juni 2020Onderzoek BestuurDe Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e
KwaliteitszorgVoldoende12 juni 2020Onderzoek BestuurDe Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e
KwaliteitscultuurVoldoende12 juni 2020Onderzoek BestuurDe Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e
Verantwoording en dialoogVoldoende12 juni 2020Onderzoek BestuurDe Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende7 januari 2014Toezicht BestuurDe Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 2 januari 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

 • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Aantal zittenblijvers per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2022-2023, St-Gregorius College


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijfgegevens

worden geladen!Aantal zittenblijvers per schooljaar voor St-Gregorius College.

Voor Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum HAVO MAVO zijn gegevens over zittenblijvers bekend over de jaren 2015 tot en met 2023.

Percentage zittenblijvers
2023, St-Gregorius College


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage zittenblijvers voor St-Gregorius College, ten opzichte van het percentage voor de provincie Utrecht en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 8% procent van de leerlingen van Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum HAVO MAVO blijven zitten. Deze leerlingen deden nog een jaar hetzelfde leerjaar, hetzij in hetzelfde schooltype als in schooljaar 2021-2022 of dit was in een lager schooltype dan in 2021-2022.

Gegevens van deze middelbare-schoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 februari 2024.

Vestigingsnaam: St-Gregorius College.

BRIN en vestigingsnummer: 01KF00.

Denominatie: Bijzonder.

Soort onderwijs: MAVO / HAVO / VWO.

Schoolnaam: Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo.

Schoolbestuur: De Willibrord. Bestuursnummer: 40094.

Adres: Nobeldwarsstraat 9, 3512EW, Utrecht. Gemeente Utrecht, Utrecht. Telefoon: 0302326795.

Website van de school: www.gregorius.nl

Titel van de website: Descart & Waldorf Utrecht

Organisatiestructuur: St-Gregorius College is 1 van de 4 vestigingen in het voortgezet onderwijs binnen de school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo. En 1 van de 20 voortgezet onderwijs vestigingen binnen het bestuur De Willibrord. Daarbij vallen er 11 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 994 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.621 voortgezet onderwijs schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Utrecht via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente Utrecht. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!

Advertentie:

Middelbare school St-Gregorius College ligt in de buurt Nobelstraat en omgeving

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Nobelstraat en omgeving getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt Nobelstraat en omgeving
€37.000 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Misdrijven in de buurt Nobelstraat en omgeving
336 per 1.000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal misdrijven totaal per 1.000 inwoners per jaar.

Tips bij de keuze van een middelbare school
 1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
 2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
 3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
 4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
 5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
 6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.
Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 30 middelbare scholen in de gemeente Utrecht op de overzichtspagina voor Utrecht.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: