Statistieken postcode 2244

Aantal inwoners per jaar
(7% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 2244, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 2244 is tussen 2003 en 2022 met 140 personen toegenomen (afgerond is dat 7%): van 1.960 in 2003 tot 2.100 in 2022.

Over postcode 2244

Postcode 2244 ligt binnen de gemeente Wassenaar. Postcode 2244 telt 2.100 inwoners en 715 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,80 personen. Er zijn 760 woningen in postcodegebied 2244 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €1.209.000. Postcodegebied 2244 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 2242, 2243, 2245, 2594, 2596 en 2597. Bekijk de straatnamen voor postcode 2244 in de tabel met adressen in Wassenaar. De numerieke (viercijferige) postcode 2244 telt 80 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 2244
Kaart van het postcodegebied 2244. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 2244 binnen de gemeente Wassenaar. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 2244


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 2244 in 2022 is 2.100. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Wassenaar. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 2244


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 850 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 2244 telt in totaal 850 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 2244. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 2244. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 2244

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 2244. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 80 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 5 numerieke postcodes in de gemeente Wassenaar.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
2244AA1115
2244AB1030
2244AC1025
2244AD920
2244AE815

Toon alle 80 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 2244

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 2244 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Beukenhorstlaan11
Binnenweg24
Bloemcamplaan69
Bremhorstlaan32
Buurtweg104

Toon alle 29 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Wassenaar


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Wassenaar bestaat uit 5 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 2244 telt 850 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 2244


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 2244


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 2244 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 2244 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 2244 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning3.290gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning5.030gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens715aantal2020
Huishoudens eenpersoons145aantal2020
Huishoudens meerpersoons220aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen40aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen310aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,80gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen80-100 hoogcategorie2018
% laag huishoudinkomen10%percentage2018
% hoog huishoudinkomen73%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering20aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.100aantal2021
Mannen965aantal2020
Vrouwen1.020aantal2020
0 tot 15 jaar510aantal2021
15 tot 25 jaar270aantal2021
25 tot 45 jaar290aantal2021
45 tot 65 jaar655aantal2021
65 jaar of ouder375aantal2021
Geboorte totaal10aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond60%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond30%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand2,30kilometer2018
Café - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Café - aantal 3 KM1,50aantal2018
Café - aantal 5 KM28,30aantal2018
Cafetaria - afstand1,00kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM0,50aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM4,10aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM63,60aantal2018
Hotel - afstand1,10kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM9,70aantal2018
Hotel - aantal 10 KM80,30aantal2018
Hotel - aantal 20 KM161,30aantal2018
Restaurant - afstand1,20kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,40aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM5,70aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM96,20aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand11,90kilometer2018
Podiumkunsten - afstand3,10kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM2,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM20,90aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM31,70aantal2018
Museum - afstand1,40kilometer2018
Museum - aantal 5 KM4,40aantal2018
Museum - aantal 10 KM27,90aantal2018
Museum - aantal 20 KM48,90aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,20kilometer2018
Huisartsenpost - afstand4,20kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,40aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM2,30aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM12,70aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand3,50kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM1,80aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM6,10aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM13,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand3,50kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM2,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM10,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM20,60aantal2018
Apotheek - afstand2,50kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,40kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,30aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM4,80aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM29,90aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand1,20kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0,40aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM4,70aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM46,00aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,90kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM0,70aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM3,70aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM19,80aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand2,90kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM1,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM8,80aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM45,50aantal2018
VMBO - afstand3,00kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM0,90aantal2018
VMBO - aantal 5 KM5,70aantal2018
VMBO - aantal 10 KM33,20aantal2018
HAVO VWO - afstand3,50kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,30aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM4,60aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM25,40aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand4,60kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM7,10aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM16,10aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM45,20aantal2018
Zwembad - afstand3,60kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand10,90kilometer2018
Bioscoop - afstand4,60kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM1,00aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM7,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM13,70aantal2018
Sauna - afstand3,60kilometer2018
Zonnebank - afstand4,40kilometer2018
Aantal adressen849aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand0,70kilometer2018
Treinstation - afstand4,10kilometer2018
Overstapstation - afstand5,50kilometer2018
Bibliotheek - afstand3,90kilometer2018
Brandweer - afstand3,90kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand2,70kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Supermarkt - aantal 3 KM1,60aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM17,80aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand2,40kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM7,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM88,20aantal2018
Warenhuis - afstand4,40kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,90aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM18,80aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM44,50aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode2244string2020
Omgevingsadressendichtheid484gemiddelde2020
Stedelijkheid5categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad760aantal2020
Niet bewoonde woningen75aantal2020
Woningen voor 1945575aantal2020
Woningen 1945 tot 196570aantal2020
Woningen 1965 tot 197545aantal2020
Woningen 1975 tot 198530aantal2020
Woningen 1985 tot 199520aantal2020
Woningen 1995 tot 2005geen dataaantalgeen data
Woningen 2005 tot 201510aantal2020
Woningen 2015 en later10aantal2020
Meergezinswoningen10aantal2020
% Huurwoningen10%percentage2020
% Koopwoningen80%percentage2020
Huurwoningen corporatiegeen dataaantalgeen data
Gemiddelde WOZ waarde€1.209.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Wassenaar.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"80-100 hoog"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 2244. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Wassenaar
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Wassenaar. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Wassenaar
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Wassenaar:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Wassenaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Wassenaar. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wassenaar. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Wassenaar. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 2244