Statistieken postcode 1974

Aantal inwoners per jaar
(10% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 1974, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 1974 is tussen 2003 en 2022 met 565 personen toegenomen (afgerond is dat 10%): van 5.570 in 2003 tot 6.135 in 2022.

Over postcode 1974

Postcode 1974 ligt binnen de gemeente Velsen. Postcode 1974 telt 6.135 inwoners en 2.940 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,10 personen. Er zijn 2.960 woningen in postcodegebied 1974 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €213.000. Postcodegebied 1974 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 1971, 1972, 1973, 1976, 2051 en 2071. Bekijk de straatnamen voor postcode 1974 in de tabel met adressen in Velsen. De numerieke (viercijferige) postcode 1974 telt 137 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 1974
Kaart van het postcodegebied 1974. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 1974 binnen de gemeente Velsen. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 1974


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 1974 in 2022 is 6.135. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Velsen. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 1974


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 3.473 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 1974 telt in totaal 3.473 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 1974. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor het postcodegebied 1974. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.960 woningen & 3.473 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 1974

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 1974. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 137 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 10 numerieke postcodes in de gemeente Velsen.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
1974AA1840
1974AB3935
1974AC2275
1974AD2460
1974AE2060

Toon alle 137 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 1974

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 1974 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Aardbeienvlak14
Bellatrixstraat171
Betelgeuzestraat41
Blauwe Zeedistel41
Bramenvlak43

Toon alle 50 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Velsen


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Velsen bestaat uit 13 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Velsen (postcode 1974 behoort met 3.473 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 1974


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 1974


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 1974 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 1974 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 1974 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.160gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.240gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens2.940aantal2020
Huishoudens eenpersoons1.180aantal2020
Huishoudens meerpersoons835aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen295aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen620aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,10gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen20-60 onder midden tot middencategorie2018
% laag huishoudinkomen52%percentage2018
% hoog huishoudinkomen12%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering675aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners6.135aantal2021
Mannen2.920aantal2020
Vrouwen3.205aantal2020
0 tot 15 jaar900aantal2021
15 tot 25 jaar675aantal2021
25 tot 45 jaar1.170aantal2021
45 tot 65 jaar1.770aantal2021
65 jaar of ouder1.620aantal2021
Geboorte totaal55aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond70%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond20%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,70kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,00aantal2018
Café - aantal 3 KM14,20aantal2018
Café - aantal 5 KM17,00aantal2018
Cafetaria - afstand0,60kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM2,00aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM24,60aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM31,00aantal2018
Hotel - afstand1,90kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM6,00aantal2018
Hotel - aantal 10 KM13,20aantal2018
Hotel - aantal 20 KM69,00aantal2018
Restaurant - afstand1,10kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,80aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM34,70aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM50,50aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand12,00kilometer2018
Podiumkunsten - afstand3,60kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM2,70aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM8,60aantal2018
Museum - afstand1,30kilometer2018
Museum - aantal 5 KM2,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM4,00aantal2018
Museum - aantal 20 KM13,40aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,30kilometer2018
Huisartsenpost - afstand7,00kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,30aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM5,50aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM8,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand7,00kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM3,70aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand5,40kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM3,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM8,30aantal2018
Apotheek - afstand0,60kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,50kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM2,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM6,10aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM10,90aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,60kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM2,30aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM9,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM14,20aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,80kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM1,20aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM6,30aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM9,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,00kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM4,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM11,40aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM19,60aantal2018
VMBO - afstand1,00kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM3,10aantal2018
VMBO - aantal 5 KM7,80aantal2018
VMBO - aantal 10 KM13,70aantal2018
HAVO VWO - afstand3,30kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,60aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM4,70aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM7,90aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,60kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM2,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM5,50aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM34,70aantal2018
Zwembad - afstand2,60kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand9,80kilometer2018
Bioscoop - afstand7,40kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM1,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM4,70aantal2018
Sauna - afstand7,00kilometer2018
Zonnebank - afstand1,90kilometer2018
Aantal adressen3.464aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand5,20kilometer2018
Treinstation - afstand6,00kilometer2018
Overstapstation - afstand11,40kilometer2018
Bibliotheek - afstand3,00kilometer2018
Brandweer - afstand0,90kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,60kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM2,60aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM6,80aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM9,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,50kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM7,60aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM36,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM43,10aantal2018
Warenhuis - afstand2,60kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,00aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM2,60aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM14,40aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode1974string2020
Omgevingsadressendichtheid1.685gemiddelde2020
Stedelijkheid2categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.960aantal2020
Niet bewoonde woningen65aantal2020
Woningen voor 1945geen dataaantalgeen data
Woningen 1945 tot 1965140aantal2020
Woningen 1965 tot 19751.740aantal2020
Woningen 1975 tot 1985230aantal2020
Woningen 1985 tot 1995135aantal2020
Woningen 1995 tot 2005180aantal2020
Woningen 2005 tot 2015510aantal2020
Woningen 2015 en later25aantal2020
Meergezinswoningen2.090aantal2020
% Huurwoningen60%percentage2020
% Koopwoningen40%percentage2020
Huurwoningen corporatie1.740aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€213.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

 1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Velsen.
 2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
 3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"20-60 onder midden tot midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 1974. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Velsen
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Velsen. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Velsen
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Velsen:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Velsen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Velsen. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Velsen. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Velsen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 1974

 • Vorige postcode: 1973
 • Volgende postcode: 1975
 • Buurt Schiplaanbuurt in Velsen (meer dan 90% van de adressen in Schiplaanbuurt heeft postcode 1974)
 • Buurt Bellatrixbuurt in Velsen (meer dan 90% van de adressen in Bellatrixbuurt heeft postcode 1974)
 • Buurt Kruisbergbuurt in Velsen (meer dan 90% van de adressen in Kruisbergbuurt heeft postcode 1974)
 • Buurt Keetbergbuurt in Velsen (meer dan 90% van de adressen in Keetbergbuurt heeft postcode 1974)
 • Buurt Canopusbuurt in Velsen (71%-80% van de adressen in Canopusbuurt heeft postcode 1974)