Statistieken postcode 2286

Aantal inwoners per jaar
(50% groei!)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 2286, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 2286 is tussen 2003 en 2022 met 4.400 personen toegenomen (afgerond is dat 50%): van 8.630 in 2003 tot 13.030 in 2022.

Over postcode 2286

Postcode 2286 ligt binnen de gemeente Rijswijk. Postcode 2286 telt 13.030 inwoners en 5.020 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,40 personen. Er zijn 5.045 woningen in postcodegebied 2286 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €279.000. Postcodegebied 2286 grenst aan de volgende 9 postcodegebieden: 2284, 2285, 2287, 2288, 2292, 2548, 2613, 2614 en 2635. Bekijk de straatnamen voor postcode 2286 in de tabel met adressen in Rijswijk. De numerieke (viercijferige) postcode 2286 telt 277 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 2286
Kaart van het postcodegebied 2286. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 2286 binnen de gemeente Rijswijk. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 2286


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 2286 in 2022 is 13.030. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Rijswijk. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 2286


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 5.928 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 2286 telt in totaal 5.928 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 2286. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 2286. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 2286

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 2286. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 277 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 9 numerieke postcodes in de gemeente Rijswijk.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
2286AA78140
2286AB1840
2286AC2150
2286AD1820
2286AE1225

Toon alle 277 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 2286

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 2286 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Agave4
Albert Schweitzerlaan44
Aletta Jacobsstraat104
Anjelier27
Anna van Hogendorpstraat34

Toon alle 98 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Rijswijk


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Rijswijk bestaat uit 9 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 2286 telt 5.928 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 2286


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 2286


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 2286 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 2286 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 2286 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.050gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.720gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens5.020aantal2020
Huishoudens eenpersoons1.550aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.475aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen405aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen1.575aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,40gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen41%percentage2018
% hoog huishoudinkomen18%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering890aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners13.030aantal2021
Mannen5.660aantal2020
Vrouwen6.160aantal2020
0 tot 15 jaar3.100aantal2021
15 tot 25 jaar1.100aantal2021
25 tot 45 jaar3.430aantal2021
45 tot 65 jaar2.670aantal2021
65 jaar of ouder2.730aantal2021
Geboorte totaal175aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond60%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond30%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,80kilometer2018
Café - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Café - aantal 3 KM9,30aantal2018
Café - aantal 5 KM110,40aantal2018
Cafetaria - afstand0,70kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM2,70aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM40,20aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM175,10aantal2018
Hotel - afstand1,90kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM11,70aantal2018
Hotel - aantal 10 KM64,50aantal2018
Hotel - aantal 20 KM156,70aantal2018
Restaurant - afstand0,70kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM4,00aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM36,20aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM195,00aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand15,00kilometer2018
Podiumkunsten - afstand3,00kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM4,10aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM22,40aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM38,20aantal2018
Museum - afstand3,90kilometer2018
Museum - aantal 5 KM3,20aantal2018
Museum - aantal 10 KM26,90aantal2018
Museum - aantal 20 KM49,00aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,50kilometer2018
Huisartsenpost - afstand4,80kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM3,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM15,20aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM51,40aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand4,70kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0,50aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM6,40aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM12,70aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand4,70kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0,50aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM10,20aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM23,00aantal2018
Apotheek - afstand0,80kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,50kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM3,10aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM34,50aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM100,00aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,40kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM3,50aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM34,80aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM124,30aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,40kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM2,80aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM16,90aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM57,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,50kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM5,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM16,90aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM69,40aantal2018
VMBO - afstand1,50kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM5,30aantal2018
VMBO - aantal 5 KM14,10aantal2018
VMBO - aantal 10 KM52,80aantal2018
HAVO VWO - afstand2,10kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM3,40aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM7,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM32,10aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,60kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM6,60aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM19,20aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM43,00aantal2018
Zwembad - afstand1,90kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand7,10kilometer2018
Bioscoop - afstand4,60kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM1,10aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM6,80aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM18,00aantal2018
Sauna - afstand6,60kilometer2018
Zonnebank - afstand1,90kilometer2018
Aantal adressen5.929aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,40kilometer2018
Treinstation - afstand2,20kilometer2018
Overstapstation - afstand6,30kilometer2018
Bibliotheek - afstand2,10kilometer2018
Brandweer - afstand2,80kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,70kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,50aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM13,40aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM48,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,70kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM7,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM53,60aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM266,30aantal2018
Warenhuis - afstand2,10kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM5,40aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM24,80aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM52,20aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode2286string2020
Omgevingsadressendichtheid2.601gemiddelde2020
Stedelijkheid1categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.045aantal2020
Niet bewoonde woningen140aantal2020
Woningen voor 194545aantal2020
Woningen 1945 tot 196510aantal2020
Woningen 1965 tot 19752.320aantal2020
Woningen 1975 tot 19851.030aantal2020
Woningen 1985 tot 1995430aantal2020
Woningen 1995 tot 2005geen dataaantalgeen data
Woningen 2005 tot 2015160aantal2020
Woningen 2015 en later1.050aantal2020
Meergezinswoningen2.625aantal2020
% Huurwoningen50%percentage2020
% Koopwoningen50%percentage2020
Huurwoningen corporatie2.370aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€279.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rijswijk.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 2286. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Rijswijk
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Rijswijk. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Rijswijk
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Rijswijk:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Rijswijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rijswijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rijswijk. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Rijswijk. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 2286