Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie postcode 1036:

Informatie postcode 1036:

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 1036. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 1036. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 1036

Postcode 1036 ligt binnen de gemeente Amsterdam. Postcode 1036 telt 2.540 inwoners en 760 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 3,00 personen. Er zijn 630 woningen in postcodegebied 1036 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €409.000. Bekijk de straatnamen voor postcode 1036 in de tabel met adressen in Amsterdam.

Aantal inwoners per jaar (155% groei!)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 1036, jaren 2011 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in postcode 1036 is tussen 2011 en 2020 met 1.545 personen toegenomen (afgerond is dat 155%): van 995 in 2011 tot 2.540 in 2020.

Kaart van postcodegebied 1036
Kaart van het postcodegebied 1036. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!
Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd (2020)


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 1036.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 1036 in 2020 is 2.540. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Amsterdam. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2011 tot en met 2020.

Vrouwen en mannen in postcode 1036


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 874 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Postcode 1036 telt in totaal 874 adressen, met 828 verblijfsobjecten en 46 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.


Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Postcode 1036.Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

Postcodegebied telt 630 woningen & 874 adressen:
Het aantal woningen is gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Aantal adressen per "postcode-6" in postcode 1036

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per volledige postcode van 6 posities voor postcode 1036. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Postcode Aantal adressen
1036KC33
1036KD45
1036KE44
1036KG20
1036KH22

Toon alle 28 rijen...

Aantal adressen per straat in postcode 1036

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 1036 voorkomt.

Straat Aantal adressen
Annabellaweg37
Bellefleurhof41
Bongerdkade29
Boomgaardlaan58
Boterkersstraat10

Toon alle 27 rijen...

Aantal adressen per postcode, gemeente Amsterdam


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Amsterdam bestaat uit 81 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Amsterdam (postcode 1036 behoort met 874 adressen niet tot de top 10 en is als elfde postcode aan de grafiek toegevoegd).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 1036


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2020 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 1036


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2020 in postcode 1036 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 1036 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2020.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3895 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning360gemiddeld jaarverbruik2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.870gemiddeld jaarverbruik2018
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens760aantal2019
Huishoudens eenpersoons155aantal2019
Huishoudens meerpersoons95aantal2019
Huishoudens eenouder kinderen85aantal2019
Huishoudens twee ouders kinderen420aantal2019
Gemiddelde huishoudgroote3,00gemiddelde2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middencategorie2017
% laag huishoudinkomen23%percentage2017
% hoog huishoudinkomen37%percentage2017
Inwoners met WW bijstand AO uitkering145aantal inwoners2019
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.540aantal2020
Mannen1.145aantal2019
Vrouwen1.150aantal2019
0 tot 15 jaar810aantal2020
15 tot 25 jaar270aantal2020
25 tot 45 jaar880aantal2020
45 tot 65 jaar520aantal2020
65 jaar of ouder60aantal2020
Geboorte totaal40aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond50%percentage2019
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2019
% Niet-westerse migratie achtergrond40%percentage2019
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,20kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,30aantal2018
Café - aantal 3 KM9,50aantal2018
Café - aantal 5 KM39,50aantal2018
Cafetaria - afstand1,30kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Cafetaria - aantal 3 KM19,90aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM81,70aantal2018
Hotel - afstand2,00kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM8,40aantal2018
Hotel - aantal 10 KM378,50aantal2018
Hotel - aantal 20 KM451,60aantal2018
Restaurant - afstand1,10kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,50aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM30,00aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM122,90aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand2,50kilometer2018
Podiumkunsten - afstand2,50kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM6,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM43,40aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM56,20aantal2018
Museum - afstand4,00kilometer2018
Museum - aantal 5 KM2,70aantal2018
Museum - aantal 10 KM41,50aantal2018
Museum - aantal 20 KM57,60aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,10kilometer2018
Huisartsenpost - afstand3,00kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,20aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM10,30aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM31,70aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand3,00kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM4,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM11,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand3,00kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM5,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM15,90aantal2018
Apotheek - afstand1,50kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,90kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM11,50aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM47,60aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,90kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0,40aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM17,00aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM62,70aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,90kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM0,40aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM11,00aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM38,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand2,00kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM3,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM11,60aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM57,90aantal2018
VMBO - afstand2,20kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM1,90aantal2018
VMBO - aantal 5 KM6,30aantal2018
VMBO - aantal 10 KM39,10aantal2018
HAVO VWO - afstand3,40kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,10aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM4,50aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM31,70aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand6,80kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM3,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM9,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM48,00aantal2018
Zwembad - afstand2,70kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand10,00kilometer2018
Bioscoop - afstand4,40kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM1,70aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM15,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM18,00aantal2018
Sauna - afstand3,90kilometer2018
Zonnebank - afstand4,50kilometer2018
Aantal adressen874aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand2,40kilometer2018
Treinstation - afstand5,90kilometer2018
Overstapstation - afstand5,90kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,50kilometer2018
Brandweer - afstand2,00kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,60kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM0,90aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM7,70aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM26,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,90kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM36,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM124,00aantal2018
Warenhuis - afstand2,00kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM4,80aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM18,00aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM34,80aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode1036string2019
Omgevingsadressendichtheid2.438gemiddelde2019
Stedelijkheid2categorie2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningen630aantal2019
Niet bewoonde woningen5aantal2018
Woningen voor 1945geen dataaantalgeen data
Woningen 1945 tot 1965geen dataaantalgeen data
Woningen 1965 tot 1975geen dataaantalgeen data
Woningen 1975 tot 1985geen dataaantalgeen data
Woningen 1985 tot 1995geen dataaantalgeen data
Woningen 1995 tot 2005geen dataaantalgeen data
Woningen 2005 tot 2015450aantal2019
Woningen 2015 en later180aantal2019
Meergezinswoningen100aantal2019
% Huurwoningen40%percentage2018
% Koopwoningen60%percentage2018
Huurwoningen corporatie215aantal2018
Gemiddelde WOZ waarde€409.000Euro2018

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"60-80 boven midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 1036. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kenmerken van de woningen in Amsterdam
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Amsterdam:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Amsterdam. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2020. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle wijken en buurten en alle jaren sinds !

Download!

Meer informatie voor postcode 1036