Statistieken postcode 3076

Aantal inwoners per jaar
(0% kleine daling)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 3076, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 3076 is tussen 2003 en 2022 met 75 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 14.485 in 2003 tot 14.410 in 2022.

Over postcode 3076

Postcode 3076 ligt binnen de gemeente Rotterdam. Postcode 3076 telt 14.410 inwoners en 7.075 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,00 personen. Er zijn 6.980 woningen in postcodegebied 3076 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €155.000. Postcodegebied 3076 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 2991, 2992, 2993, 3075, 3079 en 3084. Bekijk de straatnamen voor postcode 3076 in de tabel met adressen in Rotterdam. De numerieke (viercijferige) postcode 3076 telt 300 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 3076
Kaart van het postcodegebied 3076. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 3076 binnen de gemeente Rotterdam. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 3076


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 3076 in 2022 is 14.410. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Rotterdam. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 3076


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 8.708 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 3076 telt in totaal 8.708 adressen, met 8.693 verblijfsobjecten en 15 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 3076. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 3076. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 3076

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 3076. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 300 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 10 numerieke postcodes in de gemeente Rotterdam.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
3076AA3290
3076AB1930
3076AC25< 5
3076AD2945
3076AE3035

Toon alle 300 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 3076

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 3076 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
1e Opbouwstraat20
2e Opbouwstraat41
Aesopusplaats12
Aesopusviaduct2
Alberto Moraviahof6

Toon alle 120 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Rotterdam


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Rotterdam bestaat uit 76 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Rotterdam (postcode 3076 behoort met 8.708 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 3076


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 3076


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 3076 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 3076 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3076 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning890gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.240gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens7.075aantal2020
Huishoudens eenpersoons3.400aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.290aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen1.000aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen1.310aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,00gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen20-40 onder middencategorie2018
% laag huishoudinkomen61%percentage2018
% hoog huishoudinkomen7%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering2.000aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners14.410aantal2021
Mannen7.075aantal2020
Vrouwen7.160aantal2020
0 tot 15 jaar2.635aantal2021
15 tot 25 jaar1.700aantal2021
25 tot 45 jaar4.350aantal2021
45 tot 65 jaar3.300aantal2021
65 jaar of ouder2.425aantal2021
Geboorte totaal205aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond40%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond50%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,80kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,70aantal2018
Café - aantal 3 KM34,10aantal2018
Café - aantal 5 KM121,10aantal2018
Cafetaria - afstand0,40kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM4,60aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM67,00aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM189,80aantal2018
Hotel - afstand2,30kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM6,20aantal2018
Hotel - aantal 10 KM59,90aantal2018
Hotel - aantal 20 KM93,00aantal2018
Restaurant - afstand0,40kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM5,70aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM37,30aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM143,50aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand0,80kilometer2018
Podiumkunsten - afstand0,80kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM6,50aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM16,20aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM28,00aantal2018
Museum - afstand3,00kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,40aantal2018
Museum - aantal 10 KM16,40aantal2018
Museum - aantal 20 KM30,80aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,40kilometer2018
Huisartsenpost - afstand1,50kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM2,50aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM23,40aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM54,50aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand1,40kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM3,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM7,40aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM12,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand1,40kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM3,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM12,40aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM25,00aantal2018
Apotheek - afstand0,60kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,50kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM3,70aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM23,20aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM77,20aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,40kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM6,50aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM42,60aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM132,90aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,50kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM2,90aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM21,30aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM63,10aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,10kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM10,80aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM25,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM67,30aantal2018
VMBO - afstand1,10kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM9,70aantal2018
VMBO - aantal 5 KM22,40aantal2018
VMBO - aantal 10 KM53,70aantal2018
HAVO VWO - afstand1,30kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM3,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM8,10aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM25,30aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand3,20kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM4,30aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM12,60aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM46,10aantal2018
Zwembad - afstand2,80kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand7,00kilometer2018
Bioscoop - afstand3,50kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM1,30aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM7,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM14,00aantal2018
Sauna - afstand3,00kilometer2018
Zonnebank - afstand0,90kilometer2018
Aantal adressen8.697aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand2,00kilometer2018
Treinstation - afstand1,00kilometer2018
Overstapstation - afstand7,50kilometer2018
Bibliotheek - afstand0,90kilometer2018
Brandweer - afstand2,50kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,60kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM3,10aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM17,10aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM54,50aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,40kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM8,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM92,50aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM266,80aantal2018
Warenhuis - afstand2,60kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM4,00aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM16,50aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM42,00aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode3076string2020
Omgevingsadressendichtheid2.594gemiddelde2020
Stedelijkheid1categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.980aantal2020
Niet bewoonde woningen340aantal2020
Woningen voor 1945145aantal2020
Woningen 1945 tot 19654.200aantal2020
Woningen 1965 tot 19751.000aantal2020
Woningen 1975 tot 1985550aantal2020
Woningen 1985 tot 1995185aantal2020
Woningen 1995 tot 2005420aantal2020
Woningen 2005 tot 2015430aantal2020
Woningen 2015 en later50aantal2020
Meergezinswoningen5.135aantal2020
% Huurwoningen70%percentage2020
% Koopwoningen30%percentage2020
Huurwoningen corporatie3.555aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€155.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"20-40 onder midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 3076. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Rotterdam
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Rotterdam. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Rotterdam
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Rotterdam:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rotterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Rotterdam. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 3076