Praktijkcollege ISW Westland in Naaldwijk

Aantal leerlingen per schooljaar
Praktijkcollege ISW Westland telt 375 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging ISW Westland.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij ISW Westlandtitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen ISW Westland% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-20243759%
2022-202334425%
2021-2022275-6,1%
2020-20212936,5%
2019-2020275-0,36%
2018-20192760,73%
2017-2018274-11%
2016-2017309-6,4%
2015-201633011%
2014-2015297-2,94%
2013-201430610%
2012-20132788,2%
2011-2012257geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. Het meest recente schooljaar 2023-2024 is ook het schooljaar met het hoogste aantal leerlingen.

Kaart met scholen in de omgeving
ISW Westland (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


ISW Westland biedt praktijkonderwijs met de denominatie "Bijzonder". Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op praktisch werk of om verder te leren op het MBO. aan 375 leerlingen in schooljaar 2023-2024. Er zijn 6 scholen met "Interconfessionele Scholengroep Westland" in hun naam.

Advertentie:

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 10 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van ISW Westland in 2023-2024.

De meeste leerlingen (38) van ISW Westland wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 2671.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Soorten opleidingen
Aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar voor ISW Westland. Omdat sommige scholen gecombineerde brugklassen kennen, is het niet altijd duidelijk of een leerling onder VMBO, HAVO of VWO valt. Daarom zijn voor VMBO, HAVO en VWO de eerste 2 leerjaren onder de noemer 'Brugjaar' geplaatst. HAVO VWO combinatieklassen in leerjaar 3 worden als 'HAVO/VWO' weergegeven.

Met het filter boven de grafiek kan het totaal aantal leerlingen of het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen worden weergegeven.

Leerlingen per leerjaar
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leerjaar in schooljaar 2023-2024 voor ISW Westland. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een leerjaar voorkomen.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij ISW Westland was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van ISW Westland
1176
2104
334
447
513
61 tot 5
Overige1

176 leerlingen van ISW Westland zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 1.

Leerjaren
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per leerjaar en per schooljaar voor ISW Westland.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.

Definitie van leerjaren:

Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld::
Het aantal leerlingen in klas 1 in schooljaar 2023-2024 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in schooljaar 2024-2025. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Aantal opstromers (leerlingen die een niveau omhoog zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2022-2023, ISW Westland


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Aantal opstromers per schooljaar voor ISW Westland.

Voor Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO zijn gegevens over opstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2023.

Percentage opstromers
2023, ISW Westland


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Percentage opstromers voor ISW Westland, ten opzichte van het percentage voor de provincie Zuid-Holland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 0,00% procent van de leerlingen van Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO naar een hoger schooltype gegaan.

Aantal afstromers (leerlingen die een niveau omlaag zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2022-2023, ISW Westland


Heel even geduld alsjeblieft...

de afstroomgegevens

worden geladen!Aantal afstromers per schooljaar voor ISW Westland.

Voor Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO zijn gegevens over afstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2023.

Percentage afstromers
2023, ISW Westland


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage afstromers voor ISW Westland, ten opzichte van het percentage voor de provincie Zuid-Holland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 0,00% procent van de leerlingen van Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2022-2023 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in schooljaar 2021-2022, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).

Advertentie:

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo PrO. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo PrO. Vestiging Praktijkcollege ISW Westland is 1 van de 6 voortgezet onderwijs vestigingen binnen de school Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo PrO en school Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo PrO valt samen met 64 andere scholen onder het bestuur Lucas Onderwijs. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Westland zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Westland.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo PrO.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo PrO.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Lucas Onderwijs.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo PrO.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo PrO.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo PrO.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
Onderzoek naar KwaliteitsverbeteringGeen eindoordeel2 januari 2024Toezicht VO vestigingPRO
De school evalueert systematisch de opbrengsten.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De school evalueert systematisch het onderwijsproces.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces.4: goed11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De schoolleiding zorgt dat de visie van de school op onderwijs vertaald is in concrete professionele normen voor leraren.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De schoolleiding zorgt voor draagvlak bij leraren voor de schooleigen visie en de daarvan afgeleide ambities en verbeterdoelen.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De schoolleiding stuurt via haar personeelsbeleid op het realiseren van de onderwijskundige doelen van de school.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De schoolleiding stuurt leraren(teams) aan om het onderwijsproces vorm te geven passend bij de ambities van de school.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De schoolleiding verantwoordt zich intern over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De school kent een op ondersteuning en begeleiding gerichte cultuur.4: goed11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg.4: goed11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De leerlingen zijn actief betrokken.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen leerlingen.3: voldoende11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De school voert de ondersteuning planmatig uit.4: goed11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
Examencijfers voor de afdeling vmbo-b3: N.v.t.11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
Examencijfers voor de afdeling vmbo-k3: N.v.t.11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld.ja11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.ja11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De schoolgids bevat informatie over: het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat.ja11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De schoolgids bevat informatie over:Verzuimbeleidja11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De schoolgids bevat informatie over:De wijze waarop de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven.ja11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
De schoolgids bevat informatie over:bij welk(e) samenwerkingsverband(en) het bevoegd gezag van de school is aangesloten.ja11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
In het schoolplan is het onderwijskundig beleid opgenomen waarbij tevens het schoolondersteuningsprofiel is betrokken (de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven).ja11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
Onderwijspositie t.o.v. advies PO2: Boven de norm11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
Onderbouwsnelheid2: Boven de norm11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
Bovenbouwsucces voor de afdeling vmbo-b3: N.v.t.11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
Bovenbouwsucces voor de afdeling vmbo-k3: N.v.t.11 november 2016Onderzoek VO vestigingLWOO
Onderzoek naar KwaliteitsverbeteringVoldoende18 augustus 2015Toezicht VO vestigingPRO
Onderzoek naar KwaliteitsverbeteringGeen eindoordeel18 augustus 2015Toezicht VO vestigingPRO
EindoordeelGeen eindoordeel1 februari 2024Toezicht BestuurStichting Lucas Onderwijs
Oordeel over het financiële beheerVoldoende3 april 2020Toezicht BestuurStichting Lucas Onderwijs
Financieel beheerVoldoende3 april 2020Onderzoek BestuurStichting Lucas Onderwijs
ContinuïteitVoldoende3 april 2020Onderzoek BestuurStichting Lucas Onderwijs
RechtmatigheidVoldoende3 april 2020Onderzoek BestuurStichting Lucas Onderwijs
KwaliteitszorgGoed3 april 2020Onderzoek BestuurStichting Lucas Onderwijs
KwaliteitscultuurGoed3 april 2020Onderzoek BestuurStichting Lucas Onderwijs
Verantwoording en dialoogGoed3 april 2020Onderzoek BestuurStichting Lucas Onderwijs
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende28 juli 2014Toezicht BestuurStichting Lucas Onderwijs

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 2 januari 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

 • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Aantal zittenblijvers per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2022-2023, ISW Westland


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijfgegevens

worden geladen!Aantal zittenblijvers per schooljaar voor ISW Westland.

Voor Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO zijn gegevens over zittenblijvers bekend over de jaren 2015 tot en met 2023.

Percentage zittenblijvers
2023, ISW Westland


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage zittenblijvers voor ISW Westland, ten opzichte van het percentage voor de provincie Zuid-Holland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 5,1% procent van de leerlingen van Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyc HAVO MAVO VBO LWOO PRO blijven zitten. Deze leerlingen deden nog een jaar hetzelfde leerjaar, hetzij in hetzelfde schooltype als in schooljaar 2021-2022 of dit was in een lager schooltype dan in 2021-2022.

Gegevens van deze middelbare-schoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 maart 2024.

Vestigingsnaam: Praktijkcollege ISW Westland Interconfessionele Scholengroep Westland.

BRIN en vestigingsnummer: 21HC08.

Denominatie: Bijzonder.

Soort onderwijs: Praktijkonderwijs.

Schoolnaam: Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo PrO.

Schoolbestuur: Lucas Onderwijs. Bestuursnummer: 20281.

Adres: Lage Woerd 2, 2671AD, Naaldwijk. Gemeente Westland, Zuid-Holland. Telefoon: 0174615310.

Website van de school: westlandpraktijkcollege.isw.info/site/nl

Titel van de website: ISW Westland Praktijkcollege

Organisatiestructuur: Praktijkcollege ISW Westland is 1 van de 6 vestigingen in het voortgezet onderwijs binnen de school Interconfessionele Scholengroep Westland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo PrO. En 1 van de 34 voortgezet onderwijs vestigingen binnen het bestuur Lucas Onderwijs. Daarbij vallen er 64 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 1.016 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.623 voortgezet onderwijs schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Westland via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente Westland. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!

Advertentie:

Middelbare school ISW Westland ligt in de buurt Geestcomplex

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Geestcomplex getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt Geestcomplex
€25.300 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Misdrijven in de buurt Geestcomplex
40 per 1.000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal misdrijven totaal per 1.000 inwoners per jaar.

Tips bij de keuze van een middelbare school
 1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
 2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
 3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
 4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
 5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
 6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.
Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 9 middelbare scholen in de gemeente Westland op de overzichtspagina voor Westland.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: