Statistieken postcode 8465

Aantal inwoners per jaar
Er zijn 1.910 inwoners in 2022 in het postcodegebied 8465.
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar in postcodegebied 8465 op basis van de bevokingsdata van het CBS.

De bevolking van het postcodegebied 8465 is met 110 inwoners afgenomen van 2.020 inwoners in 2003 tot 1.910 inwoners in 2022 (dat is een daling van 5,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2003 tot en met 2022 was -6 inwoners (-0,29%).

Over postcode 8465

Postcode 8465 ligt binnen de gemeente De Fryske Marren. Postcode 8465 telt 1.910 inwoners en 790 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,50 personen. Er zijn 790 woningen in postcodegebied 8465 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €257.000. Postcodegebied 8465 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 8447, 8461, 8464, 8466, 8467 en 8506. Bekijk de straatnamen voor postcode 8465 in de tabel met adressen in De Fryske Marren. De numerieke (viercijferige) postcode 8465 telt 53 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 8465
Kaart van het postcodegebied 8465. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 8465 binnen de gemeente De Fryske Marren. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 8465


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 8465 in 2022 is 1.910. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente De Fryske Marren. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 8465


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 1.058 totaal in het postcodegebied 8465

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 8465 telt in totaal 1.058 adressen, met 903 verblijfsobjecten en 155 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 8465. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 8465. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 8465

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 8465. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 53 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 10 numerieke postcodes in de gemeente De Fryske Marren.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
8465HP1< 5
8465MA1340
8465MB1030
8465NM1945
8465NN13740

Toon alle 53 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 8465

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 8465 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Appelhôf25
Baalder19
Badweg156
Baggelbak10
Bûgel36

Toon alle 30 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Advertentie:

Aantal adressen per postcode, gemeente De Fryske Marren


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente De Fryske Marren bestaat uit 54 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente De Fryske Marren (postcode 8465 behoort met 1.058 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 8465


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 8465


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 8465 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 8465 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 8465. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 5 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in het postcodegebied 8465
Er zijn 23 elektrische auto’s in mei 2023 in het postcodegebied 8465.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in het postcodegebied 8465 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 23 elektrische auto’s in het postcodegebied 8465. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in het postcodegebied 8465 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.054 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in het postcodegebied 8465 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 8465 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.609 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 8465 (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.112 voertuigen van het type ‘personenauto’ in het postcodegebied 8465 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 8465 geregistreerd staat.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 8465 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.450gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.950gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens790aantal2020
Huishoudens eenpersoons180aantal2020
Huishoudens meerpersoons290aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen50aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen270aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,50gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen28%percentage2018
% hoog huishoudinkomen24%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering80aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.910aantal2021
Mannen995aantal2020
Vrouwen950aantal2020
0 tot 15 jaar305aantal2021
15 tot 25 jaar215aantal2021
25 tot 45 jaar385aantal2021
45 tot 65 jaar580aantal2021
65 jaar of ouder425aantal2021
Geboorte totaal15aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2020
% Westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,70kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,80aantal2018
Café - aantal 3 KM1,30aantal2018
Café - aantal 5 KM19,30aantal2018
Cafetaria - afstand0,60kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM1,50aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM2,10aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM18,80aantal2018
Hotel - afstand6,30kilometer2018
Hotel - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Hotel - aantal 10 KM5,20aantal2018
Hotel - aantal 20 KM27,60aantal2018
Restaurant - afstand1,00kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,60aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM2,50aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM26,30aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand19,20kilometer2018
Podiumkunsten - afstand4,40kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM0,90aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM3,90aantal2018
Museum - afstand4,70kilometer2018
Museum - aantal 5 KM0,90aantal2018
Museum - aantal 10 KM4,00aantal2018
Museum - aantal 20 KM10,30aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,70kilometer2018
Huisartsenpost - afstand4,00kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,90aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM1,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM3,50aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand4,00kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM1,20aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand4,00kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM2,40aantal2018
Apotheek - afstand3,90kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,70kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,90aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM1,20aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM10,40aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,60kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM2,60aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM4,40aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM15,90aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,60kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM1,70aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM2,60aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM13,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand3,70kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM0,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM5,60aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM11,00aantal2018
VMBO - afstand3,70kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM0,20aantal2018
VMBO - aantal 5 KM5,60aantal2018
VMBO - aantal 10 KM11,00aantal2018
HAVO VWO - afstand3,90kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM2,10aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM3,00aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand6,90kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM2,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM4,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM17,60aantal2018
Zwembad - afstand5,50kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand7,50kilometer2018
Bioscoop - afstand5,00kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM0,50aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM1,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM2,00aantal2018
Sauna - afstand9,10kilometer2018
Zonnebank - afstand25,50kilometer2018
Aantal adressen904aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,30kilometer2018
Treinstation - afstand3,90kilometer2018
Overstapstation - afstand3,90kilometer2018
Bibliotheek - afstand4,80kilometer2018
Brandweer - afstand5,60kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,70kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM0,90aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM1,00aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM7,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,70kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM1,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM24,50aantal2018
Warenhuis - afstand4,80kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM0,60aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM2,00aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM6,10aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode8465string2020
Omgevingsadressendichtheid225gemiddelde2020
Stedelijkheid5categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad790aantal2020
Niet bewoonde woningen15aantal2020
Woningen voor 1945130aantal2020
Woningen 1945 tot 196565aantal2020
Woningen 1965 tot 1975105aantal2020
Woningen 1975 tot 1985120aantal2020
Woningen 1985 tot 1995210aantal2020
Woningen 1995 tot 200585aantal2020
Woningen 2005 tot 201560aantal2020
Woningen 2015 en later5aantal2020
Meergezinswoningen30aantal2020
% Huurwoningen20%percentage2020
% Koopwoningen80%percentage2020
Huurwoningen corporatie115aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€257.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente De Fryske Marren.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 8465. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente De Fryske Marren
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente De Fryske Marren. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in De Fryske Marren
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken De Fryske Marren:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over De Fryske Marren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in De Fryske Marren. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Fryske Marren. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in De Fryske Marren. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 8465