Informatie postcode 3122:

Informatie postcode 3122:

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 3122. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 3122. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 3122

Postcode 3122 ligt binnen de gemeente Schiedam. Postcode 3122 telt 9.440 inwoners en 4.715 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,00 personen. Er zijn 4.785 woningen in postcodegebied 3122 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €157.000. Postcodegebied 3122 grenst aan de volgende 5 postcodegebieden: 3118, 3121, 3123, 3136 en 3137. Bekijk de straatnamen voor postcode 3122 in de tabel met adressen in Schiedam. De numerieke (viercijferige) postcode 3122 telt 170 volledige postcodes van zes posities.

Aantal inwoners per jaar (3% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 3122, jaren 2002 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in postcode 3122 is tussen 2002 en 2021 met 295 personen toegenomen (afgerond is dat 3%): van 9.145 in 2002 tot 9.440 in 2021.

Kaart van het postcodegebied 3122
Kaart van het postcodegebied 3122. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 3122 binnen de gemeente Schiedam. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 3122


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 3122 in 2021 is 9.440. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Schiedam. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2002 tot en met 2021.

Vrouwen en mannen in postcode 3122


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 5.160 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Postcode 3122 telt in totaal 5.160 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Postcode 3122.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.785 woningen & 5.160 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Informatie per "postcode-6" in postcode 3122

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2021 en het aantal inwoners per 2018 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 3122. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 170 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 10 numerieke postcodes in de gemeente Schiedam.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
3122AA2< 5
3122AB2455
3122AC2655
3122AD2675
3122AE118145

Toon alle 170 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 3122

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 3122 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Albert van Raalteplein144
Bachplein639
Bart Verhallenplein179
Bernard Zweersplein42
Borodinlaan36

Toon alle 42 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Schiedam


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Schiedam bestaat uit 14 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Schiedam (postcode 3122 behoort met 5.160 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 3122


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2021 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 3122


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2021 in postcode 3122 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 3122 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3122 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning880gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.470gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens4.715aantal2020
Huishoudens eenpersoons2.110aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.085aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen695aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen790aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,00gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen20-40 onder middencategorie2018
% laag huishoudinkomen60%percentage2018
% hoog huishoudinkomen6%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering1.035aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners9.440aantal2021
Mannen4.300aantal2020
Vrouwen5.105aantal2020
0 tot 15 jaar1.640aantal2021
15 tot 25 jaar995aantal2021
25 tot 45 jaar2.410aantal2021
45 tot 65 jaar2.145aantal2021
65 jaar of ouder2.250aantal2021
Geboorte totaal90aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond50%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond40%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,50kilometer2018
Café - aantal 1 KM1,40aantal2018
Café - aantal 3 KM12,40aantal2018
Café - aantal 5 KM82,80aantal2018
Cafetaria - afstand0,50kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM3,10aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM24,70aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM111,80aantal2018
Hotel - afstand1,50kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM5,10aantal2018
Hotel - aantal 10 KM56,00aantal2018
Hotel - aantal 20 KM130,50aantal2018
Restaurant - afstand0,80kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM2,70aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM25,10aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM102,90aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand5,00kilometer2018
Podiumkunsten - afstand3,20kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM3,60aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM12,30aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM43,20aantal2018
Museum - afstand3,00kilometer2018
Museum - aantal 5 KM4,90aantal2018
Museum - aantal 10 KM18,70aantal2018
Museum - aantal 20 KM44,50aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,40kilometer2018
Huisartsenpost - afstand1,70kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,30aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM9,30aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM29,40aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand1,70kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM5,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM14,60aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand1,70kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM6,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM30,10aantal2018
Apotheek - afstand0,90kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,60kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM2,50aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM29,50aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM61,40aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,40kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM4,80aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM33,20aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM77,20aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,50kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM2,70aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM16,60aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM37,50aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand0,50kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM8,50aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM11,50aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM52,60aantal2018
VMBO - afstand0,60kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM6,00aantal2018
VMBO - aantal 5 KM8,50aantal2018
VMBO - aantal 10 KM38,10aantal2018
HAVO VWO - afstand0,90kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM4,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM5,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM21,50aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand4,80kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM4,10aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM18,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM40,00aantal2018
Zwembad - afstand1,20kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand12,90kilometer2018
Bioscoop - afstand3,20kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM3,00aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM8,60aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM17,00aantal2018
Sauna - afstand1,20kilometer2018
Zonnebank - afstand1,00kilometer2018
Aantal adressen5.160aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,00kilometer2018
Treinstation - afstand3,90kilometer2018
Overstapstation - afstand8,50kilometer2018
Bibliotheek - afstand0,90kilometer2018
Brandweer - afstand3,50kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,40kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM3,20aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM15,50aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM32,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,40kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM13,60aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM60,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM168,00aantal2018
Warenhuis - afstand2,90kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM3,40aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM13,70aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM56,90aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode3122string2020
Omgevingsadressendichtheid3.051gemiddelde2020
Stedelijkheid1categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.785aantal2020
Niet bewoonde woningen195aantal2020
Woningen voor 1945geen dataaantalgeen data
Woningen 1945 tot 1965250aantal2020
Woningen 1965 tot 19753.890aantal2020
Woningen 1975 tot 198555aantal2020
Woningen 1985 tot 1995geen dataaantalgeen data
Woningen 1995 tot 2005270aantal2020
Woningen 2005 tot 2015275aantal2020
Woningen 2015 en later45aantal2020
Meergezinswoningen4.455aantal2020
% Huurwoningen70%percentage2020
% Koopwoningen30%percentage2020
Huurwoningen corporatie2.750aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€157.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Schiedam.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"20-40 onder midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 3122. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Schiedam
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Schiedam. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Schiedam
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Schiedam:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2021. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Schiedam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Schiedam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Schiedam. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Schiedam. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 3122