Informatie postcode 3015:

Informatie postcode 3015:

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 3015. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 3015. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 3015

Postcode 3015 ligt binnen de gemeente Rotterdam. Postcode 3015 telt 2.455 inwoners en 1.550 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 1,60 personen. Er zijn 1.310 woningen in postcodegebied 3015 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €272.000. Postcodegebied 3015 grenst aan de volgende 7 postcodegebieden: 3011, 3012, 3014, 3016, 3021, 3023 en 3024. Bekijk de straatnamen voor postcode 3015 in de tabel met adressen in Rotterdam. De numerieke (viercijferige) postcode 3015 telt 73 volledige postcodes van zes posities.

Aantal inwoners per jaar (13% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 3015, jaren 2002 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in postcode 3015 is tussen 2002 en 2021 met 300 personen toegenomen (afgerond is dat 13%): van 2.155 in 2002 tot 2.455 in 2021.

Kaart van het postcodegebied 3015
Kaart van het postcodegebied 3015. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 3015 binnen de gemeente Rotterdam. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 3015


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 3015 in 2021 is 2.455. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Rotterdam. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2002 tot en met 2021.

Vrouwen en mannen in postcode 3015


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 2.080 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Postcode 3015 telt in totaal 2.080 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Postcode 3015.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.310 woningen & 2.080 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 3015

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2021 en het aantal inwoners per 2018 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 3015. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 73 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 11 numerieke postcodes in de gemeente Rotterdam.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
3015AA147190
3015BA109130
3015BB2425
3015BC2425
3015BD2425

Toon alle 73 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 3015

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 3015 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
's-Gravendijkwal73
Abraham Tuschinskistraat89
Academieplein2
Breitnerstraat247
Burgemeester s'Jacobplein5

Toon alle 25 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Rotterdam


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Rotterdam bestaat uit 76 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Rotterdam (postcode 3015 behoort met 2.080 adressen niet tot de top 10 en is als elfde postcode aan de grafiek toegevoegd).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 3015


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2021 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 3015


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2021 in postcode 3015 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 3015 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3015 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning640gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.100gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens1.550aantal2020
Huishoudens eenpersoons965aantal2020
Huishoudens meerpersoons350aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen70aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen140aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote1,60gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen49%percentage2018
% hoog huishoudinkomen18%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering165aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.455aantal2021
Mannen1.235aantal2020
Vrouwen1.185aantal2020
0 tot 15 jaar215aantal2021
15 tot 25 jaar435aantal2021
25 tot 45 jaar930aantal2021
45 tot 65 jaar555aantal2021
65 jaar of ouder320aantal2021
Geboorte totaal30aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond60%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond20%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond30%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,30kilometer2018
Café - aantal 1 KM70,20aantal2018
Café - aantal 3 KM261,60aantal2018
Café - aantal 5 KM461,50aantal2018
Cafetaria - afstand0,30kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM74,40aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM354,10aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM592,10aantal2018
Hotel - afstand0,30kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM55,00aantal2018
Hotel - aantal 10 KM68,90aantal2018
Hotel - aantal 20 KM109,60aantal2018
Restaurant - afstand0,20kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM77,80aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM428,30aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM624,60aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand0,70kilometer2018
Podiumkunsten - afstand0,70kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM13,70aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM20,60aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM27,30aantal2018
Museum - afstand0,40kilometer2018
Museum - aantal 5 KM15,80aantal2018
Museum - aantal 10 KM20,80aantal2018
Museum - aantal 20 KM32,80aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,40kilometer2018
Huisartsenpost - afstand0,60kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM5,60aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM40,00aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM95,20aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand0,60kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM5,10aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM9,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM12,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand0,60kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM8,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM12,70aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM26,10aantal2018
Apotheek - afstand0,40kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,40kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM6,80aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM41,40aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM113,80aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,30kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM15,80aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM83,30aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM217,90aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,60kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM3,70aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM35,60aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM92,80aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand0,60kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM24,60aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM44,50aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM86,40aantal2018
VMBO - afstand0,60kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM15,90aantal2018
VMBO - aantal 5 KM33,50aantal2018
VMBO - aantal 10 KM67,80aantal2018
HAVO VWO - afstand0,60kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM11,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM17,50aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM33,00aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand1,30kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM8,60aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM16,40aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM44,10aantal2018
Zwembad - afstand1,30kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand4,90kilometer2018
Bioscoop - afstand0,60kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM6,70aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM9,70aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM14,50aantal2018
Sauna - afstand1,30kilometer2018
Zonnebank - afstand0,70kilometer2018
Aantal adressen2.080aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand3,10kilometer2018
Treinstation - afstand1,70kilometer2018
Overstapstation - afstand1,70kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,90kilometer2018
Brandweer - afstand1,30kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,40kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM9,00aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM52,00aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM113,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,30kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM56,50aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM351,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM666,80aantal2018
Warenhuis - afstand1,10kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM13,20aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM24,00aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM46,60aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode3015string2020
Omgevingsadressendichtheid5.847gemiddelde2020
Stedelijkheid1categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.310aantal2020
Niet bewoonde woningen75aantal2020
Woningen voor 1945780aantal2020
Woningen 1945 tot 1965geen dataaantalgeen data
Woningen 1965 tot 1975geen dataaantalgeen data
Woningen 1975 tot 1985245aantal2020
Woningen 1985 tot 1995150aantal2020
Woningen 1995 tot 2005125aantal2020
Woningen 2005 tot 2015geen dataaantalgeen data
Woningen 2015 en latergeen dataaantalgeen data
Meergezinswoningen1.285aantal2020
% Huurwoningen60%percentage2020
% Koopwoningen40%percentage2020
Huurwoningen corporatie505aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€272.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 3015. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Rotterdam
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Rotterdam. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Rotterdam
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Rotterdam:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2021. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rotterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Rotterdam. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 3015