Informatie postcode 7256:

Informatie postcode 7256:

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 7256. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 7256. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 7256

Postcode 7256 ligt binnen de gemeente Bronckhorst. Postcode 7256 telt 1.410 inwoners en 605 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,30 personen. Er zijn 675 woningen in postcodegebied 7256 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €273.000. Postcodegebied 7256 grenst aan de volgende 4 postcodegebieden: 6999, 7021, 7227 en 7255. Bekijk de straatnamen voor postcode 7256 in de tabel met adressen in Bronckhorst. De numerieke (viercijferige) postcode 7256 telt 51 volledige postcodes van zes posities.

Aantal inwoners per jaar (9% daling)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 7256, jaren 2011 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in postcode 7256 is tussen 2011 en 2020 met 145 personen afgenomen (afgerond is dat 9%): van 1.555 in 2011 tot 1.410 in 2020.

Kaart van postcodegebied 7256
Kaart van het postcodegebied 7256. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 7256 binnen de gemeente Bronckhorst. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 7256


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 7256 in 2020 is 1.410. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Bronckhorst. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2011 tot en met 2020.

Vrouwen en mannen in postcode 7256


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 699 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Postcode 7256 telt in totaal 699 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Postcode 7256.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

675 woningen & 699 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 7256

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2021 en het aantal inwoners per 2018 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 7256. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 51 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 10 numerieke postcodes in de gemeente Bronckhorst.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
7256AA2560
7256AB1425
7256AC1525
7256AD1840
7256AE2455

Toon alle 51 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 7256

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 7256 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Akkermanstraat2
Boeijinkweg5
Branderhorstweg3
Broenenbergweg3
Bronkhorsterstraat10

Toon alle 35 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Bronckhorst


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Bronckhorst bestaat uit 17 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Bronckhorst (postcode 7256 behoort met 699 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 7256


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2020 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 7256


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2020 in postcode 7256 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 7256 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2020.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3895 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.620gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.400gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens605aantal2020
Huishoudens eenpersoons160aantal2020
Huishoudens meerpersoons230aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen30aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen180aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,30gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen29%percentage2018
% hoog huishoudinkomen21%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering55aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.410aantal2020
Mannen725aantal2020
Vrouwen685aantal2020
0 tot 15 jaar190aantal2020
15 tot 25 jaar160aantal2020
25 tot 45 jaar265aantal2020
45 tot 65 jaar455aantal2020
65 jaar of ouder335aantal2020
Geboorte totaal5aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond100%percentage2020
% Westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,70kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,80aantal2018
Café - aantal 3 KM2,30aantal2018
Café - aantal 5 KM3,10aantal2018
Cafetaria - afstand2,90kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Cafetaria - aantal 3 KM2,60aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM4,40aantal2018
Hotel - afstand2,70kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM1,00aantal2018
Hotel - aantal 10 KM8,90aantal2018
Hotel - aantal 20 KM43,60aantal2018
Restaurant - afstand1,30kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,20aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM4,80aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM9,00aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand30,80kilometer2018
Podiumkunsten - afstand8,00kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KM3,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM5,80aantal2018
Museum - afstand6,30kilometer2018
Museum - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Museum - aantal 10 KM2,90aantal2018
Museum - aantal 20 KM13,40aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,00kilometer2018
Huisartsenpost - afstand7,20kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM2,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM3,10aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand7,20kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand7,20kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM1,20aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM5,90aantal2018
Apotheek - afstand2,70kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand2,00kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM2,70aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM4,50aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,60kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0,80aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM4,60aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM8,50aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,60kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM0,80aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM4,70aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM6,40aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand7,30kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM8,70aantal2018
VMBO - afstand7,30kilometer2018
VMBO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 10 KM7,70aantal2018
HAVO VWO - afstand7,30kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 10 KM3,90aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand11,60kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Attractiepark - aantal 20 KM3,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM21,40aantal2018
Zwembad - afstand5,80kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand31,70kilometer2018
Bioscoop - afstand8,20kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM1,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM3,00aantal2018
Sauna - afstand8,70kilometer2018
Zonnebank - afstand6,30kilometer2018
Aantal adressen699aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand0,90kilometer2018
Treinstation - afstand9,40kilometer2018
Overstapstation - afstand17,30kilometer2018
Bibliotheek - afstand3,00kilometer2018
Brandweer - afstand2,80kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand2,50kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Supermarkt - aantal 3 KM1,40aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM3,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,90kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM5,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM8,70aantal2018
Warenhuis - afstand2,90kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM2,10aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM5,00aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM16,60aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode7256string2020
Omgevingsadressendichtheid184gemiddelde2020
Stedelijkheid5categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad675aantal2020
Niet bewoonde woningen75aantal2020
Woningen voor 1945155aantal2020
Woningen 1945 tot 1965120aantal2020
Woningen 1965 tot 1975180aantal2020
Woningen 1975 tot 198575aantal2020
Woningen 1985 tot 199565aantal2020
Woningen 1995 tot 200550aantal2020
Woningen 2005 tot 201525aantal2020
Woningen 2015 en latergeen dataaantalgeen data
Meergezinswoningen125aantal2020
% Huurwoningen30%percentage2020
% Koopwoningen70%percentage2020
Huurwoningen corporatie70aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€273.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Bronckhorst.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 7256. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Bronckhorst
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Bronckhorst. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Bronckhorst
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Bronckhorst:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2020. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Bronckhorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Bronckhorst. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bronckhorst. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Bronckhorst. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 7256