Corona-statistieken gemeente Vlaardingen

Informatie postcode 3132:

Informatie postcode 3132:

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 3132. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 3132. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 3132

Postcode 3132 ligt binnen de gemeente Vlaardingen. Postcode 3132 telt 12.560 inwoners en 5.960 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,10 personen. Er zijn 6.065 woningen in postcodegebied 3132 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €134.000. Postcodegebied 3132 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 3131, 3133, 3138, 3141, 3143 en 3155. Bekijk de straatnamen voor postcode 3132 in de tabel met adressen in Vlaardingen.

Aantal inwoners per jaar (2% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 3132, jaren 2011 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in postcode 3132 is tussen 2011 en 2020 met 340 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 12.220 in 2011 tot 12.560 in 2020.

Kaart van postcodegebied 3132
Kaart van het postcodegebied 3132. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!
Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd (2020)


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 3132.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 3132 in 2020 is 12.560. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Vlaardingen. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2011 tot en met 2020.

Vrouwen en mannen in postcode 3132


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 6.961 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Postcode 3132 telt in totaal 6.961 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.


Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Postcode 3132.Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

Postcodegebied telt 6.065 woningen & 6.961 adressen:
Het aantal woningen is gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Aantal adressen per "postcode-6" in postcode 3132

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per volledige postcode van 6 posities voor postcode 3132. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Postcode Aantal adressen
3132AA68
3132AB4
3132AC25
3132AD24
3132AE18

Toon alle 261 rijen...

Aantal adressen per straat in postcode 3132

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 3132 voorkomt.

Straat Aantal adressen
's-Gravesandestraat53
Abraham Maatstraat34
Agricolastraat46
Arij Koplaan68
Asserstraat35

Toon alle 92 rijen...

Aantal adressen per postcode, gemeente Vlaardingen


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Vlaardingen bestaat uit 8 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 3132 telt 6.961 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 3132


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2020 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 3132


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2020 in postcode 3132 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 3132 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2020.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3895 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning920gemiddeld jaarverbruik2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.300gemiddeld jaarverbruik2018
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens5.960aantal2019
Huishoudens eenpersoons2.565aantal2019
Huishoudens meerpersoons1.365aantal2019
Huishoudens eenouder kinderen615aantal2019
Huishoudens twee ouders kinderen1.365aantal2019
Gemiddelde huishoudgroote2,10gemiddelde2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen20-40 onder middencategorie2017
% laag huishoudinkomen52%percentage2017
% hoog huishoudinkomen10%percentage2017
Inwoners met WW bijstand AO uitkering1.455aantal inwoners2019
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners12.560aantal2020
Mannen6.210aantal2019
Vrouwen6.220aantal2019
0 tot 15 jaar2.160aantal2020
15 tot 25 jaar1.495aantal2020
25 tot 45 jaar3.690aantal2020
45 tot 65 jaar3.190aantal2020
65 jaar of ouder2.025aantal2020
Geboorte totaal165aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond50%percentage2019
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2019
% Niet-westerse migratie achtergrond30%percentage2019
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,50kilometer2018
Café - aantal 1 KM1,80aantal2018
Café - aantal 3 KM25,80aantal2018
Café - aantal 5 KM33,30aantal2018
Cafetaria - afstand0,40kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM3,00aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM37,30aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM52,50aantal2018
Hotel - afstand0,90kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM5,50aantal2018
Hotel - aantal 10 KM9,60aantal2018
Hotel - aantal 20 KM108,00aantal2018
Restaurant - afstand0,50kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM2,20aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM34,70aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM53,70aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand3,00kilometer2018
Podiumkunsten - afstand2,50kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM2,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM5,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM24,50aantal2018
Museum - afstand2,50kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM7,00aantal2018
Museum - aantal 20 KM31,00aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,70kilometer2018
Huisartsenpost - afstand5,30kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,80aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM12,20aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM19,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand5,30kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0,20aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM10,60aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand5,30kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0,20aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM2,40aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM23,60aantal2018
Apotheek - afstand0,80kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,50kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM2,10aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM12,00aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM24,60aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,50kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM4,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM23,20aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM40,70aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,50kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM2,00aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM10,40aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM18,30aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand0,90kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM2,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM5,90aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM18,10aantal2018
VMBO - afstand0,90kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM2,10aantal2018
VMBO - aantal 5 KM5,70aantal2018
VMBO - aantal 10 KM15,10aantal2018
HAVO VWO - afstand1,20kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM1,10aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM3,50aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM7,00aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,60kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM1,80aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM14,90aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM38,70aantal2018
Zwembad - afstand2,30kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand16,40kilometer2018
Bioscoop - afstand2,10kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM1,00aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM3,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM14,00aantal2018
Sauna - afstand5,80kilometer2018
Zonnebank - afstand0,80kilometer2018
Aantal adressen6.963aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,70kilometer2018
Treinstation - afstand7,80kilometer2018
Overstapstation - afstand12,10kilometer2018
Bibliotheek - afstand0,90kilometer2018
Brandweer - afstand2,30kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,60kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM3,00aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM9,80aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM17,40aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,60kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM9,50aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM46,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM75,50aantal2018
Warenhuis - afstand2,10kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM2,00aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM7,30aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM41,30aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode3132string2019
Omgevingsadressendichtheid2.061gemiddelde2019
Stedelijkheid2categorie2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningen6.065aantal2019
Niet bewoonde woningen410aantal2018
Woningen voor 194530aantal2019
Woningen 1945 tot 19654.595aantal2019
Woningen 1965 tot 1975590aantal2019
Woningen 1975 tot 198570aantal2019
Woningen 1985 tot 1995geen dataaantalgeen data
Woningen 1995 tot 2005420aantal2019
Woningen 2005 tot 2015265aantal2019
Woningen 2015 en later95aantal2019
Meergezinswoningen4.550aantal2019
% Huurwoningen60%percentage2018
% Koopwoningen40%percentage2018
Huurwoningen corporatie2.975aantal2018
Gemiddelde WOZ waarde€134.000Euro2018

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vlaardingen.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"20-40 onder midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 3132. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kenmerken van de woningen in Vlaardingen
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Vlaardingen:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Vlaardingen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2020. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Vlaardingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Vlaardingen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vlaardingen. Met verschillende handige overzichten voor alle wijken en buurten en alle jaren sinds !

Download!

Meer informatie voor postcode 3132