Informatie postcode 8219:

Informatie postcode 8219:

Hier vind je informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 8219. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 8219


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 8219. Het totaal aantal inwoners voor postcode 8219 is 2.605.

Woningen naar bouwjaar voor postcode 8219


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2017 per leeftijdscategorie.

Autochtoon of migratie in postcode 8219


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 8219 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Vrouwen en mannen in postcode 8219


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2017 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2017. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Lelystad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Lelystad. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lelystad. Met verschillende handige overzichten voor alle wijken en buurten en alle jaren sinds !

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor postcode 8219 voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Meer informatie voor postcode 8219

 • Vorige postcode: 8218
 • Volgende postcode: 8221
 • Buurt Flevobos in Lelystad (niet bekend van de adressen in Flevobos heeft postcode 8219)
 • Buurt Edelhert-, Runder-, Wisent-, Elandweg in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Edelhert-, Runder-, Wisent-, Elandweg heeft postcode 8219, dit zijn de postcodes: 8219PH, 8219PJ, 8219PK en 8219PL)
 • Buurt Dronterweg-Zeeasterweg in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Dronterweg-Zeeasterweg heeft postcode 8219)
 • Buurt Edelhertweg-Runderweg in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Edelhertweg-Runderweg heeft postcode 8219)
 • Buurt Plavuizenweg-Visvijverweg in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Plavuizenweg-Visvijverweg heeft postcode 8219)
 • Buurt Larserbos, Rietweg in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Larserbos, Rietweg heeft postcode 8219, dit zijn de postcodes: 8219PT, 8219PV en 8219PX)
 • Buurt Lisdodde-, Dronter-, Zeeasterweg, -pad in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Lisdodde-, Dronter-, Zeeasterweg, -pad heeft postcode 8219, dit zijn de postcodes: 8219PM, 8219PN, 8219PR en 8219PX)
 • Buurt Pijlstaartweg in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Pijlstaartweg heeft postcode 8219)
 • Buurt Landerijen Zuid/Oost in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Landerijen Zuid/Oost heeft postcode 8219, dit zijn de postcodes: 8219BA, 8219BB, 8219BC, 8219BD, 8219BE, 8219BG, 8219BH, 8219BJ, 8219BK, 8219BL, 8219BM, 8219BN en 8219BP)
 • Buurt Landerijen Noord/Oost in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Landerijen Noord/Oost heeft postcode 8219, dit zijn de postcodes: 8219AA, 8219AB, 8219AC, 8219AD, 8219AE, 8219AG, 8219AH, 8219AJ, 8219AK, 8219AL, 8219AM, 8219AN, 8219AP, 8219AR, 8219AS, 8219AT, 8219AV, 8219AW, 8219AX en 8219HA)
 • Buurt Industrieterrein Oostervaart Oost in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Industrieterrein Oostervaart Oost heeft postcode 8219, dit zijn de postcodes: 8219PH en 8219PZ)
 • Buurt Overijsselse Hout, Hoefslag, Hondsdraf in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Overijsselse Hout, Hoefslag, Hondsdraf heeft postcode 8219, dit zijn de postcodes: 8212AZ, 8219PV en 8219PW)
 • Buurt Buitenhof in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Buitenhof heeft postcode 8219, dit zijn de postcodes: 8219CA, 8219CB, 8219CC, 8219CD, 8219CE, 8219CG, 8219DA, 8219DB en 8219DC)
 • Buurt Visvijver-, Bijl-, Klokbeker-, Plavuizen in Lelystad (meer dan 90% van de adressen in Visvijver-, Bijl-, Klokbeker-, Plavuizen heeft postcode 8219, dit zijn de postcodes: 8219PA, 8219PB, 8219PC, 8219PD, 8219PE en 8219PG)
 • Buurt Vlotgrasweg-Natuurpark Lelystad in Lelystad (81%-90% van de adressen in Vlotgrasweg-Natuurpark Lelystad heeft postcode 8219)
 • Buurt Vlotgrasweg in Lelystad (81%-90% van de adressen in Vlotgrasweg heeft postcode 8219, dit zijn de postcodes: 8218NA, 8218NZ, 8219PP en 8219PT)
 • Buurt Gelderse en Overijsselse Hout in Lelystad (71%-80% van de adressen in Gelderse en Overijsselse Hout heeft postcode 8219)
 • Buurt Natuurpark Lelystad in Lelystad (61%-70% van de adressen in Natuurpark Lelystad heeft postcode 8219, dit zijn de postcodes: 8218NA, 8219PN en 8219PP)

Over postcode 8219

Postcode 8219 telt 2.605 inwoners waarvan 80% autochtonen. Er zijn 1.250 woningen en de gemiddelde huishoudgroote is 3,1 personen. Het mediaan huishoudinkomen is "Boven midden".


Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kenmerken van de woningen in Lelystad
Informatie over de woningen per 2017 in deze op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Lelystad. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Lelystad:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Lelystad. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Brongegevens laatst gewijzigd 15-11-2018 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!