Statistieken postcode 2291

Aantal inwoners per jaar
Er zijn 13.785 inwoners in 2022 in het postcodegebied 2291.
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar in postcodegebied 2291 op basis van de bevokingsdata van het CBS.

Het aantal inwoners in het postcodegebied 2291 is met 2.335 inwoners gegroeid van 11.450 inwoners in 2003 tot 13.785 inwoners in 2022 (dat is een grote groei van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2003 tot en met 2022 was 123 inwoners (1,00%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Over postcode 2291

Postcode 2291 ligt binnen de gemeente Westland. Postcode 2291 telt 13.785 inwoners en 5.695 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,30 personen. Er zijn 5.520 woningen in postcodegebied 2291 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €300.000. Postcodegebied 2291 grenst aan de volgende 8 postcodegebieden: 2292, 2295, 2542, 2544, 2548, 2635, 2636 en 2685. Bekijk de straatnamen voor postcode 2291 in de tabel met adressen in Westland. De numerieke (viercijferige) postcode 2291 telt 327 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 2291
Kaart van het postcodegebied 2291. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 2291 binnen de gemeente Westland. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 2291


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 2291 in 2022 is 13.785. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Westland. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 2291


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 6.637 totaal in het postcodegebied 2291

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 2291 telt in totaal 6.637 adressen, met 6.629 verblijfsobjecten en 8 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 2291. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 2291. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 2291

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 2291. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 327 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 10 numerieke postcodes in de gemeente Westland.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
2291AA810
2291AD920
2291AE1230
2291AK39120
2291AL2845

Toon alle 327 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 2291

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 2291 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
's-Gravenzandseweg153
Achter het Plein10
Albert van Schoonhovenlaan53
Amaliaplein24
Ambachtshof31

Toon alle 184 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Advertentie:

Aantal adressen per postcode, gemeente Westland


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Westland bestaat uit 16 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Westland (postcode 2291 behoort met 6.637 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 2291


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 2291


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 2291 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 2291 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 2291. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 5 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in het postcodegebied 2291
Er zijn 197 elektrische auto’s in mei 2023 in het postcodegebied 2291.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in het postcodegebied 2291 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 197 elektrische auto’s in het postcodegebied 2291. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in het postcodegebied 2291 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.255 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in het postcodegebied 2291 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 2291 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 9.782 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 2291 (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.573 voertuigen van het type ‘personenauto’ in het postcodegebied 2291 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 2291 geregistreerd staat.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 2291 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.070gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.770gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens5.695aantal2020
Huishoudens eenpersoons1.815aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.605aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen415aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen1.835aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,30gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen35%percentage2018
% hoog huishoudinkomen25%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering680aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners13.785aantal2021
Mannen6.705aantal2020
Vrouwen6.745aantal2020
0 tot 15 jaar2.575aantal2021
15 tot 25 jaar1.475aantal2021
25 tot 45 jaar3.445aantal2021
45 tot 65 jaar3.660aantal2021
65 jaar of ouder2.630aantal2021
Geboorte totaal150aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond80%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,70kilometer2018
Café - aantal 1 KM1,20aantal2018
Café - aantal 3 KM4,80aantal2018
Café - aantal 5 KM32,50aantal2018
Cafetaria - afstand0,50kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM4,80aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM29,80aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM103,10aantal2018
Hotel - afstand2,90kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM2,90aantal2018
Hotel - aantal 10 KM58,30aantal2018
Hotel - aantal 20 KM123,00aantal2018
Restaurant - afstand0,50kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM7,50aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM23,60aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM68,80aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand17,30kilometer2018
Podiumkunsten - afstand4,20kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,90aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM20,50aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM32,00aantal2018
Museum - afstand3,20kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM25,70aantal2018
Museum - aantal 20 KM42,00aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,60kilometer2018
Huisartsenpost - afstand4,80kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM1,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM11,50aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM30,70aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand4,90kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0,60aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM5,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM9,40aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand4,90kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0,60aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM8,90aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM19,10aantal2018
Apotheek - afstand0,70kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,60kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM3,50aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM33,70aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM67,50aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,50kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM3,50aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM33,30aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM82,90aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,60kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM2,30aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM16,00aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM41,90aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,80kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM2,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM9,60aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM65,40aantal2018
VMBO - afstand1,80kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM2,70aantal2018
VMBO - aantal 5 KM9,60aantal2018
VMBO - aantal 10 KM49,60aantal2018
HAVO VWO - afstand1,90kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM1,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM3,80aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM28,30aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand1,40kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM6,70aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM15,70aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM42,50aantal2018
Zwembad - afstand3,40kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand3,90kilometer2018
Bioscoop - afstand6,80kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM6,90aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM13,90aantal2018
Sauna - afstand6,50kilometer2018
Zonnebank - afstand0,80kilometer2018
Aantal adressen6.636aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,70kilometer2018
Treinstation - afstand4,40kilometer2018
Overstapstation - afstand7,20kilometer2018
Bibliotheek - afstand0,90kilometer2018
Brandweer - afstand0,90kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,70kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,80aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM15,20aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM37,60aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,60kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM9,60aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM45,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM151,50aantal2018
Warenhuis - afstand0,80kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM4,20aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM22,80aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM43,10aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode2291string2020
Omgevingsadressendichtheid2.248gemiddelde2020
Stedelijkheid2categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.520aantal2020
Niet bewoonde woningen190aantal2020
Woningen voor 1945350aantal2020
Woningen 1945 tot 1965695aantal2020
Woningen 1965 tot 1975830aantal2020
Woningen 1975 tot 19851.055aantal2020
Woningen 1985 tot 19951.150aantal2020
Woningen 1995 tot 2005230aantal2020
Woningen 2005 tot 2015805aantal2020
Woningen 2015 en later405aantal2020
Meergezinswoningen1.630aantal2020
% Huurwoningen30%percentage2020
% Koopwoningen70%percentage2020
Huurwoningen corporatie1.410aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€300.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Westland.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 2291. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Westland
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Westland. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Westland
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Westland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Westland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Westland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westland. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Westland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 2291