Corona-statistieken gemeente Ommen

Informatie postcode 7731:

Informatie postcode 7731:

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 7731. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 7731. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 7731

Postcode 7731 ligt binnen de gemeente Ommen. Postcode 7731 telt 12.045 inwoners en 5.245 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,30 personen. Er zijn 5.375 woningen in postcodegebied 7731 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €226.000. Bekijk de straatnamen voor postcode 7731 in de tabel met adressen in Ommen.

Aantal inwoners per jaar (1% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 7731, jaren 2011 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in postcode 7731 is tussen 2011 en 2020 met 135 personen toegenomen (afgerond is dat 1%): van 11.910 in 2011 tot 12.045 in 2020.

Kaart van postcodegebied 7731
Kaart van het postcodegebied 7731. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!
Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd (2020)


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 7731.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 7731 in 2020 is 12.045. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Ommen. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2011 tot en met 2020.

Vrouwen en mannen in postcode 7731


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 6.614 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Postcode 7731 telt in totaal 6.614 adressen, met 6.496 verblijfsobjecten en 118 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.


Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Postcode 7731.Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

Postcodegebied telt 5.375 woningen & 6.614 adressen:
Het aantal woningen is gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Aantal adressen per "postcode-6" in postcode 7731

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per volledige postcode van 6 posities voor postcode 7731. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Postcode Aantal adressen
7731AA22
7731AB5
7731AC13
7731AD18
7731AE7

Toon alle 335 rijen...

Aantal adressen per straat in postcode 7731

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 7731 voorkomt.

Straat Aantal adressen
11 April Plein27
Achterbroekweg3
Albert Cuypstraat19
Alteveerweg4
Amaliaweg1

Toon alle 242 rijen...

Aantal adressen per postcode, gemeente Ommen


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Ommen bestaat uit 12 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Ommen (postcode 7731 behoort met 6.614 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 7731


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2020 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 7731


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2020 in postcode 7731 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 7731 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2020.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3895 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.420gemiddeld jaarverbruik2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.820gemiddeld jaarverbruik2018
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens5.245aantal2019
Huishoudens eenpersoons1.740aantal2019
Huishoudens meerpersoons1.775aantal2019
Huishoudens eenouder kinderen285aantal2019
Huishoudens twee ouders kinderen1.425aantal2019
Gemiddelde huishoudgroote2,30gemiddelde2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2017
% laag huishoudinkomen36%percentage2017
% hoog huishoudinkomen18%percentage2017
Inwoners met WW bijstand AO uitkering880aantal inwoners2019
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners12.045aantal2020
Mannen5.985aantal2019
Vrouwen6.090aantal2019
0 tot 15 jaar1.885aantal2020
15 tot 25 jaar1.255aantal2020
25 tot 45 jaar2.535aantal2020
45 tot 65 jaar3.360aantal2020
65 jaar of ouder3.010aantal2020
Geboorte totaal120aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2019
% Westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
% Niet-westerse migratie achtergrond0%percentage2019
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,60kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,60aantal2018
Café - aantal 3 KM1,90aantal2018
Café - aantal 5 KM2,00aantal2018
Cafetaria - afstand1,20kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM2,50aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM8,20aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM8,80aantal2018
Hotel - afstand1,80kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM2,90aantal2018
Hotel - aantal 10 KM5,10aantal2018
Hotel - aantal 20 KM18,70aantal2018
Restaurant - afstand1,30kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM3,40aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM13,40aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM16,80aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand24,00kilometer2018
Podiumkunsten - afstand13,70kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 20 KM3,60aantal2018
Museum - afstand1,70kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,90aantal2018
Museum - aantal 10 KM2,10aantal2018
Museum - aantal 20 KM7,40aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,30kilometer2018
Huisartsenpost - afstand16,80kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,80aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM2,80aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM2,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand16,90kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand1,60kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM3,90aantal2018
Apotheek - afstand1,30kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,90kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,90aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM3,60aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM4,20aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand1,10kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0,70aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM2,70aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM3,30aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,80kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM1,60aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM5,50aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM7,30aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,40kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM1,90aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM1,90aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM2,20aantal2018
VMBO - afstand1,40kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM1,90aantal2018
VMBO - aantal 5 KM1,90aantal2018
VMBO - aantal 10 KM2,20aantal2018
HAVO VWO - afstand1,60kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,90aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM1,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM1,10aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand1,50kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM1,20aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM5,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM27,20aantal2018
Zwembad - afstand1,50kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand38,40kilometer2018
Bioscoop - afstand15,50kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 20 KM2,00aantal2018
Sauna - afstand2,40kilometer2018
Zonnebank - afstand14,10kilometer2018
Aantal adressen6.614aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,50kilometer2018
Treinstation - afstand2,80kilometer2018
Overstapstation - afstand25,20kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,50kilometer2018
Brandweer - afstand1,60kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand1,10kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,20aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM3,70aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM3,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,20kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM4,40aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM14,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM15,60aantal2018
Warenhuis - afstand1,70kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,00aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM2,20aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM8,70aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode7731string2019
Omgevingsadressendichtheid699gemiddelde2019
Stedelijkheid4categorie2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningen5.375aantal2019
Niet bewoonde woningen290aantal2018
Woningen voor 1945425aantal2019
Woningen 1945 tot 1965695aantal2019
Woningen 1965 tot 19751.230aantal2019
Woningen 1975 tot 1985945aantal2019
Woningen 1985 tot 1995835aantal2019
Woningen 1995 tot 2005605aantal2019
Woningen 2005 tot 2015445aantal2019
Woningen 2015 en later195aantal2019
Meergezinswoningen1.185aantal2019
% Huurwoningen30%percentage2018
% Koopwoningen70%percentage2018
Huurwoningen corporatie1.150aantal2018
Gemiddelde WOZ waarde€226.000Euro2018

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ommen.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 7731. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kenmerken van de woningen in Ommen
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Ommen:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Ommen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2020. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Ommen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Ommen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ommen. Met verschillende handige overzichten voor alle wijken en buurten en alle jaren sinds !

Download!

Meer informatie voor postcode 7731