Informatie postcode 2995:

Informatie postcode 2995:

Hier vind je informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 2995. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 2995


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 2995. Het totaal aantal inwoners voor postcode 2995 is 3.790.

Woningen naar bouwjaar voor postcode 2995


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2017 per leeftijdscategorie.

Autochtoon of migratie in postcode 2995


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 2995 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Vrouwen en mannen in postcode 2995


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2017 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2017. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Zwijndrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zwijndrecht. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zwijndrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle wijken en buurten en alle jaren sinds !

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor postcode 2995 voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Meer informatie voor postcode 2995

 • Vorige postcode: 2994
 • Volgende postcode: 3011
 • Basisschool Kon Juliana School in Heerjansdam
 • Basisschool Kindcentrum De Rank in Heerjansdam
 • Buurt Molenweg-West in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Molenweg-West heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995BG, 2995BK, 2995BM, 2995BN, 2995BP, 2995BW, 2995BX, 2995BZ en 2995XD)
 • Buurt Dorp-Noordoost in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Dorp-Noordoost heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995AB, 2995AC, 2995AD, 2995AE, 2995AG, 2995AK, 2995AL, 2995AM, 2995AN, 2995AS, 2995AT, 2995AV, 2995AX, 2995BA, 2995BB, 2995BC, 2995BL, 2995BR, 2995BS, 2995CA, 2995CB, 2995CC, 2995CD, 2995VA, 2995VB, 2995VC, 2995VD, 2995VE, 2995VJ, 2995VK, 2995VM, 2995VR en 2995VS)
 • Buurt Dorp-Zuidoost in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Dorp-Zuidoost heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995AA, 2995AC, 2995AH, 2995AJ, 2995AK, 2995AP, 2995AR, 2995AW, 2995BH, 2995BL, 2995BN, 2995BS, 2995VG, 2995VH, 2995VK, 2995VL, 2995VM, 2995VN, 2995VP, 2995VT, 2995XE en 2995XG)
 • Buurt Dorp-Zuid in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Dorp-Zuid heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995TA, 2995TB, 2995TC, 2995TD, 2995TE, 2995TG, 2995TH, 2995TJ, 2995TK, 2995TL, 2995TM, 2995TN, 2995XH, 2995XJ, 2995XP, 2995XR, 2995XS, 2995XT en 2995XV)
 • Buurt Bedrijventerrein Gors-Noord in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Bedrijventerrein Gors-Noord heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995BD, 2995BE, 2995BT, 2995BV, 2995XH, 2995XS, 2995XT en 2995XV)
 • Buurt Emplacement Kijfhoek en Langeweg in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Emplacement Kijfhoek en Langeweg heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995BJ)
 • Buurt Sportcomplex "De Molenwei" in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Sportcomplex "De Molenwei" heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995BK en 2995BL)
 • Buurt Polder Heerjansdam in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Polder Heerjansdam heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995XA, 2995XB, 2995XC, 2995XG en 2995XJ)
 • Buurt Kleine Lindt Polder in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Kleine Lindt Polder heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995XA, 2995XK, 2995XL en 2995XM)
 • Buurt Hooge Nespolder in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Hooge Nespolder heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995XA, 2995XB, 2995XL en 2995XM)
 • Buurt Het Buitenland en omgeving in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Het Buitenland en omgeving heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995TP en 2995XJ)
 • Buurt Bedrijventerrein Gors-Zuid in Zwijndrecht (meer dan 90% van de adressen in Bedrijventerrein Gors-Zuid heeft postcode 2995, dit zijn de postcodes: 2995BE, 2995DA en 2995DB)

Over postcode 2995

Postcode 2995 telt 3.790 inwoners waarvan 90% autochtonen. Er zijn 1.685 woningen en de gemiddelde huishoudgroote is 2,3 personen. Het mediaan huishoudinkomen is "Midden".


Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kenmerken van de woningen in Zwijndrecht
Informatie over de woningen per 2017 in deze op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Zwijndrecht. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Zwijndrecht:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Zwijndrecht. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Brongegevens laatst gewijzigd 15-11-2018 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!