Informatie postcode 3882:

Informatie postcode 3882:

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 3882. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 3882. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 3882

Postcode 3882 ligt binnen de gemeente Putten. Postcode 3882 telt 13.415 inwoners en 4.960 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,60 personen. Er zijn 5.070 woningen in postcodegebied 3882 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €323.000. Postcodegebied 3882 grenst aan de volgende 5 postcodegebieden: 3851, 3853, 3861, 3862 en 3881. Bekijk de straatnamen voor postcode 3882 in de tabel met adressen in Putten. De numerieke (viercijferige) postcode 3882 telt 298 volledige postcodes van zes posities.

Aantal inwoners per jaar (20% groei!)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 3882, jaren 2002 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in postcode 3882 is tussen 2002 en 2021 met 2.300 personen toegenomen (afgerond is dat 20%): van 11.115 in 2002 tot 13.415 in 2021.

Kaart van het postcodegebied 3882
Kaart van het postcodegebied 3882. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 3882 binnen de gemeente Putten. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 3882


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 3882 in 2021 is 13.415. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Putten. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2002 tot en met 2021.

Vrouwen en mannen in postcode 3882


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 6.064 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Postcode 3882 telt in totaal 6.064 adressen, met 6.056 verblijfsobjecten en 8 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Postcode 3882.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.070 woningen & 6.064 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 3882

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2021 en het aantal inwoners per 2018 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 3882. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 298 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 2 numerieke postcodes in de gemeente Putten.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
3882AA5155
3882AB2130
3882AC3845
3882AD5065
3882AE4555

Toon alle 298 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 3882

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 3882 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
't Oeverstraat17
A van Loenenstraat15
Aalscholverstraat8
Aaltsengoed129
Aartje Simonstraat12

Toon alle 201 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Putten


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Putten bestaat uit 2 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 3882 telt 6.064 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 3882


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2021 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 3882


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2021 in postcode 3882 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 3882 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3882 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.290gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.150gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens4.960aantal2020
Huishoudens eenpersoons1.245aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.485aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen320aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen1.885aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,60gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen30%percentage2018
% hoog huishoudinkomen25%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering605aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners13.415aantal2021
Mannen6.510aantal2020
Vrouwen6.645aantal2020
0 tot 15 jaar2.610aantal2021
15 tot 25 jaar1.750aantal2021
25 tot 45 jaar3.285aantal2021
45 tot 65 jaar3.625aantal2021
65 jaar of ouder2.145aantal2021
Geboorte totaal150aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2020
% Westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,30kilometer2018
Café - aantal 1 KM1,40aantal2018
Café - aantal 3 KM8,20aantal2018
Café - aantal 5 KM10,20aantal2018
Cafetaria - afstand1,70kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM1,30aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM7,70aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM10,40aantal2018
Hotel - afstand2,30kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM2,50aantal2018
Hotel - aantal 10 KM7,60aantal2018
Hotel - aantal 20 KM30,00aantal2018
Restaurant - afstand1,30kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM2,40aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM14,70aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM20,60aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand12,70kilometer2018
Podiumkunsten - afstand11,80kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KM0,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM4,90aantal2018
Museum - afstand3,50kilometer2018
Museum - aantal 5 KM0,90aantal2018
Museum - aantal 10 KM2,70aantal2018
Museum - aantal 20 KM9,60aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,80kilometer2018
Huisartsenpost - afstand11,70kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM1,00aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM4,00aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM4,70aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand12,00kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM1,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand2,40kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0,90aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM2,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM7,20aantal2018
Apotheek - afstand1,80kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,10kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM1,10aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM4,90aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM6,80aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand1,00kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM1,60aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM8,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM11,30aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,80kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM1,50aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM7,60aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM12,30aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand2,80kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM0,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM1,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM3,70aantal2018
VMBO - afstand2,80kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM0,70aantal2018
VMBO - aantal 5 KM1,00aantal2018
VMBO - aantal 10 KM3,60aantal2018
HAVO VWO - afstand6,20kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 10 KM1,50aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand5,10kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM1,70aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM4,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM38,50aantal2018
Zwembad - afstand3,30kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand25,90kilometer2018
Bioscoop - afstand12,50kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 20 KM2,30aantal2018
Sauna - afstand6,60kilometer2018
Zonnebank - afstand2,10kilometer2018
Aantal adressen6.064aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand0,90kilometer2018
Treinstation - afstand2,60kilometer2018
Overstapstation - afstand21,60kilometer2018
Bibliotheek - afstand2,30kilometer2018
Brandweer - afstand2,50kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand1,70kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,10aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM6,10aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM7,60aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,70kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM3,50aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM17,60aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM21,40aantal2018
Warenhuis - afstand2,10kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,50aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM4,80aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM12,50aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode3882string2020
Omgevingsadressendichtheid939gemiddelde2020
Stedelijkheid4categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.070aantal2020
Niet bewoonde woningen205aantal2020
Woningen voor 1945525aantal2020
Woningen 1945 tot 1965270aantal2020
Woningen 1965 tot 1975535aantal2020
Woningen 1975 tot 19851.055aantal2020
Woningen 1985 tot 1995805aantal2020
Woningen 1995 tot 2005520aantal2020
Woningen 2005 tot 20151.145aantal2020
Woningen 2015 en later205aantal2020
Meergezinswoningen860aantal2020
% Huurwoningen30%percentage2020
% Koopwoningen70%percentage2020
Huurwoningen corporatie1.080aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€323.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Putten.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 3882. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Putten
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Putten. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Putten
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Putten:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2021. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Putten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Putten. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Putten. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Putten. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 3882