Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Vergelijk de basisscholen in Oostzaan

Vergelijk de leerlingaantallen, uitstroom naar de middelbare school, scores op de eindtoets en meer!
Vergelijk de leerlingaantallen, uitstroom naar de middelbare school, scores op de eindtoets en meer!
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal leerlingen totaal voor woonplaats Oostzaan.

Christelijke Basisschool De Korenaar Oostzaan is met 270 leerlingen de grootste vestiging voor primair onderwijs in Oostzaan. Het gemiddeld aantal leerlingen per schoolvestiging in het basisonderwijs in de woonplaats Oostzaan is 216. Voor alle scholen in Nederland is het gemiddelde 208 leerlingen.

Scholen Oostzaan
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
Overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs, 2022


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Uitstroom naar de middelbare school per regio of school.

Verkort overzicht met 4 scholen. Bekijk het volledige uitstroom overzicht met alle 4 scholen in de gemeente Oostzaan.

De grafiek toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen in 2022 naar (1) het praktijk-, speciaal-, beroeps- of kader-onderwijs, (2) het VMBO of (3) de HAVO of het VWO is gegaan.

Schooladviezen
Eindtoets scores groep 8
Schooljaar 2021-2022, woonplaats Oostzaan

Klik op de kolomnamen om te sorteren & klik op de schoolnaam om alle informatie per school te zien:


Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

worden geladen!Eindtoetsscores schooljaar 2021-2022, woonplaats Oostzaan (in schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen als gevolg van de Corona maatregelen).

De tabel toont de scholen in Oostzaan waarvoor de gemiddelde uitslag van de in groep 8 afgenomen eindtoets beschikbaar is.

Toets types

Toelichting op de tabel met toetsresultaten:
De tabel toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
Voor scholen waar het eindtoets resultaat voor het meest recente schooljaar (nog) niet beschikbaar is wordt eventueel het cijfer uit een vorig schooljaar getoond.
Overzicht naar levensbeschouwing van de basisscholen
2022, gemeente Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de denominatie gegevens

voor Oostzaan worden geladen!De bubbel grafiek toont het aantal scholen, het aantal leerlingen en het percentage uitstroom van de groep 8 leerlingen in 2022 naar de HAVO of het VWO per levensbeschouwing voor de gemeente Oostzaan. Bekijk de verdeling van scholen naar overtuiging ook voor de provincie en heel Nederland.

Uitstroom groep 8 samengevat
2022 woonplaats Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens worden geladen!Uitstroom groep 8 naar de middelbare school.

Bovenstaand 'taart diagram' toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen is uitgestroomd naar:

  1. het praktijk-, speciaal-, beroeps- of kader-onderwijs,
  2. het VMBO, &
  3. de HAVO of het VWO.
Uitstroom definities

62%

van de leerlingen op scholen in de woonplaats Oostzaan gingen in 2022 van groep 8 naar de HAVO of het VWO.
Uitstroom groep 8 zeven schooltypes
2022, woonplaats Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens worden geladen!Uitstroom groep 8 naar de middelbare school.

Bovenstaand 'taart diagram' toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen uit de woonplaats Oostzaan naar welke type voortgezet onderwijs is gegaan.

69%

van de leerlingen op scholen in de gemeente Oostzaan volgde in schooljaar 2021-2022 onderwijs van het type openbaar.
Leerlingen naar levensbeschouwing van de school
Schooljaar 2021-2022, gemeente Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de denominatie gegevens worden geladen!Leerlingen naar overtuiging van de school.

Het percentage leerlingen in schooljaar 2021-2022 naar levensbeschouwing van de school voor de gemeente Oostzaan.

Vergelijk met provincie
Download alle informatie voor Oostzaan:
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Oostzaan via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Oostzaan in 1 handig Excel document!

Download!
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen die in schooljaar 2021-2022 onderwijs volgen op een school die in woonplaats Oostzaan gevesigd is.

De meeste (742) leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in de woonplaats Oostzaan naar school gaan wonen in postcodegebied 1511. Er volgen 823 leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Oostzaan basisonderwijs. En er volgen 863 leerlingen onderwijs op scholen die gevestigd zijn in de woonplaats Oostzaan.

Schoolvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Oostzaan het meest naartoe gaan

Overzicht van de top 8 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Oostzaan in schooljaar 2021-2022 het meest naar school gaan (in totaal gaan de leerlingen uit gemeente Oostzaan naar 48 verschillende locaties voor primair onderwijs). Het volledige overzicht is onderdeel van de download met onderwijs informatie voor de gemeente Oostzaan.

Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor leerlingen die onderwijs volgen op een school in de woonplaats Oostzaan.

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor leerlingen die onderwijs volgen op een school in de woonplaats Oostzaan..


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school

Onderstaande tabellen tonen de uitstroomgegevens per school voor de gemeente Oostzaan. Sorteer de tabellen door op de kolomnamen te klikken. Klik op de schoolnaam voor alle informatie over meerdere jaren per basisschool. De uitstroom volgt de schooladviezen, zie de pagina met definities van het schooladvies en de verschillende soorten uitstroom.

Definities
Uitstroom groep 8 samengevat
Aantal leerlingen, uitstroom samengevat
2022, scholen in de gemeente Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroom gegevens worden geladen!Aantal leerlingen groep 8 per basisschool.

De tabel toont voor alle scholen in Oostzaan het percentage leerlingen uit groep 8 per schooladvies. Dit bepaalt het niveau van het vervolgonderwijs dat deze leerlingen op de middelbare school volgen. Hierbij worden 7 typen uitstroom gebruikt die hier tot 3 typen zijn gecombineerd, lees hier hoe de typen zijn gecombineerd.

Uitstroom groep 8 zeven schooltypes
Percentage leerlingen, uitstroom details
2022, scholen in de gemeente Oostzaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroom gegevens worden geladen!Percentage leerlingen groep 8 per basisschool.

De tabel toont voor alle scholen in Oostzaan het aantal leerlingen uit groep 8 per schooladvies. Dit bepaalt het niveau van het vervolgonderwijs dat deze leerlingen op de middelbare school volgen. Hierbij worden 7 typen uitstroom gebruikt, lees hier hoe deze categorieën zijn gedefinieerd.

Uitstroom groep 8 provincie Noord-Holland
Uitstroom naar de middelbare school, 2022


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens worden geladen!Uitstroom groep 8 naar de middelbare school.

Bovenstaand 'taart diagram' toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen uit de provincie Noord-Holland naar welke type voortgezet onderwijs is gegaan.

Uitstroom groep 8 Nederland
Uitstroom naar de middelbare school, 2022


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens worden geladen!Uitstroom groep 8 naar de middelbare school.

Bovenstaand 'taart diagram' toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen voor heel Nederland naar welke type voortgezet onderwijs is gegaan.

Vergelijk de scores op de eind toets en de schoolinspectie resultaten en de uitstroom naar type middelbare school voor alle basisscholen in Oostzaan
Benieuwd naar de resultaten van de basisscholen in je buurt?

Er zijn 4 basisscholen in Oostzaan. Vergelijk de resultaten van deze scholen op basis van diverse gegevens die door de overheid als open data worden gepubliceerd.

Bekijk veel extra informatie op een aparte pagina voor iedere school in Oostzaan.
Gebruikte open data bronnen

De onderwijsgegevens zijn afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie dit overzicht van gebruikte bronnen.

Bronnen
Aanmelden bij de basisschool in Oostzaan?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Vrije Scholen...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschool niveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie in schooljaar 2021-2022 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.