Informatie postcode 5684:

Informatie postcode 5684:

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 5684. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 5684. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 5684

Postcode 5684 ligt binnen de gemeente Best. Postcode 5684 telt 11.575 inwoners en 4.930 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,30 personen. Er zijn 4.825 woningen in postcodegebied 5684 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €277.000. Postcodegebied 5684 grenst aan de volgende 7 postcodegebieden: 5651, 5657, 5681, 5682, 5683, 5685 en 5688. Bekijk de straatnamen voor postcode 5684 in de tabel met adressen in Best. De numerieke (viercijferige) postcode 5684 telt 308 volledige postcodes van zes posities.

Aantal inwoners per jaar (10% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 5684, jaren 2002 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in postcode 5684 is tussen 2002 en 2021 met 1.110 personen toegenomen (afgerond is dat 10%): van 10.465 in 2002 tot 11.575 in 2021.

Kaart van het postcodegebied 5684
Kaart van het postcodegebied 5684. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 5684 binnen de gemeente Best. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 5684


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 5684 in 2021 is 11.575. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Best. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2002 tot en met 2021.

Vrouwen en mannen in postcode 5684


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 5.977 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Postcode 5684 telt in totaal 5.977 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Postcode 5684.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.825 woningen & 5.977 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 5684

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2021 en het aantal inwoners per 2018 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 5684. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 308 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 5 numerieke postcodes in de gemeente Best.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
5684AA3160
5684AB2550
5684AC2145
5684AD1340
5684AE2250

Toon alle 308 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 5684

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 5684 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Aarlesche Erven1
Aarleseweg43
Abel Tasmanstraat31
Adriaan van Ostadepad14
Akkerwinde35

Toon alle 208 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Best


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Best bestaat uit 5 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 5684 telt 5.977 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 5684


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2021 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 5684


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2021 in postcode 5684 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 5684 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 5684 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.330gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.070gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens4.930aantal2020
Huishoudens eenpersoons1.470aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.570aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen475aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen1.390aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,30gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen35%percentage2018
% hoog huishoudinkomen20%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering935aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners11.575aantal2021
Mannen5.645aantal2020
Vrouwen5.680aantal2020
0 tot 15 jaar1.780aantal2021
15 tot 25 jaar1.365aantal2021
25 tot 45 jaar2.960aantal2021
45 tot 65 jaar3.325aantal2021
65 jaar of ouder2.145aantal2021
Geboorte totaal100aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond80%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,80kilometer2018
Café - aantal 1 KM1,00aantal2018
Café - aantal 3 KM6,00aantal2018
Café - aantal 5 KM9,70aantal2018
Cafetaria - afstand0,60kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM2,30aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM13,10aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM15,30aantal2018
Hotel - afstand2,20kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM1,20aantal2018
Hotel - aantal 10 KM9,90aantal2018
Hotel - aantal 20 KM50,30aantal2018
Restaurant - afstand0,60kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM3,00aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM14,50aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM20,70aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand11,50kilometer2018
Podiumkunsten - afstand1,00kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,80aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM3,20aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM18,00aantal2018
Museum - afstand4,90kilometer2018
Museum - aantal 5 KM0,70aantal2018
Museum - aantal 10 KM2,30aantal2018
Museum - aantal 20 KM13,50aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,90kilometer2018
Huisartsenpost - afstand9,20kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM2,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM9,60aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM10,40aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand9,20kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM4,30aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand9,20kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM0,90aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM7,00aantal2018
Apotheek - afstand1,00kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,60kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM4,20aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM17,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM19,00aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,60kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM3,90aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM15,30aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM18,50aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,60kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM2,20aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM7,80aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM9,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,30kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM1,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM1,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM9,60aantal2018
VMBO - afstand1,30kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM1,00aantal2018
VMBO - aantal 5 KM1,00aantal2018
VMBO - aantal 10 KM8,70aantal2018
HAVO VWO - afstand1,30kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM1,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM1,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM4,60aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand4,60kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM2,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM4,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM26,90aantal2018
Zwembad - afstand1,30kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand13,90kilometer2018
Bioscoop - afstand1,50kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM1,00aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM1,10aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM6,60aantal2018
Sauna - afstand9,80kilometer2018
Zonnebank - afstand1,50kilometer2018
Aantal adressen5.977aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,90kilometer2018
Treinstation - afstand1,30kilometer2018
Overstapstation - afstand11,00kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,20kilometer2018
Brandweer - afstand1,50kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,70kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,90aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM8,60aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM9,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,70kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM3,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM15,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM16,60aantal2018
Warenhuis - afstand1,90kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,10aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM4,90aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM22,30aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode5684string2020
Omgevingsadressendichtheid1.522gemiddelde2020
Stedelijkheid2categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.825aantal2020
Niet bewoonde woningen80aantal2020
Woningen voor 1945195aantal2020
Woningen 1945 tot 19651.110aantal2020
Woningen 1965 tot 19751.500aantal2020
Woningen 1975 tot 1985410aantal2020
Woningen 1985 tot 1995705aantal2020
Woningen 1995 tot 2005230aantal2020
Woningen 2005 tot 2015300aantal2020
Woningen 2015 en later375aantal2020
Meergezinswoningen745aantal2020
% Huurwoningen40%percentage2020
% Koopwoningen60%percentage2020
Huurwoningen corporatie1.465aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€277.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Best.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 5684. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Best
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Best. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Best
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Best:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2021. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Best:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Best. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Best. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Best. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 5684