Statistieken postcode 5761

Aantal inwoners per jaar
(10% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 5761, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 5761 is tussen 2003 en 2022 met 560 personen toegenomen (afgerond is dat 10%): van 5.495 in 2003 tot 6.055 in 2022.

Over postcode 5761

Postcode 5761 ligt binnen de gemeente Gemert-Bakel. Postcode 5761 telt 6.055 inwoners en 2.630 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,20 personen. Er zijn 2.225 woningen in postcodegebied 5761 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €313.000. Postcodegebied 5761 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 5425, 5703, 5709, 5735, 5752 en 5763. Bekijk de straatnamen voor postcode 5761 in de tabel met adressen in Gemert-Bakel. De numerieke (viercijferige) postcode 5761 telt 158 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 5761
Kaart van het postcodegebied 5761. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 5761 binnen de gemeente Gemert-Bakel. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 5761


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 5761 in 2022 is 6.055. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Gemert-Bakel. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 5761


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 2.833 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 5761 telt in totaal 2.833 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 5761. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 5761. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 5761

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 5761. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 158 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 8 numerieke postcodes in de gemeente Gemert-Bakel.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
5761AA1020
5761AB2040
5761AC1330
5761AD65
5761AH1220

Toon alle 158 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 5761

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 5761 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Aarle-Rixtelseweg3
Achter de Molen10
Akkerroosstraat27
Auerschootseweg28
Bakelsebrug13

Toon alle 121 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Gemert-Bakel


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Gemert-Bakel bestaat uit 8 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 5761 telt 2.833 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 5761


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 5761


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 5761 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 5761 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 5761 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.490gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.460gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens2.630aantal2020
Huishoudens eenpersoons845aantal2020
Huishoudens meerpersoons885aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen125aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen765aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,20gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen36%percentage2018
% hoog huishoudinkomen21%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering345aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners6.055aantal2021
Mannen3.065aantal2020
Vrouwen2.900aantal2020
0 tot 15 jaar920aantal2021
15 tot 25 jaar570aantal2021
25 tot 45 jaar1.565aantal2021
45 tot 65 jaar1.690aantal2021
65 jaar of ouder1.310aantal2021
Geboorte totaal50aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,60kilometer2018
Café - aantal 1 KM2,70aantal2018
Café - aantal 3 KM5,10aantal2018
Café - aantal 5 KM6,70aantal2018
Cafetaria - afstand0,90kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM3,30aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM5,20aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM7,90aantal2018
Hotel - afstand1,00kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM1,00aantal2018
Hotel - aantal 10 KM8,00aantal2018
Hotel - aantal 20 KM28,50aantal2018
Restaurant - afstand1,00kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM1,40aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM2,30aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM4,90aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand20,80kilometer2018
Podiumkunsten - afstand7,40kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM3,90aantal2018
Museum - afstand6,80kilometer2018
Museum - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Museum - aantal 10 KM3,90aantal2018
Museum - aantal 20 KM7,10aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,10kilometer2018
Huisartsenpost - afstand6,60kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,60aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM1,00aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM2,30aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand8,50kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM3,30aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand6,10kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM3,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM6,30aantal2018
Apotheek - afstand1,10kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,90kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM1,30aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM2,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM5,90aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,90kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM1,90aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM3,40aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM7,90aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,90kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM1,30aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM2,40aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM4,80aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand5,90kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM0,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM13,40aantal2018
VMBO - afstand5,90kilometer2018
VMBO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 5 KM0,10aantal2018
VMBO - aantal 10 KM11,10aantal2018
HAVO VWO - afstand6,50kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 10 KM4,70aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand7,30kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM2,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM4,50aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM25,80aantal2018
Zwembad - afstand6,80kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand23,90kilometer2018
Bioscoop - afstand8,00kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM2,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM2,80aantal2018
Sauna - afstand6,70kilometer2018
Zonnebank - afstand5,90kilometer2018
Aantal adressen2.828aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,50kilometer2018
Treinstation - afstand6,40kilometer2018
Overstapstation - afstand7,90kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,10kilometer2018
Brandweer - afstand1,30kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand1,00kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,20aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM2,30aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM4,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,80kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM4,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM6,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM9,10aantal2018
Warenhuis - afstand6,90kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Warenhuis - aantal 10 KM3,30aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM14,70aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode5761string2020
Omgevingsadressendichtheid471gemiddelde2020
Stedelijkheid5categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.225aantal2020
Niet bewoonde woningen80aantal2020
Woningen voor 1945190aantal2020
Woningen 1945 tot 1965210aantal2020
Woningen 1965 tot 1975475aantal2020
Woningen 1975 tot 1985425aantal2020
Woningen 1985 tot 1995315aantal2020
Woningen 1995 tot 2005275aantal2020
Woningen 2005 tot 2015265aantal2020
Woningen 2015 en later70aantal2020
Meergezinswoningen335aantal2020
% Huurwoningen20%percentage2020
% Koopwoningen80%percentage2020
Huurwoningen corporatie285aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€313.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gemert-Bakel.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 5761. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Gemert-Bakel
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Gemert-Bakel. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Gemert-Bakel
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Gemert-Bakel:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Gemert-Bakel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Gemert-Bakel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gemert-Bakel. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Gemert-Bakel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 5761