Statistieken postcode 5705

Aantal inwoners per jaar
(74% groei!)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 5705, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 5705 is tussen 2003 en 2022 met 890 personen toegenomen (afgerond is dat 74%): van 1.195 in 2003 tot 2.085 in 2022.

Over postcode 5705

Postcode 5705 ligt binnen de gemeente Helmond. Postcode 5705 telt 2.085 inwoners en 1.025 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 1,80 personen. Er zijn 985 woningen in postcodegebied 5705 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €179.000. Postcodegebied 5705 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 5701, 5703, 5704, 5706, 5709 en 5715. Bekijk de straatnamen voor postcode 5705 in de tabel met adressen in Helmond. De numerieke (viercijferige) postcode 5705 telt 91 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 5705
Kaart van het postcodegebied 5705. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 5705 binnen de gemeente Helmond. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 5705


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 5705 in 2022 is 2.085. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Helmond. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 5705


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 2.264 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 5705 telt in totaal 2.264 adressen, met 2.243 verblijfsobjecten, 20 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 5705. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 5705. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 5705

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 5705. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 91 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 9 numerieke postcodes in de gemeente Helmond.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
5705AB1935
5705AC2345
5705AD1410
5705AE15< 5
5705AJ16< 5

Toon alle 91 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 5705

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 5705 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
1e Hogedijk4
1e Indumaweg15
1e Tussendijk15
2e Indumaweg10
2e Tussendijk11

Toon alle 71 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Helmond


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Helmond bestaat uit 9 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 5705 telt 2.264 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 5705


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 5705


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 5705 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 5705 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 5705 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning980gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.400gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens1.025aantal2020
Huishoudens eenpersoons495aantal2020
Huishoudens meerpersoons295aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen80aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen150aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote1,80gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen20-60 onder midden tot middencategorie2018
% laag huishoudinkomen55%percentage2018
% hoog huishoudinkomen9%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering265aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.085aantal2021
Mannen1.015aantal2020
Vrouwen870aantal2020
0 tot 15 jaar220aantal2021
15 tot 25 jaar230aantal2021
25 tot 45 jaar715aantal2021
45 tot 65 jaar555aantal2021
65 jaar of ouder365aantal2021
Geboorte totaal20aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond70%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond20%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond20%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,00kilometer2018
Café - aantal 1 KM2,80aantal2018
Café - aantal 3 KM32,30aantal2018
Café - aantal 5 KM42,20aantal2018
Cafetaria - afstand0,90kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM4,10aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM63,30aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM80,30aantal2018
Hotel - afstand0,90kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM3,90aantal2018
Hotel - aantal 10 KM8,60aantal2018
Hotel - aantal 20 KM47,90aantal2018
Restaurant - afstand0,80kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM3,90aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM45,10aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM64,00aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand14,50kilometer2018
Podiumkunsten - afstand1,70kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM12,90aantal2018
Museum - afstand1,50kilometer2018
Museum - aantal 5 KM2,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM2,30aantal2018
Museum - aantal 20 KM12,40aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,20kilometer2018
Huisartsenpost - afstand2,40kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM11,50aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM19,40aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand2,40kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM4,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand2,40kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM8,00aantal2018
Apotheek - afstand1,50kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,30kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,20aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM9,50aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM35,30aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand1,30kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0,30aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM14,60aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM41,60aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand1,50kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Basisschool - aantal 3 KM9,20aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM25,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,20kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM3,90aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM6,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM10,50aantal2018
VMBO - afstand1,20kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM3,70aantal2018
VMBO - aantal 5 KM5,20aantal2018
VMBO - aantal 10 KM9,20aantal2018
HAVO VWO - afstand1,20kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM1,80aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM2,20aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM4,20aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand1,70kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM1,90aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM4,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM25,00aantal2018
Zwembad - afstand2,40kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand17,40kilometer2018
Bioscoop - afstand0,90kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM2,00aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM2,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM5,00aantal2018
Sauna - afstand5,30kilometer2018
Zonnebank - afstand1,60kilometer2018
Aantal adressen2.080aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,60kilometer2018
Treinstation - afstand1,00kilometer2018
Overstapstation - afstand1,00kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,80kilometer2018
Brandweer - afstand1,50kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,70kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,50aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM13,80aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM23,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,70kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM3,40aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM62,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM90,90aantal2018
Warenhuis - afstand1,60kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,60aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM4,80aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM19,90aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode5705string2020
Omgevingsadressendichtheid1.370gemiddelde2020
Stedelijkheid3categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad985aantal2020
Niet bewoonde woningen40aantal2020
Woningen voor 194540aantal2020
Woningen 1945 tot 1965190aantal2020
Woningen 1965 tot 197525aantal2020
Woningen 1975 tot 198520aantal2020
Woningen 1985 tot 1995240aantal2020
Woningen 1995 tot 200520aantal2020
Woningen 2005 tot 2015375aantal2020
Woningen 2015 en later80aantal2020
Meergezinswoningen505aantal2020
% Huurwoningen70%percentage2020
% Koopwoningen30%percentage2020
Huurwoningen corporatie460aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€179.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Helmond.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"20-60 onder midden tot midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 5705. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Helmond
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Helmond. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Helmond
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Helmond:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Helmond:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Helmond. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Helmond. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Helmond. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 5705

  • Vorige postcode: 5704
  • Volgende postcode: 5706
  • Buurt Annabuurt en Suytkade in Helmond (meer dan 90% van de adressen in Annabuurt en Suytkade heeft postcode 5705)
  • Buurt Hoogeind in Helmond (meer dan 90% van de adressen in Hoogeind heeft postcode 5705)