Statistieken postcode 2542

Aantal inwoners per jaar
(24% groei!)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 2542, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 2542 is tussen 2003 en 2022 met 2.025 personen toegenomen (afgerond is dat 24%): van 8.435 in 2003 tot 10.460 in 2022.

Over postcode 2542

Postcode 2542 ligt binnen de gemeente Den Haag. Postcode 2542 telt 10.460 inwoners en 4.845 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,10 personen. Er zijn 4.425 woningen in postcodegebied 2542 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €166.000. Postcodegebied 2542 grenst aan de volgende 8 postcodegebieden: 2291, 2532, 2533, 2541, 2543, 2544, 2545 en 2548. Bekijk de straatnamen voor postcode 2542 in de tabel met adressen in Den Haag. De numerieke (viercijferige) postcode 2542 telt 206 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 2542
Kaart van het postcodegebied 2542. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 2542 binnen de gemeente Den Haag. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 2542


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 2542 in 2022 is 10.460. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Den Haag. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 2542


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 4.779 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 2542 telt in totaal 4.779 adressen, met 4.760 verblijfsobjecten en 19 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 2542. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 2542. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.425 woningen & 4.779 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 2542

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 2542. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 206 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 11 numerieke postcodes in de gemeente Den Haag.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
2542AA136240
2542AB125165
2542AC90120
2542AD2450
2542AM1< 5

Toon alle 206 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 2542

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 2542 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Ambachtsgaarde142
Baljuwdreef16
Barbiersgaarde49
Beeldsnijdersgaarde55
Beresteinlaan625

Toon alle 33 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Den Haag bestaat uit 61 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Den Haag (postcode 2542 behoort met 4.779 adressen niet tot de top 10 en is als elfde postcode aan de grafiek toegevoegd).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 2542


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 2542


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 2542 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 2542 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 2542 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning930gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.060gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens4.845aantal2020
Huishoudens eenpersoons2.255aantal2020
Huishoudens meerpersoons695aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen665aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen1.175aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,10gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen20-40 onder middencategorie2018
% laag huishoudinkomen64%percentage2018
% hoog huishoudinkomen7%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering1.640aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners10.460aantal2021
Mannen5.290aantal2020
Vrouwen5.340aantal2020
0 tot 15 jaar2.210aantal2021
15 tot 25 jaar1.310aantal2021
25 tot 45 jaar3.130aantal2021
45 tot 65 jaar2.355aantal2021
65 jaar of ouder1.455aantal2021
Geboorte totaal155aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond20%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond60%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,70kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,90aantal2018
Café - aantal 3 KM19,30aantal2018
Café - aantal 5 KM140,80aantal2018
Cafetaria - afstand0,30kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM6,30aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM54,70aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM184,50aantal2018
Hotel - afstand1,20kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM2,80aantal2018
Hotel - aantal 10 KM74,50aantal2018
Hotel - aantal 20 KM122,60aantal2018
Restaurant - afstand0,60kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM1,70aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM35,60aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM130,20aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand17,60kilometer2018
Podiumkunsten - afstand2,50kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM3,30aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM23,10aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM31,90aantal2018
Museum - afstand4,30kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM26,70aantal2018
Museum - aantal 20 KM42,60aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,50kilometer2018
Huisartsenpost - afstand3,10kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM1,40aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM12,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM60,60aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand3,20kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM1,10aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM6,40aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM9,30aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand3,20kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM9,80aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM17,60aantal2018
Apotheek - afstand0,50kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,50kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM3,30aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM34,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM96,70aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,50kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM5,70aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM45,20aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM143,10aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,50kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM3,70aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM21,90aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM68,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand0,60kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM3,90aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM17,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM73,00aantal2018
VMBO - afstand0,60kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM3,90aantal2018
VMBO - aantal 5 KM14,80aantal2018
VMBO - aantal 10 KM55,30aantal2018
HAVO VWO - afstand2,40kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM1,10aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM6,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM33,30aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,50kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM7,90aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM15,10aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM42,40aantal2018
Zwembad - afstand3,10kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand2,50kilometer2018
Bioscoop - afstand6,50kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM7,20aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM13,90aantal2018
Sauna - afstand5,20kilometer2018
Zonnebank - afstand0,70kilometer2018
Aantal adressen4.780aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,30kilometer2018
Treinstation - afstand3,70kilometer2018
Overstapstation - afstand5,70kilometer2018
Bibliotheek - afstand0,60kilometer2018
Brandweer - afstand2,20kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,50kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM4,30aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM24,20aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM63,80aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,40kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM8,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM85,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM347,70aantal2018
Warenhuis - afstand1,70kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM6,80aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM24,50aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM42,60aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode2542string2020
Omgevingsadressendichtheid3.270gemiddelde2020
Stedelijkheid1categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.425aantal2020
Niet bewoonde woningen95aantal2020
Woningen voor 1945geen dataaantalgeen data
Woningen 1945 tot 19652.945aantal2020
Woningen 1965 tot 1975geen dataaantalgeen data
Woningen 1975 tot 1985geen dataaantalgeen data
Woningen 1985 tot 1995325aantal2020
Woningen 1995 tot 2005535aantal2020
Woningen 2005 tot 2015525aantal2020
Woningen 2015 en later90aantal2020
Meergezinswoningen3.655aantal2020
% Huurwoningen80%percentage2020
% Koopwoningen20%percentage2020
Huurwoningen corporatie2.820aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€166.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"20-40 onder midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 2542. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Den Haag
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Den Haag. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Den Haag
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Den Haag:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Den Haag. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Den Haag. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 2542