Data postcode 8871: meer dan 100 onderwerpen!

Data postcode 8871: meer dan 100 onderwerpen!

Kerncijfers postcode 8871
Adressen, panden, percelen, woningen, huishoudens en inwoners.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van de belangrijkste cijfers van het Kadaster en het CBS* voor het postcodegebied 8871.


Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor het postcodegebied 8871.

Postcode 8871AantalBronJaar data
Aantal postcodes1CBS en Kadaster2023
Adressen met postcode6Kadaster2023
Adressen met woonfunctie6Kadaster2023
Panden6Kadaster2023
Percelen6Kadaster2023
Woningvoorraad5CBS2022
Huishoudens5CBS2022
Inwoners10CBS2023

Op deze pagina vind je een kaart van het postcodegebied 8871, de data over meer dan 100 onderwerpen voor het postcodegebied 8871 en een overzicht van de belangrijkste gegevens voor alle postcodes binnen het postcodegebied 8871.

Definities
Over het postcodegebied 8871

Postcode 8871 ligt binnen de gemeente Harlingen. Postcode 8871 telt 10 inwoners en 5 huishoudens met een gemiddelde huishoudgrootte van 2,2 personen. Er zijn 5 woningen in het postcodegebied 8871 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €343.000. Bekijk de straatnamen voor postcode 8871 in de tabel met alle adressen in de gemeente Harlingen.De numerieke (viercijferige) postcode 8871 telt één volledige postcodes van zes posities.

Postcode 8871 op de kaart
Kaart van de omgeving van het postcodegebied 8871.
Afbeelding van het postcodegebied 8871 op de kaart.

Bovenstaande afbeelding toont de kaart van het postcodegebied 8871. Klik op de kaart om de kaart met alle postcodes binnen de gemeente Harlingen te tonen.

Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente Harlingen of voor heel Nederland.

Vorige postcode Volgende postcode

Advertentie:

Postcodes binnen het postcodegebied 8871
Tabel met de enige postcode die binnen het postcodegebied 8871 valt.
PostcodeInwonersHuishoudensAdressenWoningenWoningwaardeInkomenAfstand tot boodschappen
8871NT15565€343.000onclassificeerbaar3,5KM

Bovenstaande tabel toont enkele van de meer dan 100 onderwerpen die voor de postcodes in het postcodegebied 8871 bekend zijn. De cijfers over inwoners, huishoudens en woningen zijn afgerond op vijftallen. Klik op de postcode om de pagina met alle gegevens voor die postcode te tonen.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Harlingen
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in postcodegebied 8871 was €343.000 in 2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in het postcodegebied 8871.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor het postcodegebied 8871:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde postcode 8871% verschil
2022€343.0005,9%
2021€324.0004,85%
2020€309.0005,8%
2019€292.0006,2%
2018€275.0005,4%
2017€261.0000%
2016€261.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in het postcodegebied 8871 is met €82.000 gegroeid van €261.000 in 2016 tot €343.000 in 2022 (dat is een groei van 31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2016 tot en met 2022 was €13.666 (4,68%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Harlingen.

Toelichting
Aantal inwoners per jaar
Postcodegebied 8871 telt 10 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor het postcodegebied 8871.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor het postcodegebied 8871:

JaarAantal inwoners postcode 8871% verschil
2023100%
202210-33%
20211550%
2020100%
2019100%
201810-33%
2017150%
2016150%
2015150%
20141550%
201310-33%
201215-25%
20112033%
2010150%
200915-40%
2008250%
2007250%
2006250%
20052525%
200420100%
200310-33%
200215-40%
20012525%
2000200%
199920-20%
199825geen data

Het aantal inwoners in het postcodegebied 8871 is met 15 inwoners afgenomen van 25 inwoners in 1998 tot 10 inwoners in 2023 (dat is een afname van 60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1998 tot en met 2023 was -1 inwoners (1,00%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Harlingen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in het postcodegebied 8871:

In 1998 waren er 25 inwoners in het postcodegebied 8871. Het aantal van 25 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1998 tot en met 2023. In 2001 was het aantal ook op het hoogste punt van 25 inwoners. In 2003 is het aantal gedaald tot 10 inwoners. Dit is een daling van 15 (-60%) ten opzichte van 2001, ten opzichte van het vorige jaar (2002) is het verschil -5 (-33%). Het aantal van 10 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2005 is het aantal gestegen tot 25 inwoners. De stijging ten opzichte van 2003 is 15 (150%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2004) is 5 (25%). Het aantal inwoners blijft 25 tot en met 2008. In 2013 is het aantal gedaald tot 10 inwoners. Dit is een daling van 15 (-60%) ten opzichte van 2008, ten opzichte van het vorige jaar (2012) is het verschil -5 (-33%). In 2018 was het aantal ook op het laagste punt van 10 inwoners. In 2019 was het aantal ook op het laagste punt van 10 inwoners. In 2020 was het aantal ook op het laagste punt van 10 inwoners. In 2022 was het aantal ook op het laagste punt van 10 inwoners. In 2023 was het aantal ook op het laagste punt van 10 inwoners.

Vrouwen en mannen in het postcodegebied 8871
67% van de inwoners in het postcodegebied 8871 staat als vrouw geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht (klik op de vlakken in de donutgrafiek om de aantallen te zien).

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Bevolking naar leeftijd in het postcodegebied 8871
Postcode 8871 telt 5 inwoners in de leeftijdsgroep 25-45 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is afgerond op vijftallen en wordt alleen getoond bij minimaal vijf inwoners. De download voor de gemeente Harlingen bevat veel meer leeftijdgegevens: Er is een document met het aantal inwoners in de gemeente per levensjaar en met een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht. Daarnaast bevat het document met postcodedata het aantal inwoners voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van ‘0 tot 5 jaar’ tot en met ‘90 jaar en ouder’ per viercijferige (numerieke) postcode voor alle jaren in de periode van 1998 tot en met 2023.

Advertentie:

Gemiddelde huishoudgrootte
Er wonen gemiddeld 2,2 personen per huishouden in het postcodegebied 8871.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde grootte van huishoudens per gebied. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op het gemiddeld aantal personen in een huishouden. De gegevens gelden voor 2022.

De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 1 postcodegebied (blauw), 1 postcode5gebied (roze), 1 gemeente (geel), 1 provincie (bruin) en 1 land (grijs). Het postcodegebied 8871 wordt in het rood weergegeven.

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
In 2021 was het gemiddelde jaarlijkse aardgasverbruik per woning in het postcodegebied 8871 2.960 m³ en het gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning was 4.980 kWh.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde elektriciteitsverbruik en het gemiddelde aardgasverbruik per woning per jaar. De gegevens gelden voor 2021. Het gemiddelde energieverbruik in het postcodegebied 8871 wordt vergeleken met dat in het grotere postcodegebied 88714, de gemeente Harlingen, de provincie Friesland en Nederland.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik van aardgas in m³. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen in het postcodegebied 8871 en de andere gebieden.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in het postcodegebied 8871 zijn G (3 adressen) en F (2 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in het postcodegebied 8871. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in het postcodegebied 8871: 3 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Harlingen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in het postcodegebied 8871.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 8871. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Inkomensdata

Het mediaan inkomen per huishouden in het postcodegebied 8871 is onbekend omdat het aantal huishoudens in het postcodegebied 8871 te klein is om er betrouwbaar en in lijn met de regels van de AVG over te rapporteren.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 8871 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode8871Gebied2023
Adressen met postcode6Aantal2023
Adressen met woonfunctie6Aantal2023
Panden6Aantal2023
Percelen6Aantal2023
Omgevingsadressendichtheid46Gemiddelde2022
Stedelijkheid5Categorie2022
Huisnummer start1Aantal2023
Huisnummer eind7Aantal2023
Soort huisnummers reeksGemengdtekst2023
Aantal openbareruimtes1Aantal2023
Centrum(609400.3953738728, 7017528.389313407)Geometrie2023
Postcode48871Gebied2023
Soort regioPostcode4Categorie2023
GemeentecodeGM0072Gebied2023
GemeentenaamHarlingenGebied2023
ProvinciecodePV21Gebied2023
ProvincienaamFrieslandGebied2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het postcodegebied 8871. De gebiedsafbakening van postcodes kan in de tijd wijzigen als gevolg van nieuwbouw, sloop en wijzigingen van gebouwen en openbare ruimtes binnen het gebied van de postcode 8871. Een postcodegebied kan bestaan uit enkel even huisnummers, uit alleen oneven huisnummers of uit zowel even als oneven huisnummers. Dit wordt aangegeven met de ‘soort huisnummers reeks’. En een postcodegebied kan in één of meerdere openbare ruimtes voorkomen. Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, stoep of trottoir zijn. Het kan ook gebieden betreffen die tussen gebouwen liggen, zoals binnenplaatsen. Het aantal openbare ruimtes geeft aan of een postcode in slechts één of in meerdere openbare ruimtes voorkomt. Met postcode5 wordt het numerieke deel van de postcode en de eerste letter bedoeld, dit zijn 5 posities. Met postcode4 wordt het numerieke deel van de postcode bedoeld.
InwonersWaardeEenheidJaar
Inwoners10Aantal2023
Mannen5Aantal2023
Vrouwen10Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar5Aantal2023
45 tot 65 jaar5Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Geboorte totaalgeen dataAantalgeen data
De inwonersaantallen voor het postcodegebied 8871 worden op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners. Bij minder dan vijf inwoners worden er geen gegevens weergegeven. Dit is gedaan in verband met de geheimhoudingsregels uit de AVG. Geboorte totaal toont het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in het postcodegebied 8871. Levendgeborenen zijn kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens5Aantal2022
Eenpersoonshuishoudensgeen dataAantalgeen data
Meerpersoonshuishoudensgeen dataAantalgeen data
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderengeen dataAantalgeen data
Meerpersoonshuishoudens met kinderengeen dataAantalgeen data
Huishoudens eenouder kinderengeen dataAantalgeen data
Huishoudens twee ouders kinderengeen dataAantalgeen data
Gemiddelde huishoudgrootte2,20Gemiddelde2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte eenpersoonshuishoudens1,00Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens met kinderen3,00Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens zonder kinderen2,00Gemiddelde2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomenonclassificeerbaarCategorie2019
Gemiddeld huishoudinkomengeen dataGemiddeldegeen data
% laag huishoudinkomen0%Percentage2019
% hoog huishoudinkomen0%Percentage2019
Inwoners met WW bijstand AO uitkeringgeen dataAantalgeen data
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5Aantal2022
Niet bewoonde woningengeen dataAantalgeen data
Meergezinswoningengeen dataAantalgeen data
% Huurwoningengeen dataPercentagegeen data
% Koopwoningengeen dataPercentagegeen data
Huurwoningen corporatiegeen dataAantalgeen data
Gemiddelde WOZ waarde€343.000Euro2022
WOZ klasse€300.000 tot €350.000Euro2022
Woningen voor 1945geen dataAantalgeen data
Woningen 1945 tot 1965geen dataAantalgeen data
Woningen 1965 tot 1975geen dataAantalgeen data
Woningen 1975 tot 1985geen dataAantalgeen data
Woningen 1985 tot 1995geen dataAantalgeen data
Woningen 1995 tot 2005geen dataAantalgeen data
Woningen 2005 tot 2015geen dataAantalgeen data
Woningen 2015 en latergeen dataAantalgeen data
De getoonde cijfers over woningen in het postcodegebied 8871 komen van het CBS en zijn aangevuld met extra woningdata van het Kadaster. Het CBS leidt de cijfers over de woningvoorraad af uit de BAG. Het CBS definieert een woning als een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan in totaal vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
MigratieWaardeEenheidJaar
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst100%Percentage2022
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst0%Percentage2022
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa0%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst0%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa0%Percentage2022
% Nederlandse achtergrond100%Percentage2021
% Westerse migratie achtergrond0%Percentage2021
% Niet-westerse migratie achtergrond0%Percentage2021
Totaal inwoners naar achtergrond10Aantal2023
Nederlandse achtergrond10Aantal2023
Met migratieachtergrond0Aantal2023
Migratieachtergrond Afrika0Aantal2023
Migratieachtergrond Amerika0Aantal2023
Migratieachtergrond Azië0Aantal2023
Migratieachtergrond Europa0Aantal2023
Migratieachtergrond Europese Unie0Aantal2023
Migratieachtergrond Oceanië0Aantal2023
Migratieachtergrond Antillen0Aantal2023
Migratieachtergrond België0Aantal2023
Migratieachtergrond Duitsland0Aantal2023
Migratieachtergrond Indonesië0Aantal2023
Migratieachtergrond Marokko0Aantal2023
Migratieachtergrond Polen0Aantal2023
Migratieachtergrond Suriname0Aantal2023
Migratieachtergrond Turkije0Aantal2023
Niet-westerse migratieachtergrond0Aantal2023
Overige niet-westerse migratieachtergrond0Aantal2023
Overige westerse migratieachtergrond0Aantal2023
Westerse migratieachtergrond0Aantal2023
De onderwerpen binnen de categorie migratie gaan over de herkomst van personen. Iemands herkomst geeft weer in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. De herkomst van personen die in Nederland geboren zijn, wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning2.960Gemiddeld jaarverbruik in m³2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning4.980gemiddeld jaarverbruik in kWh2021
Energielabels Definitief1Aantal2023
Energielabels Voorlopig5Aantal2023
Energielabels Onbepaald0Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A0Aantal2023
Energielabels B1Aantal2023
Energielabels C0Aantal2023
Energielabels D0Aantal2023
Energielabels E0Aantal2023
Energielabels F2Aantal2023
Energielabels G3Aantal2023
De onderwerpen in de categorie energie geven aan wat het gemiddelde energieverbruik per jaar in het postcodegebied 8871 is en hoeveel panden in het postcodegebied 8871 welk type energielabel hebben. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. De data over energieverbruik komt van het CBS, de data over energielabels komt van de RVO.
Pand bouwperiodeWaardeEenheidJaar
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19254Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19701Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 20001Aantal2023
Panden 2000 tot 20100Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
De pand bouwperiode toont het percentage van de adressen in in het postcodegebied 8871 dat in de BAG data van het Kadaster in een bepaalde periode gebouwd is.
WoningtypeWaardeEenheidJaar
Woningtype appartement0Aantal2023
Woningtype tussen of geschakelde woning0Aantal2023
Woningtype hoekwoning0Aantal2023
Woningtype tweeonder1kap0Aantal2023
Woningtype vrijstaande woning6Aantal2023
Woningtype standplaats0Aantal2023
Woningtype ligplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype niet van toepassing0Aantal2023
Het woningtype toont het percentage van de adressen dat in de BAG data van het Kadaster een bepaald woningtype heeft. De woningtypering bestaat uit de volgende typen woningen:  appartement,  hoekwoning,  twee-onder-één-kapwoning,  tussen- of geschakelde woning,  vrijstaande woning. Het type woning is geografisch-algoritmisch bepaald.
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand4,20Kilometer2020
Huisartsenpost - afstand24,90Kilometer2020
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM0Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM4Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand24,90Kilometer2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM0Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand4,30Kilometer2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM1Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM1Aantal2020
Apotheek - afstand3,90Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8871. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8871 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8871 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8871 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook het overzicht van data over de gezondheidszorg en de gezondheid van inwoners op AlleCijfers.
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand3,80Kilometer2020
Supermarkt - aantal 1 KM0Aantal2020
Supermarkt - aantal 3 KM0Aantal2020
Supermarkt - aantal 5 KM6Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - afstand3,50Kilometer2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM0Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM17Aantal2020
Warenhuis - afstand4,00Kilometer2020
Warenhuis - aantal 5 KM1Aantal2020
Warenhuis - aantal 10 KM2Aantal2020
Warenhuis - aantal 20 KM2Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8871. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8871 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8871 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8871 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,80Kilometer2020
Café - aantal 1 KM0Aantal2020
Café - aantal 3 KM1Aantal2020
Café - aantal 5 KM14Aantal2020
Cafetaria - afstand0,40Kilometer2020
Cafetaria - aantal 1 KM1Aantal2020
Cafetaria - aantal 3 KM1Aantal2020
Cafetaria - aantal 5 KM20Aantal2020
Hotel - afstand3,50Kilometer2020
Hotel - aantal 5 KM10Aantal2020
Hotel - aantal 10 KM19Aantal2020
Hotel - aantal 20 KM24Aantal2020
Restaurant - afstand3,70Kilometer2020
Restaurant - aantal 1 KM0Aantal2020
Restaurant - aantal 3 KM0Aantal2020
Restaurant - aantal 5 KM28Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8871. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8871 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8871 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8871 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,50Kilometer2020
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM1Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM10Aantal2020
Kinderdagverblijf - afstand1,50Kilometer2020
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM1Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM11Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8871. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8871 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8871 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8871 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont.Bekijk ook het overzicht van kinderopvanglocaties per gemeente op AlleCijfers.
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand1,50Kilometer2020
Basisschool - aantal 1 KM0Aantal2020
Basisschool - aantal 3 KM1Aantal2020
Basisschool - aantal 5 KM6Aantal2020
Voortgezet onderwijs - afstand3,70Kilometer2020
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM0Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM1Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM4Aantal2020
VMBO - afstand3,10Kilometer2020
VMBO - aantal 3 KM0Aantal2020
VMBO - aantal 5 KM2Aantal2020
VMBO - aantal 10 KM6Aantal2020
HAVO VWO - afstand3,10Kilometer2020
HAVO VWO - aantal 3 KM0Aantal2020
HAVO VWO - aantal 5 KM2Aantal2020
HAVO VWO - aantal 10 KM6Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8871. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8871 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8871 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8871 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook heel veel data over het onderwijs op AlleCijfers.
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand0,30Kilometer2020
Treinstation - afstand23,80Kilometer2020
Overstapstation - afstand3,50Kilometer2020
Bibliotheek - afstand3,90Kilometer2020
Brandweer - afstand4,20Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8871. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8871 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8871 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8871 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand22,70Kilometer2020
Podiumkunsten - afstand5,40Kilometer2020
Podiumkunsten - aantal 5 KM0Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 10 KM1Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 20 KM2Aantal2020
Museum - afstand3,90Kilometer2020
Museum - aantal 5 KM1Aantal2020
Museum - aantal 10 KM3Aantal2020
Museum - aantal 20 KM5Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8871. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8871 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8871 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8871 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand6,40Kilometer2020
Attractiepark - aantal 10 KM2Aantal2020
Attractiepark - aantal 20 KM2Aantal2020
Attractiepark - aantal 50 KM14Aantal2020
Zwembad - afstand4,10Kilometer2020
Kunstijsbaan - afstand21,50Kilometer2020
Bioscoop - afstand22,80Kilometer2020
Bioscoop - aantal 5 KM0Aantal2020
Bioscoop - aantal 10 KM0Aantal2020
Bioscoop - aantal 20 KM0Aantal2020
Sauna - afstand4,80Kilometer2020
Zonnebank - afstand23,10Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8871. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8871 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8871 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8871 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
LeeftijdenWaardeEenheidJaar
0 tot 5 jaar0Aantal2023
5 tot 10 jaar0Aantal2023
10 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 20 jaar0Aantal2023
20 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 30 jaar5Aantal2023
30 tot 35 jaar0Aantal2023
35 tot 40 jaar0Aantal2023
40 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 50 jaar0Aantal2023
50 tot 55 jaar0Aantal2023
55 tot 60 jaar0Aantal2023
60 tot 65 jaar5Aantal2023
65 tot 70 jaar0Aantal2023
70 tot 75 jaar0Aantal2023
75 tot 80 jaar0Aantal2023
80 tot 85 jaar0Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar of ouder0Aantal2023
15 tot 70 jaar10Aantal2023
Gegevens over het aantal inwoners naar leeftijdscategorie in het postcodegebied 8871.
BevolkingWaardeEenheidJaar
Alleenstaande0Aantal2023
Ouder in eenouderhuishouden0Aantal2023
Overig lid huishouden0Aantal2023
Partner in paar met kind(eren)5Aantal2023
Partner in paar, geen kind(eren)5Aantal2023
Persoon in institutioneel huishouden0Aantal2023
Persoon in particulier huishouden15Aantal2023
Thuiswonend kind5Aantal2023
Totaal personen15Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in het postcodegebied 8871.
VoertuigenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsauto Aardgasgeen dataAantalgeen data
Bedrijfsauto Benzinegeen dataAantalgeen data
Bedrijfsauto Dieselgeen dataAantalgeen data
Bedrijfsauto Elektriciteitgeen dataAantalgeen data
Bedrijfsauto Hybridegeen dataAantalgeen data
Bedrijfsauto LNGgeen dataAantalgeen data
Bedrijfsauto LPGgeen dataAantalgeen data
Bedrijfsauto Waterstofgeen dataAantalgeen data
Bromfiets Benzinegeen dataAantalgeen data
Bromfiets Dieselgeen dataAantalgeen data
Bromfiets Elektriciteitgeen dataAantalgeen data
Bus Aardgasgeen dataAantalgeen data
Bus Dieselgeen dataAantalgeen data
Bus Elektriciteitgeen dataAantalgeen data
Bus Hybridegeen dataAantalgeen data
Bus Waterstofgeen dataAantalgeen data
Driewielig motorrijtuig Benzinegeen dataAantalgeen data
Driewielig motorrijtuig Dieselgeen dataAantalgeen data
Driewielig motorrijtuig Elektriciteitgeen dataAantalgeen data
Driewielig motorrijtuig LPGgeen dataAantalgeen data
Land- of bosbouwtrekker Benzinegeen dataAantalgeen data
Land- of bosbouwtrekker Dieselgeen dataAantalgeen data
Land- of bosbouwtrekker Elektriciteitgeen dataAantalgeen data
Land- of bosbouwtrekker LNGgeen dataAantalgeen data
Mobiele machine Dieselgeen dataAantalgeen data
Mobiele machine Elektriciteitgeen dataAantalgeen data
Motorfiets Benzinegeen dataAantalgeen data
Motorfiets Elektriciteitgeen dataAantalgeen data
Motorfiets met zijspan Benzinegeen dataAantalgeen data
Motorrijtuig met beperkte snelheid Aardgasgeen dataAantalgeen data
Motorrijtuig met beperkte snelheid Benzinegeen dataAantalgeen data
Motorrijtuig met beperkte snelheid Dieselgeen dataAantalgeen data
Motorrijtuig met beperkte snelheid Elektriciteitgeen dataAantalgeen data
Motorrijtuig met beperkte snelheid Hybridegeen dataAantalgeen data
Motorrijtuig met beperkte snelheid LPGgeen dataAantalgeen data
Personenauto Aardgasgeen dataAantalgeen data
Personenauto Alcoholgeen dataAantalgeen data
Personenauto Benzinegeen dataAantalgeen data
Personenauto Dieselgeen dataAantalgeen data
Personenauto Elektriciteitgeen dataAantalgeen data
Personenauto Hybridegeen dataAantalgeen data
Personenauto Hybride met stekkergeen dataAantalgeen data
Personenauto LPGgeen dataAantalgeen data
Personenauto Waterstofgeen dataAantalgeen data
De data over auto's en andere motorvoertuigen in in het postcodegebied 8871 omvat het aantal voertuigen per voertuigsoort en per type energiebron per gebied. Deze gegevens worden maandelijks aan onze dataverzameling toegevoegd op basis van de datasets met regionale voertuigdata.
Download alle data voor de gemeente Harlingen
Afbeelding van Excel documenten uit de download met postcodes voor de gemeente Harlingen.

Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!

Download een schat een informatie voor de gemeente Harlingen. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Harlingen. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!

Download!
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Harlingen
Afbeelding van de postcodes in de gemeente Harlingen op de kaart.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Harlingen. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: