Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Middelbare school Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Opstromers / Slagingspercentages / Opleidingen / Onderwijsinspectie / Personeel / buurt Bilthoven Noord II / Bronnen en definities / Download

Middelbare school Werkplaats Kindergemeenschap biedt voortgezet onderwijs van het type "MAVO / HAVO / VWO" met de denominatie "Bijzonder". In schooljaar 2021-2022 telde de school 1.378 leerlingen. Er zijn 2 scholen met "Werkplaats Kindergemeenschap" in hun naam.

Scholen gemeente De Bilt
Aantal leerlingen per schooljaar (1.378 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2011-2012 t/m 2021-2022, Werkplaats Kindergemeenschap

Aantal leerlingen per jaar, Werkplaats Kindergemeenschap. Gegevens voor de schooljaren 2011-2012 tot en met 2021-2022. Werkplaats Kindergemeenschap telt 1.378 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Aantal leerlingen naar klas of leerjaar
Schooljaar 2021-2022, Werkplaats Kindergemeenschap


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar klas of leerjaar voor Werkplaats Kindergemeenschap.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.


Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld:
Het aantal leerlingen in klas 1 in 2019 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in 2020. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Werkplaats Kindergemeenschap


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meestvoorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Werkplaats Kindergemeenschap in schooljaar 2021-2022.

De meeste (315) leerlingen van Werkplaats Kindergemeenschap wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 3723.

Aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar. Met het filter boven de grafiek kan het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen weergegeven worden. Omdat sommige scholen gecombineerde brugklassen kennen, is het niet altijd duidelijk of een leerling onder VMBO, HAVO of VWO valt. Daarom zijn voor VMBO, HAVO en VWO de eerste 2 leerjaren onder de noemer 'Brugjaar' geplaatst. HAVO VWO combinatieklassen in leerjaar 3 worden als 'HAVO/VWO' weergegeven.

Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per jaar. Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar.

Slagingspercentages per type onderwijs per examenjaar

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op examenjaar of type onderwijs:Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Hoeveel procent van de leerlingen van Werkplaats Kindergemeenschap slaagt voor het examen? En wat is het verschil per examenjaar en per type onderwijs? Dat zie je in bovenstaand overzicht. Het gewogen gemiddelde voor alle type opleidingen is te kiezen als "Totaal", het gewogen gemiddelde voor alle beschikbare examenjaren als "Alle jaren".


Toelichting op de slagingspercentages voor Werkplaats Kindergemeenschap:
De kleuren rood, oranje en groen op de schaal van de grafiek zijn gebaseerd op landelijke cijfers voor alle types onderwijs in examenjaar (zie deze uitleg)
Rood is de eerste 10% observaties van het gewogen gemiddelde slagingspercentage van alle vestigingen in het voortgezet onderwijs, oranje is de volgende 15% en groen toont de beste 25% observaties).
Bekijk hier meer informatie over de berekening en een analyse voor alle middelbare scholen in Nederland.
Aantal leerlingen per gekozen profiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de opleidingsgegevens worden geladen

voor Werkplaats KindergemeenschapBovenstaand 'gestapeld staafdiagram' toont het aantal leerlingen per gekozen opleidingsprofiel per examenjaar. Standaard worden de (maximaal) vijf grootste opleidingen voor examenjaar 2020-2021 getoond. Het is mogelijk om zelf te kiezen welke opleidingen getoond worden.

Aantal opstromers (leerlingen die een niveau omhoog zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2021-2022, Werkplaats Kindergemeenschap


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Aantal opstromers per schooljaar voor Werkplaats Kindergemeenschap.

Voor Werkplaats Kindergemeenschap zijn gegevens over opstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2022.

Percentage opstromers
2022, Werkplaats Kindergemeenschap


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Percentage opstromers voor Werkplaats Kindergemeenschap, ten opzichte van het percentage voor de provincie Utrecht en Nederland.

In schooljaar 2021-2022 is 7,59% procent van de leerlingen van Werkplaats Kindergemeenschap naar een hoger schooltype gegaan.

Aantal afstromers (leerlingen die een niveau omlaag zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2021-2022, Werkplaats Kindergemeenschap


Heel even geduld alsjeblieft...

de afstroomgegevens

worden geladen!Aantal afstromers per schooljaar voor Werkplaats Kindergemeenschap.

Voor Werkplaats Kindergemeenschap zijn gegevens over afstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2022.

Percentage afstromers
2022, Werkplaats Kindergemeenschap


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage afstromers voor Werkplaats Kindergemeenschap, ten opzichte van het percentage voor de provincie Utrecht en Nederland.

In schooljaar 2021-2022 is 0,67% procent van de leerlingen van Werkplaats Kindergemeenschap naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2021-2022 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in schooljaar 2020-2021, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Werkplaats Kindergemeenschap. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Werkplaats Kindergemeenschap.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Werkplaats Kindergemeenschap.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Werkplaats Kindergemeenschap.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Werkplaats Kindergemeenschap.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Onderwijsverslag 2015Voldoende23 juli 2015Toezicht VO vestigingVMBOGT
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering kader 2012Voldoende20 mei 2014Toezicht VO vestigingHAVO
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende07 januari 2014Toezicht BestuurStichting Werkplaats Kindergemeenschap
VO bureau-analyse tbv bulkaanmaak basisarrangementVoldoende30 oktober 2013Toezicht VO vestigingVWO

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Aantal zittenblijvers per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2021-2022, Werkplaats Kindergemeenschap


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijfgegevens

worden geladen!Aantal zittenblijvers per schooljaar voor Werkplaats Kindergemeenschap.

Voor Werkplaats Kindergemeenschap zijn gegevens over zittenblijvers bekend over de jaren 2015 tot en met 2022.

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Percentage zittenblijvers
2022, Werkplaats Kindergemeenschap


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage zittenblijvers voor Werkplaats Kindergemeenschap, ten opzichte van het percentage voor de provincie Utrecht en Nederland.

In schooljaar 2021-2022 is 4,32% procent van de leerlingen van Werkplaats Kindergemeenschap blijven zitten. Deze leerlingen deden nog een jaar hetzelfde leerjaar, hetzij in hetzelfde schooltype als in schooljaar 2020-2021 of dit was in een lager schooltype dan in 2020-2021.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Middelbare school Werkplaats Kindergemeenschap.

BRIN en vestigingsnummer: 17WP00.

Denominatie: Bijzonder.

Soort onderwijs: MAVO / HAVO / VWO.

Schoolnaam: Werkplaats Kindergemeenschap.

Schoolbestuur: Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven. Bestuursnummer: 76740.

Adres: Kees Boekelaan 12, 3723 BA, Bilthoven. Gemeente De Bilt, Utrecht. Telefoon: 0302282841.

Website van de school: https://www.wpkeesboeke.nl/

Titel van de website: De Werkplaats Kindergemeenschap - De Werkplaats Kindergemeenschap

Organisatiestructuur: Werkplaats Kindergemeenschap is de enige vestiging binnen de school Werkplaats Kindergemeenschap en 1 van de 1 vestigingen binnen het bestuur Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven. Daarbij vallen er 2 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 229 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.604 schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente De Bilt via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente gemeente De Bilt. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!
Middelbare school Werkplaats Kindergemeenschap ligt in de buurt Bilthoven Noord II

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Bilthoven Noord II getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt Bilthoven Noord II
€56.400 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Misdrijven in de buurt Bilthoven Noord II
24 per 1.000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal misdrijven totaal per 1.000 inwoners per jaar.

Aantal leerlingen per klas per schooljaar
Schooljaar 2021-2022, Werkplaats Kindergemeenschap


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen per klas (leergang) per jaar voor Werkplaats Kindergemeenschap.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per klas en per schooljaar.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Tips bij de keuze van een middelbare school

  1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
  2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
  3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
  4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
  5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
  6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.

Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 2 middelbare scholen in Bilthoven op de overzichtspagina voor Bilthoven.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo