Statistieken postcode 2909

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 2909. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 2909. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 2909

Postcode 2909 ligt binnen de gemeente Capelle aan den IJssel. Postcode 2909 telt 3.310 inwoners en 1.155 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,60 personen. Er zijn 1.120 woningen in postcodegebied 2909 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €341.000. Postcodegebied 2909 grenst aan de volgende 4 postcodegebieden: 2901, 3063, 3064 en 3065. Bekijk de straatnamen voor postcode 2909 in de tabel met adressen in Capelle aan den IJssel. De numerieke (viercijferige) postcode 2909 telt 38 volledige postcodes van zes posities.

Aantal inwoners per jaar (903% groei!)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 2909, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 2909 is tussen 2003 en 2022 met 2.980 personen toegenomen (afgerond is dat 903%): van 330 in 2003 tot 3.310 in 2022.

Kaart van het postcodegebied 2909
Kaart van het postcodegebied 2909. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 2909 binnen de gemeente Capelle aan den IJssel. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 2909


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 2909 in 2022 is 3.310. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Capelle aan den IJssel. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 2909


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 1.794 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. Het poostcodegebied 2909 telt in totaal 1.794 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 2909. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 2909. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.120 woningen & 1.794 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 2909

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2022 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 2909. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 38 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 9 numerieke postcodes in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
2909LA4< 5
2909LB2< 5
2909LC38< 5
2909LD24< 5
2909LE244< 5

Toon alle 38 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 2909

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 2909 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
1e Articuslaan28
1e Lunarelaan35
1e Octaviolaan51
1e Terralaan36
2e Articuslaan17

Toon alle 37 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Capelle aan den IJssel


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Capelle aan den IJssel bestaat uit 9 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 2909 telt 1.794 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 2909


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 2909


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2021 in postcode 2909 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 2909 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 2909 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woninggeen datagemiddeld jaarverbruikgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.410gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens1.155aantal2020
Huishoudens eenpersoons350aantal2020
Huishoudens meerpersoons200aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen90aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen510aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,60gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middencategorie2018
% laag huishoudinkomen25%percentage2018
% hoog huishoudinkomen42%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering150aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners3.310aantal2022
Mannen1.545aantal2020
Vrouwen1.535aantal2020
0 tot 15 jaar675aantal2022
15 tot 25 jaar465aantal2022
25 tot 45 jaar975aantal2022
45 tot 65 jaar895aantal2022
65 jaar of ouder300aantal2022
Geboorte totaal20aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond40%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond50%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,80kilometer2018
Café - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Café - aantal 3 KM3,20aantal2018
Café - aantal 5 KM31,30aantal2018
Cafetaria - afstand0,90kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM0,90aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM16,20aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM85,40aantal2018
Hotel - afstand2,30kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM4,30aantal2018
Hotel - aantal 10 KM62,10aantal2018
Hotel - aantal 20 KM93,00aantal2018
Restaurant - afstand1,00kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,50aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM12,20aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM105,70aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand4,50kilometer2018
Podiumkunsten - afstand3,90kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM2,20aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM17,30aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM27,10aantal2018
Museum - afstand3,10kilometer2018
Museum - aantal 5 KM2,10aantal2018
Museum - aantal 10 KM17,00aantal2018
Museum - aantal 20 KM34,40aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,60kilometer2018
Huisartsenpost - afstand3,90kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,80aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM4,50aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM24,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand3,90kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM8,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM11,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand3,90kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM4,40aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM13,30aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM23,10aantal2018
Apotheek - afstand0,60kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,50kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM2,60aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM11,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM45,60aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,80kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM1,80aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM10,70aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM51,60aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,80kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM0,80aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM3,80aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM27,30aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand3,30kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM0,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM13,60aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM81,20aantal2018
VMBO - afstand3,30kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM0,20aantal2018
VMBO - aantal 5 KM8,80aantal2018
VMBO - aantal 10 KM64,20aantal2018
HAVO VWO - afstand3,30kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,20aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM4,80aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM32,10aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand5,70kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM6,20aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM12,10aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM48,30aantal2018
Zwembad - afstand2,70kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand2,40kilometer2018
Bioscoop - afstand5,90kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM7,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM14,30aantal2018
Sauna - afstand6,30kilometer2018
Zonnebank - afstand3,60kilometer2018
Aantal adressen1.794aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,30kilometer2018
Treinstation - afstand5,20kilometer2018
Overstapstation - afstand6,70kilometer2018
Bibliotheek - afstand2,40kilometer2018
Brandweer - afstand2,90kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,70kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM0,90aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM4,20aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM27,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,70kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,10aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM13,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM96,70aantal2018
Warenhuis - afstand3,90kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM4,70aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM20,90aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM40,60aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode2909string2020
Omgevingsadressendichtheid1.339gemiddelde2020
Stedelijkheid3categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.120aantal2020
Niet bewoonde woningen30aantal2020
Woningen voor 1945geen dataaantalgeen data
Woningen 1945 tot 1965geen dataaantalgeen data
Woningen 1965 tot 1975geen dataaantalgeen data
Woningen 1975 tot 1985geen dataaantalgeen data
Woningen 1985 tot 1995geen dataaantalgeen data
Woningen 1995 tot 2005485aantal2020
Woningen 2005 tot 2015630aantal2020
Woningen 2015 en latergeen dataaantalgeen data
Meergezinswoningen330aantal2020
% Huurwoningen30%percentage2020
% Koopwoningen70%percentage2020
Huurwoningen corporatie215aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€341.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

 1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Capelle aan den IJssel.
 2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
 3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"60-80 boven midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 2909. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Capelle aan den IJssel
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Capelle aan den IJssel. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Capelle aan den IJssel
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Capelle aan den IJssel:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Capelle aan den IJssel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Capelle aan den IJssel. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Capelle aan den IJssel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 2909

 • Vorige postcode: 2908
 • Volgende postcode: 2911
 • Basisschool De Wonderwind in Capelle aan den IJssel
 • Buurt Fascinatio-west in Capelle aan den IJssel (meer dan 90% van de adressen in Fascinatio-west heeft postcode 2909)
 • Buurt Fascinatio-oost in Capelle aan den IJssel (meer dan 90% van de adressen in Fascinatio-oost heeft postcode 2909)
 • Buurt Capelsebrug in Capelle aan den IJssel (meer dan 90% van de adressen in Capelsebrug heeft postcode 2909)
 • Buurt Rivium 1e straat in Capelle aan den IJssel (meer dan 90% van de adressen in Rivium 1e straat heeft postcode 2909)
 • Buurt AWZI Rivium in Capelle aan den IJssel (meer dan 90% van de adressen in AWZI Rivium heeft postcode 2909)
 • Buurt Rivium 2e straat in Capelle aan den IJssel (meer dan 90% van de adressen in Rivium 2e straat heeft postcode 2909)
 • Buurt Rivium Promenade in Capelle aan den IJssel (meer dan 90% van de adressen in Rivium Promenade heeft postcode 2909)