Statistieken postcode 8526

Aantal inwoners per jaar
Er zijn 105 inwoners in 2022 in het postcodegebied 8526.
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar in postcodegebied 8526 op basis van de bevokingsdata van het CBS.

Het aantal inwoners in het postcodegebied 8526 is met 15 personen gedaald van 120 personen in 2003 tot 105 personen in 2022 (dat is een afname van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2003 tot en met 2022 was -1 personen (-0,60%).

Over postcode 8526

Postcode 8526 ligt binnen de gemeente De Fryske Marren. Postcode 8526 telt 105 inwoners en 45 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,20 personen. Er zijn 90 woningen in postcodegebied 8526. Postcodegebied 8526 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 8503, 8512, 8517, 8521, 8525 en 8624. Bekijk de straatnamen voor postcode 8526 in de tabel met adressen in De Fryske Marren. De numerieke (viercijferige) postcode 8526 telt 14 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 8526
Kaart van het postcodegebied 8526. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 8526 binnen de gemeente De Fryske Marren. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 8526


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 8526 in 2022 is 105. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente De Fryske Marren. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 8526


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 565 totaal in het postcodegebied 8526

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 8526 telt in totaal 565 adressen, met 274 verblijfsobjecten en 291 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 8526. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor het postcodegebied 8526. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 8526

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 8526. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 14 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 11 numerieke postcodes in de gemeente De Fryske Marren.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
8526DR4< 5
8526DS715
8526DV725
8526DW2< 5
8526DX25

Toon alle 14 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 8526

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 8526 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Aldewei4
Boarnsweachsterdyk49
Horsewei7
Houtvaartweg320
Mûzekamp7
Pontdyk2
Rijksweg1
Rodenburgwei2
Scharsterlaan47
Wielenlaan126

Advertentie:

Aantal adressen per postcode, gemeente De Fryske Marren


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente De Fryske Marren bestaat uit 54 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente De Fryske Marren (postcode 8526 behoort met 565 adressen niet tot de top 10 en is als elfde postcode aan de grafiek toegevoegd).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 8526


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 8526


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 8526 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 8526 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 8526. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 5 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 41 voertuigen met ‘diesel’ als energiebron in het postcodegebied 8526 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 8526 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 81 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 8526 (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 55 voertuigen van het type ‘personenauto’ in het postcodegebied 8526 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 8526 geregistreerd staat.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 8526 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.380gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.410gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens45aantal2020
Huishoudens eenpersoons15aantal2020
Huishoudens meerpersoons20aantal2020
Huishoudens eenouder kinderengeen dataaantalgeen data
Huishoudens twee ouders kinderen10aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,20gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middencategorie2018
% laag huishoudinkomengeen datapercentagegeen data
% hoog huishoudinkomengeen datapercentagegeen data
Inwoners met WW bijstand AO uitkeringgeen dataaantal inwonersgeen data
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners105aantal2021
Mannen55aantal2020
Vrouwen45aantal2020
0 tot 15 jaar20aantal2021
15 tot 25 jaar10aantal2021
25 tot 45 jaar10aantal2021
45 tot 65 jaar30aantal2021
65 jaar of ouder35aantal2021
Geboorte totaalgeen dataaantalgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond90%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand2,90kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,10aantal2018
Café - aantal 3 KM0,70aantal2018
Café - aantal 5 KM1,20aantal2018
Cafetaria - afstand3,30kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM0,10aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM0,50aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM0,70aantal2018
Hotel - afstand4,30kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM1,50aantal2018
Hotel - aantal 10 KM7,30aantal2018
Hotel - aantal 20 KM25,40aantal2018
Restaurant - afstand2,30kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM0,90aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM3,90aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM6,50aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand11,40kilometer2018
Podiumkunsten - afstand11,30kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KM0,60aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM3,00aantal2018
Museum - afstand8,80kilometer2018
Museum - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Museum - aantal 10 KM1,50aantal2018
Museum - aantal 20 KM8,30aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand6,50kilometer2018
Huisartsenpost - afstand12,50kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand12,50kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0,20aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand12,50kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM0,20aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM3,40aantal2018
Apotheek - afstand8,60kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand3,20kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM0,60aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM0,90aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand3,20kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM0,60aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM0,90aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand3,20kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM0,00aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM0,60aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM1,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand7,90kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM4,40aantal2018
VMBO - afstand7,90kilometer2018
VMBO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
VMBO - aantal 10 KM4,10aantal2018
HAVO VWO - afstand11,60kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
HAVO VWO - aantal 10 KM1,20aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand8,00kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM1,50aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM2,10aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM13,80aantal2018
Zwembad - afstand8,40kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand21,10kilometer2018
Bioscoop - afstand11,00kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM0,30aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM1,80aantal2018
Sauna - afstand9,30kilometer2018
Zonnebank - afstand34,10kilometer2018
Aantal adressen275aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand6,10kilometer2018
Treinstation - afstand11,70kilometer2018
Overstapstation - afstand17,40kilometer2018
Bibliotheek - afstand8,70kilometer2018
Brandweer - afstand3,40kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand2,90kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM0,10aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM0,60aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM0,90aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand2,90kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM1,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM1,70aantal2018
Warenhuis - afstand8,70kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Warenhuis - aantal 10 KM1,20aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM4,50aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode8526string2020
Omgevingsadressendichtheid101gemiddelde2020
Stedelijkheid5categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad90aantal2020
Niet bewoonde woningen50aantal2020
Woningen voor 194515aantal2020
Woningen 1945 tot 19655aantal2020
Woningen 1965 tot 197530aantal2020
Woningen 1975 tot 198510aantal2020
Woningen 1985 tot 1995geen dataaantalgeen data
Woningen 1995 tot 200525aantal2020
Woningen 2005 tot 20155aantal2020
Woningen 2015 en latergeen dataaantalgeen data
Meergezinswoningen10aantal2020
% Huurwoningen20%percentage2020
% Koopwoningen80%percentage2020
Huurwoningen corporatiegeen dataaantalgeen data
Gemiddelde WOZ waardegeen dataEurogeen data

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente De Fryske Marren.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"60-80 boven midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 8526. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente De Fryske Marren
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente De Fryske Marren. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in De Fryske Marren
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken De Fryske Marren:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over De Fryske Marren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in De Fryske Marren. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Fryske Marren. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in De Fryske Marren. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 8526

  • Vorige postcode: 8525
  • Volgende postcode: 8527
  • Buurt Boornzwaag in De Fryske Marren (meer dan 90% van de adressen in Boornzwaag heeft postcode 8526)