Informatie postcode 3133:

Informatie postcode 3133:

Hier vind je informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 3133. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 3133


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 3133. Het totaal aantal inwoners voor postcode 3133 is 905.

Woningen naar bouwjaar voor postcode 3133


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2017 per leeftijdscategorie.

Autochtoon of migratie in postcode 3133


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 3133 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Vrouwen en mannen in postcode 3133


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2017 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2017. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de postcode 3133 via de download website Docupedia.nl. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties.

Download alle gegevens over alle jaren voor de postcode 3133 in 1 handig Excel document!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor postcode 3133 voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Meer informatie voor postcode 3133

 • Vorige postcode: 3132
 • Volgende postcode: 3134
 • Buurt De Vergulde Hand in Vlaardingen (meer dan 90% van de adressen in De Vergulde Hand heeft postcode 3133, dit zijn de postcodes: 3132AB, 3133KB, 3133KD, 3133KE, 3133KG, 3133KH, 3133KJ, 3133KK en 3133KL)
 • Buurt Lickebaert in Vlaardingen (meer dan 90% van de adressen in Lickebaert heeft postcode 3133, dit zijn de postcodes: 3133KA en 3133KB)
 • Buurt 't Scheur in Vlaardingen (meer dan 90% van de adressen in 't Scheur heeft postcode 3133, dit zijn de postcodes: 3133KA, 3133KP, 3133KR, 3133KS, 3133KT, 3133KV, 3133KW, 3133KX en 3133LA)
 • Buurt Deltagebied in Vlaardingen (meer dan 90% van de adressen in Deltagebied heeft postcode 3133, dit zijn de postcodes: 3133AX, 3133AZ, 3133CA, 3133KA en 3133KM)
 • Buurt Vettenoordse Polder West in Vlaardingen (meer dan 90% van de adressen in Vettenoordse Polder West heeft postcode 3133, dit zijn de postcodes: 3132LA, 3133EA, 3133EB, 3133EC, 3133EE, 3133EG, 3133EH, 3133EJ, 3133EK, 3133EL, 3133EM, 3133EN, 3133EP, 3133ER, 3133ES en 3133ET)
 • Buurt Maasboulevard in Vlaardingen (meer dan 90% van de adressen in Maasboulevard heeft postcode 3133, dit zijn de postcodes: 3133AA, 3133AB, 3133AC, 3133AD, 3133AE, 3133AG, 3133AH, 3133AJ, 3133AK, 3133AL, 3133AM, 3133AN, 3133AP, 3133AR, 3133AS, 3133AT, 3133AV, 3133AW, 3133BA, 3133BB, 3133BC, 3133BD, 3133BE, 3133BG, 3133BJ, 3133BK, 3133BL, 3133KN, 3133MA, 3133MB en 3133MC)
 • Buurt Park Zuidbuurt in Vlaardingen (51%-60% van de adressen in Park Zuidbuurt heeft postcode 3133, dit zijn de postcodes: 3132LA en 3133KC)

Over postcode 3133

Postcode 3133 telt 905 inwoners waarvan 90% autochtonen. Er zijn 605 woningen en de gemiddelde huishoudgroote is 1,5 personen. Het mediaan huishoudinkomen is "Onder midden".


Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kenmerken van de woningen in Vlaardingen
Informatie over de woningen per 2017 in deze op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Vlaardingen. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Vlaardingen:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Vlaardingen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een email als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Brongegevens laatst gewijzigd 15-11-2018 © AlleCijfers 2016-2018
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!