Statistieken postcode 6029

Aantal inwoners per jaar
(32% groei!)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 6029, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 6029 is tussen 2003 en 2022 met 460 personen toegenomen (afgerond is dat 32%): van 1.400 in 2003 tot 1.860 in 2022.

Over postcode 6029

Postcode 6029 ligt binnen de gemeente Heeze-Leende. Postcode 6029 telt 1.860 inwoners en 675 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,30 personen. Er zijn 660 woningen in postcodegebied 6029 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €388.000. Postcodegebied 6029 grenst aan de volgende 5 postcodegebieden: 5591, 5595, 5711, 5712 en 6026. Bekijk de straatnamen voor postcode 6029 in de tabel met adressen in Heeze-Leende. De numerieke (viercijferige) postcode 6029 telt 63 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 6029
Kaart van het postcodegebied 6029. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 6029 binnen de gemeente Heeze-Leende. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 6029


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 6029 in 2022 is 1.860. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Heeze-Leende. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 6029


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 889 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 6029 telt in totaal 889 adressen, met 887 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 6029. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 6029. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 6029

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 6029. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 63 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 3 numerieke postcodes in de gemeente Heeze-Leende.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
6029PA3565
6029PB45
6029PC1015
6029PD920
6029PE915

Toon alle 63 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 6029

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 6029 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Albertlaan32
Appelvinkstraat5
Averbodeweg29
Berkenlaan9
Beukenlaan52

Toon alle 57 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Heeze-Leende


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Heeze-Leende bestaat uit 3 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 6029 telt 889 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 6029


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 6029


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 6029 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 6029 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 6029 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.650gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.450gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens675aantal2020
Huishoudens eenpersoons200aantal2020
Huishoudens meerpersoons245aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen30aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen195aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,30gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middencategorie2018
% laag huishoudinkomen28%percentage2018
% hoog huishoudinkomen30%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering205aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.860aantal2021
Mannen915aantal2020
Vrouwen825aantal2020
0 tot 15 jaar230aantal2021
15 tot 25 jaar190aantal2021
25 tot 45 jaar425aantal2021
45 tot 65 jaar620aantal2021
65 jaar of ouder395aantal2021
Geboorte totaal20aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,00kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,60aantal2018
Café - aantal 3 KM1,00aantal2018
Café - aantal 5 KM5,10aantal2018
Cafetaria - afstand1,00kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM0,60aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM1,00aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM7,80aantal2018
Hotel - afstand5,00kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM0,70aantal2018
Hotel - aantal 10 KM6,70aantal2018
Hotel - aantal 20 KM51,00aantal2018
Restaurant - afstand1,20kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,60aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM1,10aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM11,30aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand15,40kilometer2018
Podiumkunsten - afstand11,80kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 20 KM13,50aantal2018
Museum - afstand1,00kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM1,50aantal2018
Museum - aantal 20 KM13,90aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand5,00kilometer2018
Huisartsenpost - afstand9,80kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM1,40aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand9,80kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0,70aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM5,70aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand9,70kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM0,70aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM8,80aantal2018
Apotheek - afstand4,80kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,80kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,90aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM2,70aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM6,80aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,80kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0,90aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM2,80aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM7,30aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand1,10kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM0,60aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM1,00aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM3,30aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand8,50kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM1,30aantal2018
VMBO - afstand10,20kilometer2018
VMBO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 10 KM0,40aantal2018
HAVO VWO - afstand11,20kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand13,50kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM0,00aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM3,10aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM22,00aantal2018
Zwembad - afstand9,10kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand15,70kilometer2018
Bioscoop - afstand14,70kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 20 KM5,90aantal2018
Sauna - afstand9,40kilometer2018
Zonnebank - afstand10,30kilometer2018
Aantal adressen879aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand5,10kilometer2018
Treinstation - afstand5,50kilometer2018
Overstapstation - afstand15,50kilometer2018
Bibliotheek - afstand5,20kilometer2018
Brandweer - afstand4,50kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand1,00kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM0,60aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM1,00aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM3,50aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,60kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM1,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM10,00aantal2018
Warenhuis - afstand4,90kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM0,70aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM2,00aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM19,30aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode6029string2020
Omgevingsadressendichtheid101gemiddelde2020
Stedelijkheid5categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad660aantal2020
Niet bewoonde woningen20aantal2020
Woningen voor 194550aantal2020
Woningen 1945 tot 1965100aantal2020
Woningen 1965 tot 197595aantal2020
Woningen 1975 tot 198570aantal2020
Woningen 1985 tot 199560aantal2020
Woningen 1995 tot 200555aantal2020
Woningen 2005 tot 201595aantal2020
Woningen 2015 en later135aantal2020
Meergezinswoningen65aantal2020
% Huurwoningen10%percentage2020
% Koopwoningen80%percentage2020
Huurwoningen corporatie35aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€388.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heeze-Leende.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"60-80 boven midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 6029. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Heeze-Leende
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Heeze-Leende. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Heeze-Leende
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Heeze-Leende:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Heeze-Leende:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Heeze-Leende. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heeze-Leende. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Heeze-Leende. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 6029