Statistieken postcode 2547

Aantal inwoners per jaar
(13% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 2547, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 2547 is tussen 2003 en 2022 met 965 personen toegenomen (afgerond is dat 13%): van 7.225 in 2003 tot 8.190 in 2022.

Over postcode 2547

Postcode 2547 ligt binnen de gemeente Den Haag. Postcode 2547 telt 8.190 inwoners en 3.995 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 1,80 personen. Er zijn 4.245 woningen in postcodegebied 2547 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €172.000. Postcodegebied 2547 grenst aan de volgende 8 postcodegebieden: 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2564, 2571 en 2574. Bekijk de straatnamen voor postcode 2547 in de tabel met adressen in Den Haag. De numerieke (viercijferige) postcode 2547 telt 204 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 2547
Kaart van het postcodegebied 2547. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 2547 binnen de gemeente Den Haag. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 2547


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 2547 in 2022 is 8.190. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Den Haag. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 2547


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 5.167 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 2547 telt in totaal 5.167 adressen, met 5.135 verblijfsobjecten en 32 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 2547. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 2547. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 2547

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 2547. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 204 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 11 numerieke postcodes in de gemeente Den Haag.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
2547AA1630
2547AB2440
2547AC1840
2547AD1845
2547AE2050

Toon alle 204 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 2547

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 2547 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Castricumpad1
Castricumplein40
Den Helderstraat242
Durgerdamhof22
Edamstraat108

Toon alle 21 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Den Haag bestaat uit 61 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Den Haag (postcode 2547 behoort met 5.167 adressen niet tot de top 10 en is als elfde postcode aan de grafiek toegevoegd).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 2547


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 2547


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 2547 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 2547 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 2547 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning620gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.280gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens3.995aantal2020
Huishoudens eenpersoons1.970aantal2020
Huishoudens meerpersoons900aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen430aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen650aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote1,80gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen52%percentage2018
% hoog huishoudinkomen7%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering645aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners8.190aantal2021
Mannen3.555aantal2020
Vrouwen3.900aantal2020
0 tot 15 jaar1.035aantal2021
15 tot 25 jaar885aantal2021
25 tot 45 jaar2.525aantal2021
45 tot 65 jaar1.995aantal2021
65 jaar of ouder1.750aantal2021
Geboorte totaal85aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond60%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond20%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond20%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,30kilometer2018
Café - aantal 1 KM9,30aantal2018
Café - aantal 3 KM190,30aantal2018
Café - aantal 5 KM369,70aantal2018
Cafetaria - afstand0,30kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM11,50aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM162,30aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM462,40aantal2018
Hotel - afstand2,90kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM31,40aantal2018
Hotel - aantal 10 KM89,60aantal2018
Hotel - aantal 20 KM123,20aantal2018
Restaurant - afstand0,50kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM5,70aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM155,40aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM596,50aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand16,90kilometer2018
Podiumkunsten - afstand1,50kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM16,60aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM22,90aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM29,20aantal2018
Museum - afstand3,50kilometer2018
Museum - aantal 5 KM15,80aantal2018
Museum - aantal 10 KM27,40aantal2018
Museum - aantal 20 KM39,30aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,40kilometer2018
Huisartsenpost - afstand1,60kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM2,30aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM62,70aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM104,30aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand1,20kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM4,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM7,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM10,60aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand1,20kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM5,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM9,40aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM18,40aantal2018
Apotheek - afstand0,60kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,30kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM7,10aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM68,60aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM142,90aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,30kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM11,20aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM128,70aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM247,40aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,30kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM4,90aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM53,60aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM100,30aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,60kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM14,60aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM33,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM65,60aantal2018
VMBO - afstand1,60kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM11,10aantal2018
VMBO - aantal 5 KM25,90aantal2018
VMBO - aantal 10 KM50,10aantal2018
HAVO VWO - afstand1,80kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM7,30aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM16,10aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM31,40aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand3,90kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM8,20aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM14,30aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM43,00aantal2018
Zwembad - afstand1,60kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand3,90kilometer2018
Bioscoop - afstand3,80kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM4,00aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM7,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM11,40aantal2018
Sauna - afstand1,70kilometer2018
Zonnebank - afstand0,60kilometer2018
Aantal adressen5.167aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand3,60kilometer2018
Treinstation - afstand3,10kilometer2018
Overstapstation - afstand4,30kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,60kilometer2018
Brandweer - afstand1,40kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,40kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM3,10aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM48,20aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM104,80aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,30kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM22,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM343,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM673,50aantal2018
Warenhuis - afstand1,50kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM12,80aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM22,50aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM39,30aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode2547string2020
Omgevingsadressendichtheid6.108gemiddelde2020
Stedelijkheid1categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.245aantal2020
Niet bewoonde woningen465aantal2020
Woningen voor 1945625aantal2020
Woningen 1945 tot 19651.025aantal2020
Woningen 1965 tot 19752.360aantal2020
Woningen 1975 tot 198575aantal2020
Woningen 1985 tot 199555aantal2020
Woningen 1995 tot 200545aantal2020
Woningen 2005 tot 201550aantal2020
Woningen 2015 en later10aantal2020
Meergezinswoningen4.035aantal2020
% Huurwoningen50%percentage2020
% Koopwoningen50%percentage2020
Huurwoningen corporatie665aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€172.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 2547. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Den Haag
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Den Haag. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Den Haag
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Den Haag:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Den Haag. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Den Haag. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 2547