Statistieken postcode 7571

Aantal inwoners per jaar
(8% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 7571, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 7571 is tussen 2003 en 2022 met 215 personen toegenomen (afgerond is dat 8%): van 2.545 in 2003 tot 2.760 in 2022.

Over postcode 7571

Postcode 7571 ligt binnen de gemeente Oldenzaal. Postcode 7571 telt 2.760 inwoners en 1.655 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 1,60 personen. Er zijn 1.785 woningen in postcodegebied 7571 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €193.000. Postcodegebied 7571 grenst aan de volgende 2 postcodegebieden: 7572 en 7573. Bekijk de straatnamen voor postcode 7571 in de tabel met adressen in Oldenzaal. De numerieke (viercijferige) postcode 7571 telt 85 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 7571
Kaart van het postcodegebied 7571. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 7571 binnen de gemeente Oldenzaal. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 7571


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 7571 in 2022 is 2.760. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Oldenzaal. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 7571


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 2.236 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 7571 telt in totaal 2.236 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 7571. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 7571. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 7571

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 7571. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 85 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 8 numerieke postcodes in de gemeente Oldenzaal.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
7571AA3060
7571AB2750
7571AC5465
7571AD615
7571AE1430

Toon alle 85 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 7571

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 7571 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Anjerstraat6
Badhuisstraat8
Beatrixstraat75
Bentinckstraat1
Bisschopstraat55

Toon alle 52 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Oldenzaal


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Oldenzaal bestaat uit 8 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 7571 telt 2.236 adressen).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 7571


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 7571


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 7571 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 7571 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 7571 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning900gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.390gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens1.655aantal2020
Huishoudens eenpersoons1.000aantal2020
Huishoudens meerpersoons440aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen75aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen135aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote1,60gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen20-40 onder middencategorie2018
% laag huishoudinkomen66%percentage2018
% hoog huishoudinkomen8%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering275aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.760aantal2021
Mannen1.310aantal2020
Vrouwen1.450aantal2020
0 tot 15 jaar155aantal2021
15 tot 25 jaar305aantal2021
25 tot 45 jaar550aantal2021
45 tot 65 jaar585aantal2021
65 jaar of ouder1.165aantal2021
Geboorte totaal10aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond80%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,20kilometer2018
Café - aantal 1 KM17,10aantal2018
Café - aantal 3 KM20,00aantal2018
Café - aantal 5 KM20,00aantal2018
Cafetaria - afstand0,20kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM15,30aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM21,10aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM25,10aantal2018
Hotel - afstand0,30kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM8,00aantal2018
Hotel - aantal 10 KM16,00aantal2018
Hotel - aantal 20 KM49,10aantal2018
Restaurant - afstand0,30kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM20,50aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM28,00aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM36,30aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand12,00kilometer2018
Podiumkunsten - afstand0,60kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM10,00aantal2018
Museum - afstand0,40kilometer2018
Museum - aantal 5 KM2,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM4,50aantal2018
Museum - aantal 20 KM13,00aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,40kilometer2018
Huisartsenpost - afstand0,70kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM4,50aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM10,00aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM10,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand12,00kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand0,70kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM5,20aantal2018
Apotheek - afstand0,50kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,40kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM4,20aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM13,80aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM17,70aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,40kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM3,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM11,40aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM13,90aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,50kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM2,40aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM9,70aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM10,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand0,60kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM4,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM4,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM7,30aantal2018
VMBO - afstand0,70kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM2,00aantal2018
VMBO - aantal 5 KM2,00aantal2018
VMBO - aantal 10 KM4,00aantal2018
HAVO VWO - afstand1,00kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM2,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM2,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM2,00aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand12,70kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Attractiepark - aantal 20 KM6,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM14,00aantal2018
Zwembad - afstand1,30kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand14,70kilometer2018
Bioscoop - afstand11,10kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 20 KM3,00aantal2018
Sauna - afstand2,10kilometer2018
Zonnebank - afstand0,50kilometer2018
Aantal adressen2.226aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,20kilometer2018
Treinstation - afstand0,90kilometer2018
Overstapstation - afstand11,20kilometer2018
Bibliotheek - afstand0,40kilometer2018
Brandweer - afstand1,50kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,40kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM4,80aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM9,00aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM9,80aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,20kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM15,40aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM28,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM30,90aantal2018
Warenhuis - afstand0,50kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,00aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM4,10aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM12,00aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode7571string2020
Omgevingsadressendichtheid2.248gemiddelde2020
Stedelijkheid2categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.785aantal2020
Niet bewoonde woningen105aantal2020
Woningen voor 1945265aantal2020
Woningen 1945 tot 1965230aantal2020
Woningen 1965 tot 1975290aantal2020
Woningen 1975 tot 1985430aantal2020
Woningen 1985 tot 199585aantal2020
Woningen 1995 tot 2005190aantal2020
Woningen 2005 tot 2015220aantal2020
Woningen 2015 en later75aantal2020
Meergezinswoningen1.325aantal2020
% Huurwoningen70%percentage2020
% Koopwoningen20%percentage2020
Huurwoningen corporatie890aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€193.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oldenzaal.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"20-40 onder midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 7571. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Oldenzaal
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Oldenzaal. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Oldenzaal
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Oldenzaal:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Oldenzaal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Oldenzaal. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oldenzaal. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Oldenzaal. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 7571

  • Vorige postcode: 7562
  • Volgende postcode: 7572
  • Buurt Binnenstad in Oldenzaal (meer dan 90% van de adressen in Binnenstad heeft postcode 7571)