Corona-statistieken gemeente Vlaardingen

Informatie postcode 3131:

Informatie postcode 3131:

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 3131. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 3131. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 3131

Postcode 3131 ligt binnen de gemeente Vlaardingen. Postcode 3131 telt 15.360 inwoners en 7.450 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,00 personen. Er zijn 7.710 woningen in postcodegebied 3131 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €149.000. Postcodegebied 3131 grenst aan de volgende 5 postcodegebieden: 3132, 3133, 3134, 3135 en 3138. Bekijk de straatnamen voor postcode 3131 in de tabel met adressen in Vlaardingen.

Aantal inwoners per jaar (0% kleine daling)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 3131, jaren 2011 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in postcode 3131 is tussen 2011 en 2020 met 45 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 15.405 in 2011 tot 15.360 in 2020.

Kaart van postcodegebied 3131
Kaart van het postcodegebied 3131. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!
Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd (2020)


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 3131.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 3131 in 2020 is 15.360. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Vlaardingen. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2011 tot en met 2020.

Vrouwen en mannen in postcode 3131


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 8.787 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Postcode 3131 telt in totaal 8.787 adressen, met 8.782 verblijfsobjecten en 5 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.


Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Postcode 3131.Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

Postcodegebied telt 7.710 woningen & 8.787 adressen:
Het aantal woningen is gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Aantal adressen per "postcode-6" in postcode 3131

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per volledige postcode van 6 posities voor postcode 3131. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Postcode Aantal adressen
3131AB16
3131AC9
3131AD15
3131AE13
3131AG15

Toon alle 306 rijen...

Aantal adressen per straat in postcode 3131

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 3131 voorkomt.

Straat Aantal adressen
Abraham van der Lindenplaats21
Achter het Veerplein4
Achterom7
Afrol2
Ambonlaan74

Toon alle 159 rijen...

Aantal adressen per postcode, gemeente Vlaardingen


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Vlaardingen bestaat uit 8 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 3131 telt 8.787 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 3131


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2020 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 3131


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2020 in postcode 3131 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 3131 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2020.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3895 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.030gemiddeld jaarverbruik2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.270gemiddeld jaarverbruik2018
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens7.450aantal2019
Huishoudens eenpersoons3.235aantal2019
Huishoudens meerpersoons1.825aantal2019
Huishoudens eenouder kinderen795aantal2019
Huishoudens twee ouders kinderen1.555aantal2019
Gemiddelde huishoudgroote2,00gemiddelde2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2017
% laag huishoudinkomen49%percentage2017
% hoog huishoudinkomen11%percentage2017
Inwoners met WW bijstand AO uitkering1.480aantal inwoners2019
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners15.360aantal2020
Mannen7.395aantal2019
Vrouwen7.655aantal2019
0 tot 15 jaar2.405aantal2020
15 tot 25 jaar1.705aantal2020
25 tot 45 jaar4.545aantal2020
45 tot 65 jaar4.165aantal2020
65 jaar of ouder2.540aantal2020
Geboorte totaal150aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond70%percentage2019
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2019
% Niet-westerse migratie achtergrond20%percentage2019
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,40kilometer2018
Café - aantal 1 KM14,90aantal2018
Café - aantal 3 KM30,70aantal2018
Café - aantal 5 KM45,20aantal2018
Cafetaria - afstand0,20kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM21,10aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM45,80aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM71,10aantal2018
Hotel - afstand1,20kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM6,80aantal2018
Hotel - aantal 10 KM21,60aantal2018
Hotel - aantal 20 KM111,70aantal2018
Restaurant - afstand0,30kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM19,80aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM43,40aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM70,70aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand1,40kilometer2018
Podiumkunsten - afstand0,90kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM2,30aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM5,30aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM27,90aantal2018
Museum - afstand1,00kilometer2018
Museum - aantal 5 KM2,40aantal2018
Museum - aantal 10 KM8,40aantal2018
Museum - aantal 20 KM31,60aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,50kilometer2018
Huisartsenpost - afstand3,90kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM5,60aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM17,00aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM22,80aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand3,90kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1,70aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM11,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand3,90kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM4,30aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM24,10aantal2018
Apotheek - afstand0,50kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,30kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM3,70aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM18,50aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM40,60aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,30kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM8,20aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM32,20aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM62,10aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,40kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM3,80aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM15,00aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM28,40aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,50kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM4,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM10,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM29,10aantal2018
VMBO - afstand1,50kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM4,10aantal2018
VMBO - aantal 5 KM8,60aantal2018
VMBO - aantal 10 KM22,20aantal2018
HAVO VWO - afstand1,90kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM2,40aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM5,10aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM12,40aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand1,10kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM2,60aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM16,10aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM39,10aantal2018
Zwembad - afstand1,20kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand14,80kilometer2018
Bioscoop - afstand0,70kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM1,30aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM3,20aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM14,00aantal2018
Sauna - afstand4,40kilometer2018
Zonnebank - afstand0,80kilometer2018
Aantal adressen8.782aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,50kilometer2018
Treinstation - afstand6,30kilometer2018
Overstapstation - afstand10,60kilometer2018
Bibliotheek - afstand0,70kilometer2018
Brandweer - afstand1,40kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,50kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM3,40aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM13,80aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM23,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,30kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM24,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM60,80aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM109,40aantal2018
Warenhuis - afstand0,70kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM2,10aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM7,90aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM45,20aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode3131string2019
Omgevingsadressendichtheid3.459gemiddelde2019
Stedelijkheid1categorie2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningen7.710aantal2019
Niet bewoonde woningen495aantal2018
Woningen voor 19452.975aantal2019
Woningen 1945 tot 19652.875aantal2019
Woningen 1965 tot 1975160aantal2019
Woningen 1975 tot 1985350aantal2019
Woningen 1985 tot 1995690aantal2019
Woningen 1995 tot 2005450aantal2019
Woningen 2005 tot 2015205aantal2019
Woningen 2015 en later5aantal2019
Meergezinswoningen5.225aantal2019
% Huurwoningen50%percentage2018
% Koopwoningen50%percentage2018
Huurwoningen corporatie2.680aantal2018
Gemiddelde WOZ waarde€149.000Euro2018

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vlaardingen.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 3131. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kenmerken van de woningen in Vlaardingen
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Vlaardingen:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Vlaardingen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2020. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Vlaardingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Vlaardingen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vlaardingen. Met verschillende handige overzichten voor alle wijken en buurten en alle jaren sinds !

Download!

Meer informatie voor postcode 3131

  • Vorige postcode: 3125
  • Volgende postcode: 3132
  • Buurt Indische Buurt in Vlaardingen (meer dan 90% van de adressen in Indische Buurt heeft postcode 3131)
  • Buurt Vettenoordse Polder Oost in Vlaardingen (meer dan 90% van de adressen in Vettenoordse Polder Oost heeft postcode 3131)
  • Buurt Centrum in Vlaardingen (meer dan 90% van de adressen in Centrum heeft postcode 3131)
  • Buurt Hoogstad in Vlaardingen (meer dan 90% van de adressen in Hoogstad heeft postcode 3131)