Statistieken postcode 1145

Aantal inwoners per jaar
(46% groei!)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 1145, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 1145 is tussen 2003 en 2022 met 105 personen toegenomen (afgerond is dat 46%): van 225 in 2003 tot 330 in 2022.

Over postcode 1145

Postcode 1145 ligt binnen de gemeente Waterland. Postcode 1145 telt 330 inwoners en 115 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,90 personen. Er zijn 110 woningen in postcodegebied 1145 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €638.000. Postcodegebied 1145 grenst aan de volgende 5 postcodegebieden: 1131, 1135, 1141, 1481 en 1482. Bekijk de straatnamen voor postcode 1145 in de tabel met adressen in Waterland. De numerieke (viercijferige) postcode 1145 telt 11 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 1145
Kaart van het postcodegebied 1145. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 1145 binnen de gemeente Waterland. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 1145


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 1145 in 2022 is 330. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Waterland. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 1145


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 129 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 1145 telt in totaal 129 adressen, met 128 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 1145. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor het postcodegebied 1145. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

110 woningen & 129 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 1145

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 1145. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 11 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 9 numerieke postcodes in de gemeente Waterland.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
1145PK2590
1145PL1635
1145PM2040
1145PN1225
1145PP1430

Toon alle 11 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 1145

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 1145 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Achterdichting8
Buitendijk25
Hoogedijk60
Jaagweg1
Lagedijk16
Molenkade1
Wagenweg10
Zedde8
Aantal adressen per postcode, gemeente Waterland


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Waterland bestaat uit 9 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 1145 telt 129 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 1145


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 1145


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 1145 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 1145 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 1145 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning2.090gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning4.440gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens115aantal2020
Huishoudens eenpersoons20aantal2020
Huishoudens meerpersoons45aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen5aantal2018
Huishoudens twee ouders kinderen50aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,90gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-100 boven midden tot hoogcategorie2018
% laag huishoudinkomen19%percentage2018
% hoog huishoudinkomen50%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering5aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners330aantal2021
Mannen165aantal2020
Vrouwen160aantal2020
0 tot 15 jaar65aantal2021
15 tot 25 jaar45aantal2021
25 tot 45 jaar55aantal2021
45 tot 65 jaar90aantal2021
65 jaar of ouder75aantal2021
Geboorte totaal5aantal2016

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,80kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,10aantal2018
Café - aantal 3 KM4,00aantal2018
Café - aantal 5 KM9,20aantal2018
Cafetaria - afstand1,00kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM0,50aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM8,80aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM16,60aantal2018
Hotel - afstand1,30kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM4,90aantal2018
Hotel - aantal 10 KM12,30aantal2018
Hotel - aantal 20 KM324,50aantal2018
Restaurant - afstand1,10kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,80aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM13,10aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM22,40aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand10,10kilometer2018
Podiumkunsten - afstand10,10kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KM0,60aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM37,70aantal2018
Museum - afstand1,90kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,60aantal2018
Museum - aantal 10 KM3,00aantal2018
Museum - aantal 20 KM45,40aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand2,20kilometer2018
Huisartsenpost - afstand9,50kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,10aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM1,10aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM2,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand9,50kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0,80aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM2,80aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand3,50kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM1,80aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM5,50aantal2018
Apotheek - afstand2,20kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand2,90kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM2,20aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM5,20aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand2,60kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM2,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM5,00aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand1,90kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Basisschool - aantal 3 KM3,70aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM7,60aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand2,60kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM0,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM2,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM5,50aantal2018
VMBO - afstand2,60kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM0,70aantal2018
VMBO - aantal 5 KM2,10aantal2018
VMBO - aantal 10 KM5,30aantal2018
HAVO VWO - afstand3,60kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,30aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM1,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM1,40aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand8,70kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM1,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM3,30aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM39,50aantal2018
Zwembad - afstand2,80kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand19,90kilometer2018
Bioscoop - afstand10,10kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM0,60aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM13,60aantal2018
Sauna - afstand13,00kilometer2018
Zonnebank - afstand4,20kilometer2018
Aantal adressen129aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand0,70kilometer2018
Treinstation - afstand10,10kilometer2018
Overstapstation - afstand17,30kilometer2018
Bibliotheek - afstand4,80kilometer2018
Brandweer - afstand2,40kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand2,20kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Supermarkt - aantal 3 KM1,80aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM4,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,00kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM13,80aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM29,50aantal2018
Warenhuis - afstand4,50kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM0,40aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM1,10aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM16,90aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode1145string2020
Omgevingsadressendichtheid148gemiddelde2020
Stedelijkheid5categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad110aantal2020
Niet bewoonde woningen10aantal2020
Woningen voor 194530aantal2020
Woningen 1945 tot 196515aantal2020
Woningen 1965 tot 197510aantal2020
Woningen 1975 tot 198510aantal2020
Woningen 1985 tot 19955aantal2020
Woningen 1995 tot 20055aantal2020
Woningen 2005 tot 20155aantal2020
Woningen 2015 en later25aantal2020
Meergezinswoningengeen dataaantalgeen data
% Huurwoningen20%percentage2020
% Koopwoningen80%percentage2020
Huurwoningen corporatie10aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€638.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Waterland.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"60-100 boven midden tot hoog"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 1145. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Waterland
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Waterland. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Waterland
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Waterland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Waterland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Waterland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Waterland. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Waterland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 1145

  • Vorige postcode: 1141
  • Volgende postcode: 1151
  • Buurt Katwoude in Waterland (meer dan 90% van de adressen in Katwoude heeft postcode 1145)